Doorgaan naar hoofdcontent

Perceptie

Kijk eens goed om je heen. Doe dan je ogen toe en probeer je voor de geest te halen waar je de kleur rood hebt gezien in je omgeving. Doe ze weer open, en de kans zit er dik in dat je op veel meer plaatsen deze kleur ziet. Hetzelfde principe geldt bij je nieuwe wagen. Plots zie je datzelfde model langs alle kanten rondrijden. We krijgen zoveel informatie binnen, dat onze hersenen dit gaan filteren. Veel van wat we via onze zintuigen binnenkrijgen, wordt weggefilterd. Maar datgene waar we ons op concentreren, wordt des te duidelijker. Dat is de individuele perceptie van de realiteit. Of een ingewikkelde manier om te zeggen dat ik de laatste tijd voortdurend artikelen over leishmaniasis tegenkom.
Deze tropische ziekte kende ik nog wel (vaag) uit mijn studies. Een of andere parasitaire aandoening. Daarmee hield het wel op. Ik was al blij dat ik uitgebreide informatie over zulke dingen vasthield tot op de dag van het examen, laat staan dat ik het een decennium later nog zou weten. Maar dan werd bij mijn schoonmoeder deze aandoening vastgesteld, na een reis naar Venezuela. Dus Googelde ik de aandoening maar snel, om te kunnen veinzen dat ik er al alles van af wist. Jaja, leishmaniasis, een tropische aandoening veroorzaakt door een eencellige parasiet die via zandvliegjes wordt verspreid. Pff, natúúrlijk ken ik dat! Dat is toch elementaire kennis... In realiteit was dat natuurlijk niet zo'n vanzelfsprekendheid. Deze aandoening komt gewoonweg niet voor in onze contreien. Er was een professor van het Instituut voor Tropische Geneeskunde voor nodig om bij haar deze diagnose te stellen, de dermatoloog had er zelfs niet aan gedacht. In België wordt slechts bij 2 à 3 mensen per jaar deze diagnose gesteld. Een redelijk obscure aandoening dus.
Maar in de voorbije maanden is er een uitgebreide tekst over verschenen in de Eos. De Morgen wijdde een uitgebreid artikel aan deze aandoening. Het is recent uitgeroepen tot de dodelijkste tropische ziekte na malaria. En gisteren had ook de Artsenkrant het erover. What the hell? Heb ik daar zó overheen gelezen in het verleden? Nu zou leishmaniasis wel door de klimaatsopwarming steeds verder naar het Noorden uitbreiden, wat een recent toegenomen aandacht verklaart. Het blijft toch straf toeval. Als het alleen maar een half jaar eerder was gebeurd, dan had ik een nog overtuigender expertise kunnen voorleggen bij mijn schoonmoeder... maar ik denk dat haar perceptie over mij nog wel meevalt.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni