Doorgaan naar hoofdcontent

De E-lijst

De E-nummers. Ik herinner ze me nog uit mijn jeugd. Een lijst van getallen die voedingsadditieven beschrijven. In de jaren '80 vond ik in de bibliotheek een encyclopedie. Hierin stond een tabel met al die E-getallen, en de verdachte stoffen waren omcirkeld. De kankerverwekkende stoffen hadden een kadertje.
Ik had me eens geamuseerd met het overtypen van die tabel (met een state-of-the-art elektrische typmachine). Deze lijst verkocht ik aan mijn medestudenten voor 10 frank (een 25 Eurocent). Daar kon je in die tijd toch al enkele snoepjes mee kopen. (In die tijd! Ik kan niet geloven dat ik al kan meepraten over gebeurtenissen van een kwart eeuw geleden; maar dat terzijde).
Eén getal herinner ik me nog als was het gisteren: E330. Dat was een "verdachte" stof. Om die reden stopte ik met het drinken van Cola Cola en Sprite, want - o horror - deze dranken bevatten E330. Kijk maar op de labels, als je me niet gelooft.
Het was pas jaren later dat ik te weten kwam dat E330 stond voor de stof citroenzuur. Een totaal onschuldige stof. Citroenzuur wordt door het lichaam zelf aangemaakt, in de citroenzuurcyclus ofte Krebscyclus. Door de een of andere actiegroep uit de jaren '70 werd dit verkeerd begrepen als kankercyclus (Krebs is de naam van de ontdekker van deze cyclus, maar ook Duits voor "kanker"), en een nieuwe mythe was geboren.
Nog later vernam ik dat citroenzuur en masse wordt gemaakt in de Citrique Belge, een bedrijf in Tienen - mijn geboortestad. En zo is die cyclus rond.
Hoe ben ik hierop gekomen? Een artikel over de rode kleurstof in hamburgers en worstjes. E128, zijnde Rood 2G ofte azofloxine. Dat zou mogelijk kankerverwekkend zijn. Voorlopig ga ik mijn hamburgers er toch niet voor laten.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni