Doorgaan naar hoofdcontent

De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Heb je een werknemer met een arbeidshandicap, die een impact heeft op zijn of haar functioneren? Dan kun je als werkgever een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) aanvragen.
 
 
Wat


VOP staat voor Vlaamse ondersteuningspremie. Deze premie is bedoeld voor werkgevers ter compensatie van rendementsverlies van een werknemer met een arbeidsbeperking, en om de integratie van die werknemer in het arbeidscircuit te bevorderen.

Er bestaan twee soorten arbeidsbeperking:
 • Arbeidshandicap: een aandoening van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor men het moeilijk heeft om werk te vinden of om de job uit te voeren (bvb. autisme, slechthorend, slechtziend, rugklachten, stembandverlamming, depressie, epilepsie, spierziekte, chronisch vermoeidheidssyndroom, schizofrenie, ...)
 • Psychosociale (of multipele) problematiek: moeilijkheden door psychosociale problemen om werk te vinden of de job goed uit te voeren (bvb. langdurig werkloos, verslavingsverleden, mag het huis niet uit van de partner, dreigt dakloos te worden, zware financiële problemen, ...)
De VOP heeft een duurtijd van vijf jaar, maar kan telkens voor vijf jaar verlengd worden.
 
 

Wie
Alle werkgevers met een werknemer gedomicilieerd in Vlaanderen of Brussel, behalve de overheid, kunnen een VOP aanvragen. Zelfs zelfstandigen komen hiervoor in aanmerking.
 
De werknemer moet voldoen aan een van de volgende voorwaarden:
 • Recht op loonkostsubsidie, van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • Recht op verblijf als tehuiswerkende of in een pleeggezin, van het VAPH
 • Recht op beschermd, begeleid of zelfstandig wonen, van het VAPH
 • Buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) gevolgd en niet verder gestudeerd
 • Inclusief onderwijs (ION) type 2 of geïntegreerd onderwijs (GON) type 4 of type 6 gevolgd in het secundair onderwijs
 • Erkenning van de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen, van minimum:
  • 4 punten bij een auditieve handicap
  • 7 punten bij een verstandelijke, psychische of fysieke handicap
  • 9 punten bij een visuele handicap
 • Ontvangt nog kinderbijslag en recht op bijkomende kinderbijslag omwille van handicap
 • Schriftelijke verklaring van behandelend arts waarin aandoening en prognose vermeld worden
Zelfs wanneer de werknemer niet aan een van bovenstaande voorwaarden voldoet, kan de VDAB op basis van een uitgebreid onderzoek alsnog besluiten dat hij/zij toch in aanmerking komt.
Hoe
Voor erkenning van de arbeidsbeperking door het VDAB moet de werknemer een aanvraagformulier invullen en samen met eventuele bewijsstukken opsturen naar de dienst arbeidsbeperking.

De werkgever kan dan de VOP online aanvragen op het WSE-loket. De oude manier is volgens werk.be ook nog mogelijk via een aanvraagformulier in Word. Deze link geeft echter een foutboodschap in plaats van een Word-document. Haal dus toch maar je elektronische identiteitskaart boven, voor de online aanvraag.
Hoeveel
Bij aanwerving van een werknemer met een arbeidsbeperking krijgt de werkgever de eerste vijf kwartalen van de indienstneming 40% van het referteloon, de volgende vier kwartalen 30%, en van dan 20% voor de rest van de vijf jaar.

De hogere percentages zijn dus om aanwervigen te bevorderen! Vraag je de VOP bijvoorbeeld aan voor een werknemer die al tien jaar in dienst is, dan krijg je vanaf het begin een premie van 20% van het referteloon.Nog ter verduidelijking: het referteloon is het brutoloon + de werkgeversbijdragen – de verminderingen op de werkgeversbijdragen. Het referteloon is begrensd tot het dubbele van het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen. Dit bedraagt momenteel 1.562,59 euro.


In zeer specifieke en uitzonderlijke gevallen kan men een verhoging van de premie aanvragen, tot maximaal 60%. Dit kan bij:
 • Ernstige ziekteproblematiek
 • Gevoel dat de premie onvoldoende is (omdat de werknemer meer en langere rustpauzes nodig heeft, vaker afwezig is, extra begeleiding nodig heeft, minder kwaliteitsvol werk aflevert, ...)
Best vraag je dan advies via de experts arbeidsbeperking van de VDAB.Meer info op:
- werk.be
- VDAB


En uiteraard kun je voor bijkomend advies of ondersteuning steeds terecht bij je externe dienst preventie en bescherming op het werk.

Populaire posts van deze blog

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h