Doorgaan naar hoofdcontent

Ondersteuning arbeidsbeperking: bij wie kun je terecht?

Wil je als werkgever een werknemer met een arbeidsbeperking aanwerven of in dienst houden? Dan heb je een aantal mogelijkheden voor ondersteuning. Er zijn verschillende instanties die hiervoor instaan, afhankelijk van waar de werknemer woont. Ik geef een kort overzicht.De Belgische overheid heeft dus een aantal tewerkstellingsbevorderende maatregelen uitgewerkt, die de werkgevers moet stimuleren om personen met een arbeidshandicap te werk te stellen. De bevoegdheiden zijn echter versnipperd over de verschillende gewesten en gemeenschappen, wat het niet altijd even duidelijk maakt voor de werkgevers (of werknemers met een arbeidshandicap) bij wie ze hiervoor nu eigenlijk terecht kunnen. Maar zo complex is het eigenlijk ook weer niet, zoals ik hieronder kan aantonen.

Wie

Om te beginnen, wie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming, rechtstreeks of via de werkgever? Alle werknemers met een arbeidsbeperking. Er bestaan twee soorten arbeidsbeperking, zoals ook beschreven op de website van de VDAB.

Arbeidshandicap
Dit betekent dat je een aandoening hebt van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor je het moeilijk hebt om werk te vinden of om je job uit te voeren.
Enkele mogelijke voorbeelden: autisme, slechthorendheid, slechtziendheid, rugklachten, stembandverlamming, depressie, epilepsie, een spierziekte, het chronisch vermoeidheidssyndroom, schizofrenie, reuma, ...

Psychosociale problematiek of multipele problematiek
Dit betekent dat je het door psychosociale problemen moeilijk hebt om werk te vinden of je job goed uit te voeren.
Enkele mogelijke voorbeelden: je bent langdurig werkloos, je hebt een verslavingsverleden, je mag het huis niet uit van je partner, je dreigt dakloos te worden, je hebt zware financiële problemen...

Wat

Het gaat om tegemoetkomingen zowel voor de werknemer zelf als via de werkgever.
Tegemoetkomingen voor de werknemer omvatten bijvoorbeeld tewerkstelling in beschutte werkplaatsen, tegemoetkoming in verplaatsingskosten, tussenkosten voor aanpassingen van de arbeidspost, gereedchap of kleding.
Voor de werkgever gaat het over tegemoetkomingen in loon en sociale lasten. Hij kan voor zijn Vlaamse werknemers bijvoorbeeld in aanmerking komen voor de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) - meer hierover zie mijn artikel "De Vlaamse ondersteuningspremie".

Waar

Hierrond blijven hardnekkige misverstanden rond circuleren, dus nog even verduidelijken: waar de werkgever een ondersteuning kan vragen, heeft niets te maken met de plaats van de sociale zetel. Het enige dat telt, is waar de werknemer woont (en welke taal hij spreekt; zie meer hierover lager).

Welke

Tot slot, de verschillende diensten per gewest of gemeenschap.

1. De werknemer woont in Vlaanderen

De VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) zorgt voor ondersteuning via tegemoetkomingen en arbeidspostaanpassingen.

2. De werknemer woont in Brussel en is Nederlandstalig

De werknemer kan zich zowel bij Actiris inschrijven als bij de VDAB.

3. De werknemer woont in Brussel en is Franstalig

PHARE (Personne Handicapée Autonomie Retrouvée) geeft de mogelijkheid tot verschillende tegemoetkomingen en arbeidspostaanpassingen.

4. De werknemer woont in Wallonië 

Via de AVIQ (L'Agence pour une Vie de Qualité, het vroegere AWIPH) zijn verschillende tegemoetkomingen en tussenkomsten voor arbeidspostaanpassing mogelijk.

5. De werknemer woont in de Duitstalige Gemeenschap

De Dienststelle für Personen mit Behinderung verleent eveneens toegang tot diverse tegemoetkomingen.

Ook nog dit

Toch ook het vermelden waard: het zijn dus bovenstaande instanties die de financiële incentives uitdelen, maar er zijn voor welbepaalde handicaps organisaties die hier verregaande expertise en ondersteuning in bieden, zowel naar werknemers als werkgevers. Zo heb ik bijvoorbeeld uiterst positieve ervaringen met de Brailleliga, voor werknemers met een visuele beperking.
En ik kan het niet vaak genoeg vermelden: voor werknemers met rugproblematiek kun je beroep doen op het preventieprogramma lage rugpijn van Fedris.

Populaire posts van deze blog

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Bescherming voor Brusselse huishoudhulpen: Wat er verandert

Het Brussels Parlement heeft recentelijk besloten de rechten en arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen te versterken. Dit artikel beschrijft de kernpunten van deze ordonnantie en hoe deze de huishoudhulpen in Brussel beïnvloedt. Groeiende behoefte aan bescherming Brussel telt op dit moment 28.137 huishoudhulpen, waarvan 21.393 Brusselaars zijn. 95 procent van hen is vrouw, veelal van buitenlandse afkomst en met een lage opleiding. Zij verzorgen dagelijks de huishoudelijke taken van 116.162 gebruikers. Met zo'n omvangrijke groep is het duidelijk dat hun bescherming en welzijn van het grootste belang zijn, zo stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) via zijn ordonnantie.   Opleiding en begeleiding Een kenmerk van de nieuwe regelgeving is de focus op opleiding. Elke nieuwe werknemer in de sector moet een initiële opleiding van 9 uur ondergaan, gevolgd door een jaarlijkse verplichte opleiding van 16 uur. Ter ondersteuning hiervan zullen bedrijven hun werkn

Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS)

De term Organic Dust Toxic Syndrome werd voor het eerst in 1985 gebruikt. De aandoening, die is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen, geeft doorgaans geen blijvende schade.   ODTS? Toxische inhalatiekoorts veroorzaakt door een plotse blootstelling aan hoge dosissen organisch stof werd al in de jaren 70 in de medische literatuur beschreven. Op een symposium in 1985 werd voor het eerst de term Organic Dust Toxic Syndrome (oftewel Toxisch Organisch Stof Syndroom) geopperd. De aandoening is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen met soms ook klachten van de longen die één tot vijf dagen aanhouden, en geeft doorgaans geen blijvende schade. Oorzaak ODTS kan optreden in allerlei werksituaties en beroepen met blootstelling aan organisch stof (zie kader). ODTS wordt veroorzaakt door een plotse en hoge blootstelling aan stof van organische oorsprong dat grote hoeveelheden bacteriën en/of schimmels bevat. De bacteriën bevatten endotoxinen, en de schimmels mycotoxinen (mee