Doorgaan naar hoofdcontent

Een werknemer heeft een coronavirusinfectie opgelopen. Wat moet je dan doen als bedrijf?

Behalve als je de laatste weken onder een steen hebt geleefd, weet je waar ik het over heb. 
In de komende weken gaan bedrijven steeds vaker ermee geconfronteerd worden: een werknemer heeft een coronavirusinfectie opgelopen. Wat moet je dan doen?

"Patient zero"

De werknemer zelf moet uiteraard thuisblijven. Je gaat best zijn/haar werkoppervlak extra ontsmetten (vaak is het virus na twee uur al dood, maar in sommige omstandigheden kan het meerdere dagen overleven).
Welke producten je hiervoor kunt gebruiken (ook voor de regelmatige reiniging van oppervlakten): dat leg ik op vrijdag 6 maart en woensdag 11 maart uit in de webinar van Attentia :-) (misschien dat ik er later nog een apart artikeltje aan ga besteden).

De hopelijk al voorziene algemene maatregelen dienen verder aangescherpt te worden (zoals geen handen geven, regelmatig handen wassen, conference calls voorzien wanneer mogelijk etc.).


Voor de omgeving van de werknemer zou ik het "ringprincipe" toepassen, naar analogie van een bevestigde tuberculosebesmetting.

Eerste ring

Nauwe contactpersonen die dagelijks dezelfde ruimte delen (rechtstreekse collega’s aan landschapsbureel, medependelaars).

Voor hen zou ik sowieso een persoonlijk contact voorzien (intern in de onderneming of via de arbeidsarts) met 

  • informatie over de besmetting
  • geruststelling (zoals ik in een linkedin post heb aangegeven, het gezondheidsrisico voor de doorsnee werknemer is echt heel klein)
  • advies arbeidshygiënische maatregelen (regelmatig wassen van de handen etc) en gedurende 14 dagen zelfmonitoren gezondheid (2x daags temperatuur meten, klinische symptomen volgen).


Werkgevers die echt geen risico willen nemen, kunnen nog een stapje verder gaan en deze groep werknemers telewerk laten verrichten, indien mogelijk natuurlijk. Je kunt de werknemers niet verplichten om in ziekteverlof te gaan (zie mijn eerder artikel hierover), maar je kunt wel proberen om een aanvraag tijdelijke overmacht te doen via de RVA (een artikel op hun website specifiek hierover zie link).

Tweede ring

Minder frequente contactpersonen (collega's op dezelfde verdieping, zelfde vergaderingen).

Hen gaat men uiteraard ook informeren over de besmetting, geruststellen, en het advies van arbeidshygiënische maatregelen + zelfmonitoren nog eens herhalen, maar hier volstaat een algemene interne communicatie.


Derde ring

Eerder zeldzame contacten (de overige werknemers van het bedrijf).

Zij kunnen via de algemene interne communicatie op de hoogte gebracht worden, geen bijkomende stappen nodig.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal