Doorgaan naar hoofdcontent

Hepatitis B - de nieuwe procedures volgens Fedris


Loopt een werknemer door zijn werk een verhoogd risico op een infectieuze beroepsziekte, dan kan Fedris hem de vaccins daarvoor terugbetalen. Sinds 1 juni 2018 moet de arbeidsarts dit aanvragen via een elektronische procedure. De administratieve details en de medische procedures staan beschreven in het Koninklijk Besluit van 7 juni 2018.

In dit artikel vat ik de procedures samen voor hepatitis B.


Voor wie worden het vaccin tegen hepatitis B en de nodige bloedafnames terugbetaald?

Personeel, maar ook leerlingen en studenten die een opleiding volgen of stage lopen in een van de hieronder vermelde omstandigheden:
-        Geregeld contact met menselijk bloed of menselijk biologisch materiaal dat hepatitis B virus kan bevatten:
o   ziekenhuisdiensten en medische en paramedische praktijken
o   laboratoria waar bloed of biologische producten geanalyseerd worden die met het virus besmet kunnen zijn (klinische biologie, anatomopathologie, oncologie, enz.)
o   tandartspraktijken
o   diensten waar langdurig zieken behandeld worden
o   instituten voor mentaal gehandicapten
o   kinderkribben
o   ziekenverple(e)g(st)ers en kinderverzorg(st)ers van het dagonderwijs
o   gezinshelp(st)ers
o   ambulanciers
o   brandweerlieden
o   begrafenisondernemingen
o   verkoop en herstellen van toestellen voor medisch gebruik
o   bijzonder onderwijs voor gehandicapten
o   medisch-pedagogische instituten (M.P.I.’s)
o   wasserijen die linnen wassen voor verzorgingsinstellingen
o   begeleiding van en toezicht op mentaal gehandicapten in beschutte werkplaatsen
-        Nauw contact met primaten die vatbaar zijn voor infectie door hepatitis B virus

Er zijn drie schema’s mogelijk, afhankelijk van de vaccinatiestatus op het moment van het consult.

A Niet gevaccineerd

De werknemer geeft aan dat hij of zij de vaccinaties nog nooit heeft gekregen, en dit is ook nergens geregistreerd. Je gaat dus de hele reutemeteut geven.
Je start met drie vaccins in een schema 0-1-6 maand (een versneld schema mag ook). Eén à drie maand na het derde vaccin kijk je met een bloedafname of er voldoende bescherming is. Is de anti-HBs* minstens 10 mIU/mL? Dan is de werknemer levenslang beschermd. Is dat niet het geval? Dan is een bijkomende bloedanalyse nodig, van HBsAg** en anti-HBc***. Mijn advies: best geef je op voorhand al een instructie mee aan het labo: dat ze dit automatisch dienen te bepalen wanneer er onvoldoende immuniteit is. Zo vermijd je onnodige kosten en tijdverlies. Is het labo positief, dan is een diagnostisch onderzoek nodig, want dan wijst het erop dat de werknemer hepatitis B doorgemaakt heeft, of zelfs aan het doormaken is. Is het daarentegen negatief, dan moet je de volle lading geven: vier extra spuiten. Twee maal twee spuiten, één in elke arm, met twee maanden ertussen. Hierna bepaal je nogmaals de anti-HBs. Heeft het ditmaal gepakt? Yes! De werknemer is levenslang beschermd. Niet? Geef het dan op, hij/zij is een non-responder.
In dergelijke gevallen van “non-responders” is de consensus dat er bij een prikongeval met mogelijk geïnfecteerd bloed een dosis hepatitis B immunoglobulines moet worden toegediend.

Schematisch:
-          3x vaccin Engerix B of HBVaxpro.
o   0 maanden
o   1 maanden
o   6 maanden
-          1-3 maanden na laatste vaccin: bloedafname: anti-HBs.
o   10 mIU/mL: levenslang beschermd
o   < 10 mIU/mL: bloedafname: HBsAg en anti-HBc
§  Positief: diagnostisch onderzoek
§  Negatief:
·         2x 2 vaccins Engerix B of HBVaxpro (1 per arm)
o   0 maanden
o   2 maanden
·         1-3 maanden na laatste vaccin: bloedafname anti-HBs
o   10 mIU/mL: levenslang beschermd
o   < 10 mIU/mL: non-responder

B Wel gevaccineerd

De werknemer heeft zijn of haar vaccinaties gekregen, en heeft hier ook bewijs van. Maar het is nog niet nagekeken of die vaccinatiereeks heeft geleid tot een effectieve bescherming. Je gaat dit dus nakijken met een bloedafname anti-HBS. Is die minstens 10 mIU/mL? Dan is de werknemer levenslang beschermd. Niet? Waarschijnlijk is het gewoon te lang geleden sedert het laatste vaccin. Een extra spuitje zal het immuungeheugen wel opfrissen. Wacht één à drie maanden. Is de anti-HBS nu wel voldoende hoog? Levenslang beschermd! Niet? Bepaal dan, net zoals bij het vorige schema, HBsAg en Anti-HBc. De volgende stappen zijn dezelfde.

Schematisch:
-          Bloedafname: anti-HBs.
o   10 mIU/mL: levenslang beschermd
o   < 10 mIU/mL:
§  1x vaccin Engerix B of HBVaxpro
§  1-3 maanden na vaccin: bloedafname: anti-HBs
·         10 mIU/mL: levenslang beschermd
·         < 10 mIU/mL:
o   Bloedafname HBsAg en anti-HBc
§  Positief: diagnostisch onderzoek
§  Negatief:
·         2x 2 vaccins Engerix B of HBVaxpro (1 per arm)
o   0 maanden
o   2 maanden
·         1-3 maanden na laatste vaccin: bloedafname anti-HBs
o   10 mIU/mL: levenslang beschermd
o   < 10 mIU/mL: non-responder

C Waarschijnlijk gevaccineerd

De werknemer geeft aan dat hij of zij de vaccinaties waarschijnlijk wel gekregen heeft, maar heeft hier geen bewijs van. Je start met hetzelfde schema als onder B. Is na het boostervaccin de anti-HBs te laag? Dan mag je kiezen wat je verder doet. Ofwel ga je schema B verder afwerken, ofwel begin je van voren af aan met schema A.
Mijn advies? Volg schema B. Dat zijn al genoeg spuiten; let’s not overshoot it.

Schematisch:
-          Bloedafname: anti-HBs.
o   10 mIU/mL: levenslang beschermd
o   < 10 mIU/mL:
§  1x vaccin Engerix B of HBVaxpro
§  1-3 maanden na vaccin: bloedafname: anti-HBs
·         10 mIU/mL: levenslang beschermd
·         < 10 mIU/mL: keuze arbeidsarts
o   Vervolg schema B
o   Start schema A


In het reglement staan de schema’s ook grafisch weergegeven.* anti-HBs
Een test op de antistoffen tegen “hepatitis B surface antigeen” (HBsAg). Het aanwezig zijn van “anti-HBs”  samen met het “anti-HBc” in combinatie met het afwezig zijn van het “HBsAg” duidt op een genezen hepatitis B infectie.

** HBsAg
Een test op “hepatitis B surface antigeen”. Het is een deel van het oppervlak van het virus. Als dit aanwezig is (HBsAg positief), betekent dit dat iemand besmet is met het hepatitis B-virus. Het virus kan dan ook op anderen worden overgedragen.

*** anti-HBc
Een test op antistoffen tegen het “hepatitis core antigeen”. Iedereen die ooit in contact is geweest met het hepatitis B-virus heeft deze antistoffen in het bloed, ook als hij/zij al lang genezen is.

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski