Doorgaan naar hoofdcontent

CDT en alcohol

Een tijd geleden heb ik het gehad over drugtesten bij werknemers. Daar heb ik even de CDT-test aangehaald. Hier ga ik wat over uitweiden. Enige tijd geleden heb ik namelijk voor het werk informatie vergaard over deze relatief ongekende test.

---
Onderzoek bij alcoholgebruikDe arbeidsgeneesheer kan op basis van de anamnese en het lichamelijk onderzoek een vermoeden hebben van overmatig alcoholgebruik bij de onderzochte werknemer. Om dit te bevestigen kan de arts een laboratoriumonderzoek aanvragen. Aanvullend op testen die verband houden met de leverfunctie (GGT en GPT) en de gemiddelde grootte van de rode bloedcel (MCV) wordt sinds enkele jaren vooral de meting van CDT aangevraagd. Het bepalen van de alcohol concentratie in bloed heeft alleen zin binnen enkele uren na inname, bijvoorbeeld bij een verminderd bewustzijn. Geen enkele methode is sluitend. Een afwijkend resultaat is niet uitsluitend op alcoholgebruik terug te voeren.
Carbohydraat deficiënt transferrine
Het ijzertransporteiwit transferrine bevat enkele suikergroepen die in totaal gemiddeld ongeveer vier suikerzuren (siaalzuur – een carbohydraat) bevatten. Onder invloed van een afbraakproduct van alcohol ontstaat transferrine met minder siaalzuren dan normaal: carbohydraat deficiënt transferrine ofwel CDT. Het gehalte CDT in bloed stijgt naarmate er meer alcohol gedronken wordt. Bij onthouding daalt het CDT doorgaans binnen twee tot drie weken naar een normale waarde. Na chronisch alcoholgebruik kan deze normalisatie veel langer duren.
Wat is normaal en wat is afwijkend?CDT wordt gerapporteerd als percent van het totaal transferrine om het effect van schommelingen in het transferrine gehalte, bijvoorbeeld een stijgend transferrine bij ijzergebrek, op te heffen. Minder dan 2,6 % geldt als normaalwaarde voor niet-gebruikers of bij incidenteel alcohol gebruik. De gehanteerde grens voor CDT komt bij mannen gemiddeld overeen met de consumptie van 60 g ethanol per dag (ongeveer 1,5 liter bier of één fles wijn per dag) gedurende minimaal een week. Boven 60 g alcohol per dag zullen ernstige orgaanbeschadigingen ontstaan. Voor vrouwen ligt deze grens op ongeveer 40 g per dag. Als grens voor overmatig alcohol gebruik wordt momenteel 2,9 % aangehouden, waarbij rekening is gehouden met de meetonnauwkeurigheid. Bij alcoholici worden veelal waarden van 4 - 6 % of hoger gezien.
Storingen bij de bepalingErfelijke varianten van het transferrine kunnen in minder dan twee percent van de gevallen voor een fout verhoogde of verlaagde waarde zorgen met de gebruikelijke CDT-test. Gespecialiseerde scheidingstechnieken kunnen bij verdenking hiervan uitsluitsel brengen. Behalve deze zeldzame erfelijke varianten kunnen ook een ernstige verbindweefseling van de lever (cirrose) of een leverontsteking (hepatitis) zorgen voor fout verhoogde CDT waarden. Het voedingspatroon en het gebruik van de meest voorkomende geneesmiddelen hebben geen effect op de CDT bepaling.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski