Doorgaan naar hoofdcontent

CDT en alcohol

Een tijd geleden heb ik het gehad over drugtesten bij werknemers. Daar heb ik even de CDT-test aangehaald. Hier ga ik wat over uitweiden. Enige tijd geleden heb ik namelijk voor het werk informatie vergaard over deze relatief ongekende test.

---
Onderzoek bij alcoholgebruikDe arbeidsgeneesheer kan op basis van de anamnese en het lichamelijk onderzoek een vermoeden hebben van overmatig alcoholgebruik bij de onderzochte werknemer. Om dit te bevestigen kan de arts een laboratoriumonderzoek aanvragen. Aanvullend op testen die verband houden met de leverfunctie (GGT en GPT) en de gemiddelde grootte van de rode bloedcel (MCV) wordt sinds enkele jaren vooral de meting van CDT aangevraagd. Het bepalen van de alcohol concentratie in bloed heeft alleen zin binnen enkele uren na inname, bijvoorbeeld bij een verminderd bewustzijn. Geen enkele methode is sluitend. Een afwijkend resultaat is niet uitsluitend op alcoholgebruik terug te voeren.
Carbohydraat deficiënt transferrine
Het ijzertransporteiwit transferrine bevat enkele suikergroepen die in totaal gemiddeld ongeveer vier suikerzuren (siaalzuur – een carbohydraat) bevatten. Onder invloed van een afbraakproduct van alcohol ontstaat transferrine met minder siaalzuren dan normaal: carbohydraat deficiënt transferrine ofwel CDT. Het gehalte CDT in bloed stijgt naarmate er meer alcohol gedronken wordt. Bij onthouding daalt het CDT doorgaans binnen twee tot drie weken naar een normale waarde. Na chronisch alcoholgebruik kan deze normalisatie veel langer duren.
Wat is normaal en wat is afwijkend?CDT wordt gerapporteerd als percent van het totaal transferrine om het effect van schommelingen in het transferrine gehalte, bijvoorbeeld een stijgend transferrine bij ijzergebrek, op te heffen. Minder dan 2,6 % geldt als normaalwaarde voor niet-gebruikers of bij incidenteel alcohol gebruik. De gehanteerde grens voor CDT komt bij mannen gemiddeld overeen met de consumptie van 60 g ethanol per dag (ongeveer 1,5 liter bier of één fles wijn per dag) gedurende minimaal een week. Boven 60 g alcohol per dag zullen ernstige orgaanbeschadigingen ontstaan. Voor vrouwen ligt deze grens op ongeveer 40 g per dag. Als grens voor overmatig alcohol gebruik wordt momenteel 2,9 % aangehouden, waarbij rekening is gehouden met de meetonnauwkeurigheid. Bij alcoholici worden veelal waarden van 4 - 6 % of hoger gezien.
Storingen bij de bepalingErfelijke varianten van het transferrine kunnen in minder dan twee percent van de gevallen voor een fout verhoogde of verlaagde waarde zorgen met de gebruikelijke CDT-test. Gespecialiseerde scheidingstechnieken kunnen bij verdenking hiervan uitsluitsel brengen. Behalve deze zeldzame erfelijke varianten kunnen ook een ernstige verbindweefseling van de lever (cirrose) of een leverontsteking (hepatitis) zorgen voor fout verhoogde CDT waarden. Het voedingspatroon en het gebruik van de meest voorkomende geneesmiddelen hebben geen effect op de CDT bepaling.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Fedris gaat elk afgewezen ernstig arbeidsongeval controleren

In 2021 werd 14,8% van de arbeidsongevallen afgewezen door verzekeraars, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Dit aantal bleef in 2022 stijgen naar 15,5%, wat neerkomt op 23.400 geweigerde dossiers. Maar liefst 1 op de 5 ernstige arbeidsongevallen wordt onterecht geweigerd, zo blijkt uit controles van Fedris. Het overheidsorgaan zal vanaf nu alle geweigerde ernstige ongevallen onderzoeken. Procedure na een arbeidsongeval Wanneer iemand een arbeidsongeval heeft, dient deze een beroep te doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Deze verzekeraar besluit dan of het ongeval erkend wordt als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval omvat elke plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens het werk of op de weg van en naar het werk, waarbij er sprake moet zijn van fysieke of mentale schade. Toenemende afwijzingen en de rol van Fedris Uit gegevens blijkt dat in 2021 een recordaantal van 21.808 arbeidsongevallen, oftewel 14,8% van alle aangiftes, d

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal