Doorgaan naar hoofdcontent

De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Heb je een werknemer met een arbeidshandicap, die een impact heeft op zijn of haar functioneren? Dan kun je als werkgever een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) aanvragen.
 
 
Wat


VOP staat voor Vlaamse ondersteuningspremie. Deze premie is bedoeld voor werkgevers ter compensatie van rendementsverlies van een werknemer met een arbeidsbeperking, en om de integratie van die werknemer in het arbeidscircuit te bevorderen.

Er bestaan twee soorten arbeidsbeperking:
 • Arbeidshandicap: een aandoening van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor men het moeilijk heeft om werk te vinden of om de job uit te voeren (bvb. autisme, slechthorend, slechtziend, rugklachten, stembandverlamming, depressie, epilepsie, spierziekte, chronisch vermoeidheidssyndroom, schizofrenie, ...)
 • Psychosociale (of multipele) problematiek: moeilijkheden door psychosociale problemen om werk te vinden of de job goed uit te voeren (bvb. langdurig werkloos, verslavingsverleden, mag het huis niet uit van de partner, dreigt dakloos te worden, zware financiële problemen, ...)
De VOP heeft een duurtijd van vijf jaar, maar kan telkens voor vijf jaar verlengd worden.
 
 

Wie
Alle werkgevers met een werknemer gedomicilieerd in Vlaanderen of Brussel, behalve de overheid, kunnen een VOP aanvragen. Zelfs zelfstandigen komen hiervoor in aanmerking.
 
De werknemer moet voldoen aan een van de volgende voorwaarden:
 • Recht op loonkostsubsidie, van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • Recht op verblijf als tehuiswerkende of in een pleeggezin, van het VAPH
 • Recht op beschermd, begeleid of zelfstandig wonen, van het VAPH
 • Buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) gevolgd en niet verder gestudeerd
 • Inclusief onderwijs (ION) type 2 of geïntegreerd onderwijs (GON) type 4 of type 6 gevolgd in het secundair onderwijs
 • Erkenning van de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen, van minimum:
  • 4 punten bij een auditieve handicap
  • 7 punten bij een verstandelijke, psychische of fysieke handicap
  • 9 punten bij een visuele handicap
 • Ontvangt nog kinderbijslag en recht op bijkomende kinderbijslag omwille van handicap
 • Schriftelijke verklaring van behandelend arts waarin aandoening en prognose vermeld worden
Zelfs wanneer de werknemer niet aan een van bovenstaande voorwaarden voldoet, kan de VDAB op basis van een uitgebreid onderzoek alsnog besluiten dat hij/zij toch in aanmerking komt.
Hoe
Voor erkenning van de arbeidsbeperking door het VDAB moet de werknemer een aanvraagformulier invullen en samen met eventuele bewijsstukken opsturen naar de dienst arbeidsbeperking.

De werkgever kan dan de VOP online aanvragen op het WSE-loket. De oude manier is volgens werk.be ook nog mogelijk via een aanvraagformulier in Word. Deze link geeft echter een foutboodschap in plaats van een Word-document. Haal dus toch maar je elektronische identiteitskaart boven, voor de online aanvraag.
Hoeveel
Bij aanwerving van een werknemer met een arbeidsbeperking krijgt de werkgever de eerste vijf kwartalen van de indienstneming 40% van het referteloon, de volgende vier kwartalen 30%, en van dan 20% voor de rest van de vijf jaar.

De hogere percentages zijn dus om aanwervigen te bevorderen! Vraag je de VOP bijvoorbeeld aan voor een werknemer die al tien jaar in dienst is, dan krijg je vanaf het begin een premie van 20% van het referteloon.Nog ter verduidelijking: het referteloon is het brutoloon + de werkgeversbijdragen – de verminderingen op de werkgeversbijdragen. Het referteloon is begrensd tot het dubbele van het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen. Dit bedraagt momenteel 1.562,59 euro.


In zeer specifieke en uitzonderlijke gevallen kan men een verhoging van de premie aanvragen, tot maximaal 60%. Dit kan bij:
 • Ernstige ziekteproblematiek
 • Gevoel dat de premie onvoldoende is (omdat de werknemer meer en langere rustpauzes nodig heeft, vaker afwezig is, extra begeleiding nodig heeft, minder kwaliteitsvol werk aflevert, ...)
Best vraag je dan advies via de experts arbeidsbeperking van de VDAB.Meer info op:
- werk.be
- VDAB


En uiteraard kun je voor bijkomend advies of ondersteuning steeds terecht bij je externe dienst preventie en bescherming op het werk.

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Chloorgas

In de Jordaanse havenstad Aqaba zijn zeker twaalf mensen omgekomen en 250 anderen gewond geraakt bij een ongeval met een container met chloorgas. Het giftige gas kwam vrij toen de container tijdens het transport viel. Het ongeval vond plaats op 27 juni 2022. Een container met 25 ton chloorgas moest per schip naar Djibouti in de Hoorn van Afrika gebracht worden. Maar toen een kraan de container op het schip probeerde te plaatsen, stortte de container naar beneden en meteen kwam een grote gele gifwolk vrij. Bij het ongeval kwamen minstens twaalf mensen om het leven. Nog eens 250 anderen raakten gewond. De gewonden werden overgebracht naar twee openbare ziekenhuizen, een privéziekenhuis en een veldhospitaal. Chloor is bij kamertemperatuur een geelgroen gas met een typische, irriterende geur. Door afkoeling of door drukverhoging wordt het een heldere, amberkleurige vloeistof. Het wordt als vloeistof in aangepaste containers getransporteerd. Het kent vele toepassingen o.a. als bleekmiddel i

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels