Doorgaan naar hoofdcontent

Wanneer moet de werkgever bij medische overmacht nu precies outplacement aanbieden?

In navolging van de jobsdeal in het zomerakkoord van 2018 moeten werkgevers sinds 29 april 2019 outplacement aanbieden aan werknemers die om medische redenen ontslagen worden. Hierover heb ik al uitgebreid geschreven in een artikel voor de PreventActua, zie ook hier. Maar wanneer precies is het al dan niet van toepassing? Dat is nog steeds niet volledig duidelijk.


De wetgeving

In de Wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal staat beschreven dat de werkgever die zich beroept op medische overmacht als bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

FYI, dat artikel 34 zegt dat het gaat om een medische overmacht na een re-integratietraject: "De arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, waardoor het voor de werknemer definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten, kan slechts een einde maken aan de arbeidsovereenkomst wegens overmacht nadat het reïntegratietraject van de werknemer die het overeengekomen werk definitief niet kan uitoefenen, vastgesteld krachtens de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, is beëindigd."

Wanneer moet dan outplacement aangeboden worden?

Wanneer de werkgever zich beroept op medische overmacht na een re-integratietraject, ongeacht wie het heeft opgestart: de werkgever, de werknemer of de adviserend arts van de mutualiteit. 
En dan dus zowel 
  • bij een beslissing "D" (definitief ongeschikt en geen aangepast of ander werk mogelijk bij de huidige werkgever);
  • als bij een beslissing "C" (definitief ongeschikt, maar wel aangepast of ander werk mogelijk bij de huidige werkgever) + een motivatieverslag waarin de werkgever aangeeft dat en motiveert waarom hij dergelijk aangepast of ander werk niet kan aanbieden.


De bijkomende nuance

In een officieel schrijven van de FOD WASO van mei 2019 bevestigen ze bovenstaande, maar geven ze ook aan dat het niet het geval is "wanneer het de werknemer zelf is die zich beroept op medische overmacht om een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst", óf "wanneer beide partijen gezamenlijk het einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht vaststellen".

Met die bijkomende voorwaarden lijkt me de outplacementregeling dan enkel nog van toepassing te zijn bij een beslissing "C" op het FRB + medische overmacht met motivatieverslag van de werkgever én de werknemer tekent niet voor akkoord.

Want
  • Bovenstaande scenario + tekenen voor akkoord = vaststellen ontslag om medische overmacht in gezamenlijk akkoord
  • Beslissing "D" op het FRB + werknemer gaat niet in beroep tegen deze beslissing = ook impliciet akkoord met vaststellen ontslag om medische redenen

Zo zouden er niet veel overblijven die effectief in aanmerking komen voor deze regeling.

Mijn advies

We hebben bovenstaande vraag voorgelegd aan de FOD WASO. Er is nog geen antwoord, maar ik zou de werkgevers aanraden om de outplacement ter waarde van 1800 euro voor alle zekerheid sowieso aan te bieden, om eventuele problemen achteraf te vermijden.

En zodra ik uitsluitsel heb, geef ik een update van dit artikel.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni