Doorgaan naar hoofdcontent

Ondersteuning arbeidsbeperking: bij wie kun je terecht?

Wil je als werkgever een werknemer met een arbeidsbeperking aanwerven of in dienst houden? Dan heb je een aantal mogelijkheden voor ondersteuning. Er zijn verschillende instanties die hiervoor instaan, afhankelijk van waar de werknemer woont. Ik geef een kort overzicht.De Belgische overheid heeft dus een aantal tewerkstellingsbevorderende maatregelen uitgewerkt, die de werkgevers moet stimuleren om personen met een arbeidshandicap te werk te stellen. De bevoegdheiden zijn echter versnipperd over de verschillende gewesten en gemeenschappen, wat het niet altijd even duidelijk maakt voor de werkgevers (of werknemers met een arbeidshandicap) bij wie ze hiervoor nu eigenlijk terecht kunnen. Maar zo complex is het eigenlijk ook weer niet, zoals ik hieronder kan aantonen.

Wie

Om te beginnen, wie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming, rechtstreeks of via de werkgever? Alle werknemers met een arbeidsbeperking. Er bestaan twee soorten arbeidsbeperking, zoals ook beschreven op de website van de VDAB.

Arbeidshandicap
Dit betekent dat je een aandoening hebt van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor je het moeilijk hebt om werk te vinden of om je job uit te voeren.
Enkele mogelijke voorbeelden: autisme, slechthorendheid, slechtziendheid, rugklachten, stembandverlamming, depressie, epilepsie, een spierziekte, het chronisch vermoeidheidssyndroom, schizofrenie, reuma, ...

Psychosociale problematiek of multipele problematiek
Dit betekent dat je het door psychosociale problemen moeilijk hebt om werk te vinden of je job goed uit te voeren.
Enkele mogelijke voorbeelden: je bent langdurig werkloos, je hebt een verslavingsverleden, je mag het huis niet uit van je partner, je dreigt dakloos te worden, je hebt zware financiële problemen...

Wat

Het gaat om tegemoetkomingen zowel voor de werknemer zelf als via de werkgever.
Tegemoetkomingen voor de werknemer omvatten bijvoorbeeld tewerkstelling in beschutte werkplaatsen, tegemoetkoming in verplaatsingskosten, tussenkosten voor aanpassingen van de arbeidspost, gereedchap of kleding.
Voor de werkgever gaat het over tegemoetkomingen in loon en sociale lasten. Hij kan voor zijn Vlaamse werknemers bijvoorbeeld in aanmerking komen voor de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) - meer hierover zie mijn artikel "De Vlaamse ondersteuningspremie".

Waar

Hierrond blijven hardnekkige misverstanden rond circuleren, dus nog even verduidelijken: waar de werkgever een ondersteuning kan vragen, heeft niets te maken met de plaats van de sociale zetel. Het enige dat telt, is waar de werknemer woont (en welke taal hij spreekt; zie meer hierover lager).

Welke

Tot slot, de verschillende diensten per gewest of gemeenschap.

1. De werknemer woont in Vlaanderen

De VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) zorgt voor ondersteuning via tegemoetkomingen en arbeidspostaanpassingen.

2. De werknemer woont in Brussel en is Nederlandstalig

De werknemer kan zich zowel bij Actiris inschrijven als bij de VDAB.

3. De werknemer woont in Brussel en is Franstalig

PHARE (Personne Handicapée Autonomie Retrouvée) geeft de mogelijkheid tot verschillende tegemoetkomingen en arbeidspostaanpassingen.

4. De werknemer woont in Wallonië 

Via de AVIQ (L'Agence pour une Vie de Qualité, het vroegere AWIPH) zijn verschillende tegemoetkomingen en tussenkomsten voor arbeidspostaanpassing mogelijk.

5. De werknemer woont in de Duitstalige Gemeenschap

De Dienststelle für Personen mit Behinderung verleent eveneens toegang tot diverse tegemoetkomingen.

Ook nog dit

Toch ook het vermelden waard: het zijn dus bovenstaande instanties die de financiële incentives uitdelen, maar er zijn voor welbepaalde handicaps organisaties die hier verregaande expertise en ondersteuning in bieden, zowel naar werknemers als werkgevers. Zo heb ik bijvoorbeeld uiterst positieve ervaringen met de Brailleliga, voor werknemers met een visuele beperking.
En ik kan het niet vaak genoeg vermelden: voor werknemers met rugproblematiek kun je beroep doen op het preventieprogramma lage rugpijn van Fedris.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal