Doorgaan naar hoofdcontent

Tijdelijke overmacht om medische redenen in vijf eenvoudige stappen

De speciale regeling voor tijdelijke medische overmacht is afgeschaft sinds 8 februari 2017. De sociale zekerheid aanvaardt niet langer het papieren formulier “C3.2 werkgever”. Je moet nu alle aanvragen elektronisch indienen. Voor tijdelijke medische overmacht moet je het ASR scenario 2 gebruiken. In deze tekst leg ik de ganse procedure uit in vijf eenvoudige stappen.
 
Stel: een van je langdurig zieke magazijniers moet van de mutualiteit het werk hervatten. Hij is zes maand op de ziektekas geweest omwille van ruglijden, en de adviserend arts vindt dat het nu welletjes is geweest; hij is niet langer meer dan 66% arbeidsongeschikt. De bedrijfsarts (dus de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer) oordeelt dat het nog te vroeg is om lasten te tillen, en dat het verder herstel zeker nog twee maand zal duren. Dus ja, hij mag het werk hervatten, maar enkel mits aangepast werk. Maar dat heb je niet. O nee! Is er een uitweg? Jazeker! Tijdelijke medische overmacht to the rescue!
 
Ok, om te beginnen: dit is geen nieuw concept. De schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht is al voorzien in de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten. Meer bepaald staat het beschreven in artikel 26. Maar de precieze modaliteiten en werkwijze van aangifte zijn in de loop der jaren wat gewijzigd. Ik geef hieronder in vijf stappen weer wat je nu precies als werkgever mag en moet doen.
 

Stap 1: de bedrijfsarts stelt een arbeidsongeschiktheid vast.

Dus op het formulier van gezondheidsbeoordeling moet aangevinkt staan: “tijdelijk overplaatsen naar een functie die aan onderstaande voorwaarden voldoet”, en dan iets in de zin van “twee maanden geen rugbelastend werk” or whatever.

Er moet dus een ongeschiktheid zijn voor de oorspronkelijke functie. Strikt gezien volstaat het niet dat categorie B of C aangevinkt staat als “geschikt”, en dat er dan een hoop beperkingen staan opgesomd onder categorie F. Want dan is het enkel een vrijblijvend advies, en kun je dit als werkgever naast je neerleggen wanneer je geen aangepast werk voorhanden hebt.
 

Stap 2: de arbeidsongeschiktheid moet een tijdelijk karakter hebben.

Ik heb het in stap 1 eigenlijk al aangegeven, maar dus nog eens voor alle duidelijkheid: het moet een tijdelijke arbeidsongeschiktheid zijn.

Als het een definitieve ongeschiktheid betreft, dan moet je kijken naar de mogelijkheden via een re-integratietraject. Met dus ofwel een definitief aangepast of ander werk binnen de onderneming, ofwel een ontslag om medische redenen. Maar daarover heb ik in een ander blogartikel al uitgeweid.
 

Stap 3: de werknemer is minstens zes maanden arbeidsongeschikt.

De werknemer moet dus ten minste een half jaar op de ziekenkas staan. Is hij nog maar twee maanden ziek? Tough cookies.

Tot dusver was dit niet zo vaak een issue, gezien de mutualiteit pas na zes maanden ging oordelen of de werknemer in een andere functie zou kunnen hervatten. Maar met het nieuwe KB Re-integratie gebeurt deze inschatting nu soms al na twee maanden.

De werknemer kan in zulk een geval wel in beroep gaan tegen de beslissing van de mutualiteit. In afwachting van de uitspraak kan hij dan wél uitkering ontvangen via de RVA.
 

Stap 4: er is geen passend vervangingswerk beschikbaar.

De verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst moet volledig onmogelijk zijn. Het is dus niet voldoende dat de uitvoering ervan enkel bemoeilijkt wordt of duurder uitvalt. Hey, don’t shoot the messenger; ik geef letterlijk weer wat de wet zegt.

Dat gezegd zijnde, "onmogelijk" blijft wel een relatief subjectief gegeven. Het kan van een werkgever ook niet worden geëist dat een specifieke functie in het leven wordt geroepen, enkel om iemand tijdelijk aangepast werk te geven.
 

Stap 5: de online aangifte.

Dit moet je doen ten laatste op de eerste dag van tijdelijke werkloosheid.

Tot eind vorig jaar moest je bij tijdelijke overmacht om medische redenen geen elektronische aangifte doen, maar kon je dit doen via een formulier “C3.2 werkgever”. Dat is niet langer het geval!
Ja, het staat wel nog als dusdanig vermeld op de website van de RVA, maar ik heb gebeld om zeker te zijn, en ze hebben me (na intern overleg) verzekerd dat ze enkel nog elektronische aangiftes aanvaarden. De website van de RVA is sinds december vorig jaar nog niet geüpdatet, vandaar.
 
Voor het gemak heb ik deze stap nog verder opgedeeld in tussenstapjes.

Tussenstap 5.1

Je moet je dus aanmelden op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Tussenstap 5.2

Je kiest de "aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden" (ASR scenario 2). Hier geef je de gegevens van de werknemer in.

Tussenstap 5.3

Als reden van tijdelijke werkloosheid duid je “overmacht om medische redenen” aan (type 005).
Bij commentaar zet je de info “arbeidsongeschikt voor de overeengekomen functie”.

Moest het een werknemer betreffen die (zie stap 3) nog niet zes maanden arbeidsongeschikt is, en in beroep wilt gaan tegen de beslissing van de mutualiteit, dan is de vermelding “arbeidsongeschikt, beroep bij de arbeidsrechtbank”.
 
En moest het gaan om een werknemer die tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid met toestemming van de adviserend geneesheer het werk hervat, dan moet je vermelden “tijdelijke werkloosheid tijdens werkhervatting tijdens arbeidsongeschiktheid”.

Tussenstap 5.4

Je geeft een papieren afschrift van de elektronische aangifte aan de werknemer. Dat afschrift wordt door het systeem automatisch aangemaakt, je moet het enkel afdrukken.
 
Tussen twee haakjes, de werknemer moet zelf ook op het einde van elke maand zijn controleformulier ter betaling elektronisch indienen bij zijn uitbetalingsinstelling (ACV, ABVV, ACLVB of Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen). Dus ook voor hen is een papieren aangifte (het formulier “C3.2 werknemer”) niet langer een optie. Geen internetverbinding? Join the 21st century, buddy.

Tussenstap 5.5

Ook nog dit: voor elke maand dat de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld, moet je bijkomende gegevens overmaken via ASR scenario 5. Dit is "de maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid". Welke bijkomende gegevens je moet overmaken? Bijvoorbeeld het aantal uren dat de werknemer in de loop van de maand werkloos is geweest.
 
 
Zo, nu weet je wat je moet doen om een tijdelijke overmacht om medische redenen in te roepen. Veel succes!

Populaire posts van deze blog

Mis geen twee keer

Weet je nog dat ik een paar jaar geleden blogde over mijn doelstellingen? Nou, ik heb een kleine bekentenis te doen. Ik was een beetje uitgepraat over mijn doelen en ik had er ook een tijdje moeite mee. Na een acute periode van covid (na twee dagen was ik weer aan het werk) heb ik verrassend lang moeite gehad om mijn dagelijkse tienduizend stappen te halen. Ik was gewoon uitgeput, mijn conditie was plotsklaps verslechterd. Het duurde even voordat ik weer in vorm was. Uiteindelijk haalde ik mijn doelstelling van gemiddeld 10.000 stappen per dag net niet in 2022 💀. Aanvankelijk was dat dus omdat ik gewoonweg niet meer kon (ik zal het maar niet hebben over het aantal ibuprofens dat ik maandenlang heb genomen om de dag door te komen), maar na vier maanden of zo was dat wel verbeterd. En vanaf dan waren het eerder mijn nieuwe gewoontes waardoor ik er niet meer aan toe kwam om de extra effort te doen. Het nieuwe jaar heb ik ook niet goed ingezet; de eerste week was er één dag waarop ik de t

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h