Doorgaan naar hoofdcontent

Chim Chim Cher-ee

Wat is de oorsprong van het woord "kanker"? Wat hebben kleurstoffen voor textiel te maken met chemotherapie? Hoe was het mogelijk dat men tientallen jaren zeer uitgebreide (en invaliderende) chirurgische ingrepen heeft uitgevoerd bij borstkanker, terwijl hierdoor niet meer patiënten overleefden? Het antwoord op zulke vragen vind je in het boek The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer door Siddhartha Mukherjee.

Nu, ik wil hier niet de verkeerde indruk scheppen dat het boek enkel een samenraapsel is van interessante weetjes over dit verschrikkelijke verschijnsel. Integendeel, het is een magistraal boek dat de hele geschiedenis van de verschillende verschijningsvormen van kanker en haar behandelingswijzen samenbrengt in een coherent geheel.


Zo wijdt hij een hoofdstuk aan Percival Pott, een Londense arts die het vermoeden kreeg dat de etterende gezwellen op de balzakken van jonge schoorsteenvegers niet venerische aandoeningen waren, die ze opgelopen zouden hebben bij het bezoeken van dames van lichte zeden, zoals destijds vermoed werd. Wellicht kwam het doordat hij deze aandoening enkel bij schoorsteenvegers aantrof, en niet bij mannen van andere beroepsklassen met hoogstvermoedelijk toch gelijkaardige seksuele voorkeuren en gedragingen. Ook het feit dat hij de ulcera al bij prepuberale jongens aantrof, bracht hem bij een andere hypothese.

Achteraf bekeken was het nog niet zo moeilijk om de link te maken, omdat scrotumkanker quasi nooit voorkwam, behalve dan dus bij schoorsteenvegers. Een gelijkaardig duidelijk verband bestaat er tussen asbestblootstelling en het uiterst zeldzame mesothelioom, een uiterst agressief longkankergezwel dat uitsluitend na blootstelling aan asbest optreedt.

Zo was het destijds een stuk moeilijker om het verband tussen roken en longkanker te objectiveren. Raar, zou je denken, want het roken leidde destijds tot een explosieve toename in longkanker. Maar het was net doordat iederéén rookte, dat men er niet eens aan dacht om de link te leggen. Er was omzeggens geen controlegroep. Men dacht aan industriële vervuiling, infectieziekten, miasma's of goddelijke straffen. Maar roken? Geen kat die eraan dacht. Tot men het toch ging onderzoeken, en dan werd het maar al te duidelijk hoe schadelijk roken wel was.

De tabaksindustrie heeft deze wetenschappelijke bevindingen echter nog decennialang weten achter te houden en te vervormen, en via lobbywerk de kankerstokjes toch nog vrij verkoopbaar weten te houden, totdat uiteindelijk... wel, uiteindelijk niets. eigenlijk. Sigaretten worden nog steeds aan de lopende band verkocht, met jaarlijks miljoenen vermijdbare kankersterftes en onnoemelijk menselijk leed... Maar dat terzijde. Het boek van Mukherjee over kanker dus; echt wel de moeite waard.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal