Doorgaan naar hoofdcontent

Corona up-to-date info

Ik heb al een aantal keer de vraag gekregen van volgers van mijn blog waarom ik de voorbije twee weken hier geen artikel meer gepost heb.


Wel, 1: corona! Super druk, ook 's avonds, ook in de weekends. en 2: ik ben nog altijd actief, maar via andere kanalen. Dus hou voorlopig mijn Linked in profiel in de gaten, daar post ik regelmatig updates op.

Deze bijvoorbeeld, over de maatregelen van mijn medisch departement bij Attentia https://www.linkedin.com/pulse/het-coronavirus-maatregelen-medisch-toezicht-edelhart-y-kempeneers/
Hier zet ik ook korte updates op mijn profiel, zoals grafieken die inzicht kunnen geven zoals "de bezettingsgraad van bedden op intensieve afdeling in België", korte Q&A zoals "mag blokzeep ook gebruikt worden", interessante kaarten zoals "het gemiddeld aantal stappen Fitbitgebruiker per land" (duidelijk gedaald de voorbije weken), of links naar interessante websites zoals"info over de maatregelen in België in 19 talen". 

Ik lever ook input voor o.m. de Kluwer met updates van Q&A, en vorige vrijdag 27/03 is mijn tweede podcast voor Kluwer over het coronavirus verschenen. Hierbij de links waarop je die laatste kunt beluisteren: op de website van Kluwer, Apple, Spotify of Google.


Dus, wellicht dat ik hier in de komende weken af en toe nog eens een "longread" kan plaatsen, maar als je snelle en up-to-date info van me wilt zien: connecteer met me via Linked in

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal