Doorgaan naar hoofdcontent

Werkgevers geven wél aangepast werk! En ik kan het bewijzen.

Het re-integratiebeleid faalt. Werkgevers geven veel te weinig aangepast werk! Ze zijn enkel geïnteresseerd in ontslag via medische overmacht. De bedrijfsartsen spelen dit spelletje mee. En de cijfers bewijzen het!

We worden de laatste tijd gebombardeerd met dergelijke berichtgeving. En de beweringen lijken inderdaad bevestigd te worden door kille, objectieve data.
 
Maar de interpretatie van de data is verkeerd. De statistische fout is een mooi voorbeeld van survivorship bias. Ik leg het hieronder uit.
 
 

First, the data

Zoals ik in een recent blogartikel al heb vermeld, heeft Co-prev cijfers gepubliceerd over de re-integratietrajecten in het eerste kwartaal van 2017. En wat blijkt? In zeven op de tien gevallen leidt zulk een traject tot optie D = onmiddellijk ontslag om medische redenen.
 
 
 
Conclusie: de werkgever biedt geen aangepast of ander werk aan, maar gebruikt het KB Re-integratie om zijn langdurig ziek werknemers linea recta buiten te zetten. Niet? Niet.
 

Next, an example

Een prachtig voorbeeld uit David McRaney’s “You Are Not So Smart”.
 
De tweede wereldoorlog. De vliegtuigen van de Geallieerden werden door de Nazi’s uit de lucht geschoten. Slechts een handvol haalden het tot over het Kanaal. Men onderzocht deze vliegtuigen, om te kijken waar men extra bepantsering moest plaatsen. Je kon uiteraard niet het héle vliegtuig bepantseren, dan zou het te zwaar worden.
 
Wat bleek? Voornamelijk de vleugels, de romp en de staart waren getroffen met kogelgaten.
Conclusie: hier moet je de extra bepantsering plaatsen. Niet? Niet.
 
 
Want men keek enkel naar de vliegtuigen die het gehaald hadden. Een voorbeeld van survivorship bias: de vliegtuigen die boven het Duitse luchtruim neergehaald werden, kon men niet bestuderen. De conclusie die de statisticus Abraham Wald correct maakte, was dat je de vleugels, de  romp en de staart niet moest bepantseren. Want het vliegtuig raakte nog thuis, ondanks de kogelgaten.
 
Bepantsering werd daarentegen geplaatst rond de cockpit en de motor.
 

Finally, the data reviewed

Een re-integratietraject is een vliegtuig dat niet neergehaald is. Wat wil ik hiermee zeggen? Een "officieel" re-integratietraject wordt enkel gebruikt wanneer het niet anders kan, met name bij een ontslag om medische redenen. Werknemers die willen en kunnen re-integreren in de onderneming, en werkgevers die een actief verzuim- en re-integratiebeleid voeren, hebben hier geen nood aan. Integendeel, het geeft enkel extra administratieve last. Vraag het aan eender welke bedrijfsarts: werkgevers passen al jaar en dag (en dus nog steeds) succesvolle re-integraties toe via telefonische contacten met de werknemer, bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting en werkhervattingsonderzoeken van de werknemer met de bedrijfsarts, en een actieve begeleiding bij hervatting.
 
 
Don't believe me? Onlangs heb ik voor een grote klant in detail gekeken niet alleen naar de re-integratietrajecten, maar naar alle adviezen die er in het eerste kwartaal van 2017 zijn gesteld. Dus ik heb ook de neergehaalde vliegtuigen bestudeerd.
 
Er waren acht re-integratiedossiers. Zes hiervan hadden conclusie D op het formulier voor de re-integratiebeoordeling (FRB), dus de “klassieke” medische overmacht. Tot dusver lijkt het de conclusie te bevestigen, dat de werkgever gewoon zijn personeel wilt buitenzetten.
 
  • A: 0 (tijdelijk ongeschikt, aangepast werk mogelijk)
  • B: 1 (tijdelijk ongeschikt, geen aangepast werk mogelijk)
  • C: 1 (definitief ongeschikt, aangepast werk mogelijk)
  • D: 6 (definitief ongeschikt, geen aangepast werk mogelijk = medische overmacht)
  • E: 0 (nog geen opstart traject mogelijk)
 
 
 
Maar in dezelfde periode zijn er ook 148 “gewone” werkhervattingsonderzoeken geweest van werknemers die minstens een maand met ziekteverlof waren, met aanbevelingen tot progressieve werkhervattingen in tijdelijk of definitief aangepast werk. En wanneer ik de aanbevelingen “vertaal” naar de categorieën van het FRB, dan kom ik tot heel andere bevindingen. In driekwart van de gevallen heeft de bedrijfsarts tijdelijk of definitief aangepast of ander werk voorgesteld. Ontslag om medische redenen wordt enkel in een luttele 4% toegepast.
 
  • A: 77 (tijdelijk ongeschikt, aangepast werk mogelijk)
  • B: 22 (tijdelijk ongeschikt, geen aangepast werk mogelijk)
  • C: 41 (definitief ongeschikt, aangepast werk mogelijk)
  • D: 6 (definitief ongeschikt, geen aangepast werk mogelijk = medische overmacht)
  • E: 10 (nog geen opstart traject mogelijk)
 
 
 
 
Dus, de werkgevers geven wel degelijk aangepast werk! En bedrijfsartsen en andere preventieadviseurs spelen hierin een belangrijke rol. Maar om dit te beseffen, moet je de cijfers wel kunnen plaatsen in het groter kader.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Fedris gaat elk afgewezen ernstig arbeidsongeval controleren

In 2021 werd 14,8% van de arbeidsongevallen afgewezen door verzekeraars, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Dit aantal bleef in 2022 stijgen naar 15,5%, wat neerkomt op 23.400 geweigerde dossiers. Maar liefst 1 op de 5 ernstige arbeidsongevallen wordt onterecht geweigerd, zo blijkt uit controles van Fedris. Het overheidsorgaan zal vanaf nu alle geweigerde ernstige ongevallen onderzoeken. Procedure na een arbeidsongeval Wanneer iemand een arbeidsongeval heeft, dient deze een beroep te doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Deze verzekeraar besluit dan of het ongeval erkend wordt als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval omvat elke plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens het werk of op de weg van en naar het werk, waarbij er sprake moet zijn van fysieke of mentale schade. Toenemende afwijzingen en de rol van Fedris Uit gegevens blijkt dat in 2021 een recordaantal van 21.808 arbeidsongevallen, oftewel 14,8% van alle aangiftes, d

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal