Doorgaan naar hoofdcontent

Coronavirus - te nemen maatregelen in een onderneming bij (vermoeden van) besmetting

Alles evolueert nu razendsnel. Amper een maand geleden had ik een advies opgesteld voor onze ondernemingen naar te nemen maatregelen na een bevestigde SARS-CoV-2 besmetting bij een werknemer. Ondertussen is de toestand helemaal gewijzigd, waardoor maatregelen enkel op basis van bevestigde besmettingen niet langer zinvol zijn en ik ook al een drietal weken een gewijzigd advies geef. Maar ik vind nu pas tijd om dit ook hier even uit de doeken te doen. Dus bij deze, mijn huidige advies van aanpak.


Geen testen meer

Sinds een drietal weken worden er geen testen op een SARS-CoV-2-infectie meer gedaan, behalve wanneer bij mensen met ernstige luchtwegklachten of als die in de zorgsector werkt. Dus voor elke bevestigde SARS-CoV-2 besmetting heb je er mogelijk een tienvoud van burgers (of nog meer volgens een recent steekproefonderzoek van het UZ Brussel) die niet bevestigd covid-19 hebben, maar evenzeer besmet (én besmettelijk!) zijn. Zie bvb. ook hieronder, grafiek uit een recente wetenschappelijke publicatie over besmettelijkheid (zelfs na stop symptomen; maar dat is nog een ander verhaal).Recent wetenschappelijk onderzoek heeft bovendien aangetoond dat 10% van de besmettingen gebeuren na contact met een (nog) niet symptomatische patiënt. De epidemie in Italië is trouwens opgestart door een dergelijke "superverspreider", die honderden, misschien wel duizenden mensen heeft besmet (en die ze nooit hebben kunnen opsporen).

Nieuwe richtlijnen Sciensano

Omwille van o.m. bovenstaande heeft de wetenschappelijke werkgroep van de overheid, met virologen en infectiologen, dan ook nieuwe richtlijnen opgesteld. Deze gelden al van 13 maart. 
De richtlijnen van Sciensano stellen dat elk geval van plotse klachten van de luchtwegen beschouwd wordt als een mogelijke covid-19. 
Volgens dezelfde richtlijnen mogen werknemers die een nauw contact hebben gehad met een vermoede of bevestigde covid-19 patiënt, zelfs bij huisgenoten, verder blijven werken mits in achtname van de arbeidshygiënische maatregelen (zie ook lager) en mits zelfmonitoring.

De epidemische situatie

Een kleine maand geleden waren er nog een 40.000 tal nieuwe influenza besmettingen. Dit tegenover een 100-tal bevestigde SARS-Cov-2 besmettingen. Dus toen was het nog zinvol om (enkel) bij een bevestigde besmetting extra maatregelen/opvolging te voorzien voor de werknemers die direct contact hadden met die patiënt.
Ondertussen is deze verhouding omgeslagen, en is bij plots optreden van een grieppaal beeld de kans (veel) groter dat het een covid-19 is dan een griep.
Of dat nu bevestigd wordt door een test maakt op dit moment dus niet meer uit, want zoals ik al hoger aanhaalde: zulke test wordt quasi enkel uitgevoerd bij mensen die ernstig ziek zijn, en die ernst van het ziektebeeld met complicaties bij een individuele patiënt maakt niet uit voor de besmettelijkheid.  Het is dus niet relevant voor de te nemen maatregelen in de onderneming. Je moet bij elk werknemer die ziek thuis gezet wordt omwille van vermoeden van covid-19 dezelfde aanpak hanteren, ongeacht of dit al dan niet (al) bevestigd is.

Dus concreet

  • Volg de richtlijnen van de overheid: iedereen met plotse luchtwegklachten = vermoeden van covid-19 en blijft thuis onder doktersvoorschrift.
  • Arbeidshygiënische maatregelen voor alle werknemers:
    • Collectief: telewerk waar mogelijk, (her)inrichting werkposten om afstand te houden en contact te beperken, regelmatig reinigen/ontsmetten.
    • Individueel: social distancing, regelmatig wassen van de handen, gezicht niet aanraken met ongewassen handen, hoesten/niezen in de elleboog, thuis bij klachten.

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski