Doorgaan naar hoofdcontent

Coronavirus - te nemen maatregelen in een onderneming bij (vermoeden van) besmetting

Alles evolueert nu razendsnel. Amper een maand geleden had ik een advies opgesteld voor onze ondernemingen naar te nemen maatregelen na een bevestigde SARS-CoV-2 besmetting bij een werknemer. Ondertussen is de toestand helemaal gewijzigd, waardoor maatregelen enkel op basis van bevestigde besmettingen niet langer zinvol zijn en ik ook al een drietal weken een gewijzigd advies geef. Maar ik vind nu pas tijd om dit ook hier even uit de doeken te doen. Dus bij deze, mijn huidige advies van aanpak.


Geen testen meer

Sinds een drietal weken worden er geen testen op een SARS-CoV-2-infectie meer gedaan, behalve wanneer bij mensen met ernstige luchtwegklachten of als die in de zorgsector werkt. Dus voor elke bevestigde SARS-CoV-2 besmetting heb je er mogelijk een tienvoud van burgers (of nog meer volgens een recent steekproefonderzoek van het UZ Brussel) die niet bevestigd covid-19 hebben, maar evenzeer besmet (én besmettelijk!) zijn. Zie bvb. ook hieronder, grafiek uit een recente wetenschappelijke publicatie over besmettelijkheid (zelfs na stop symptomen; maar dat is nog een ander verhaal).Recent wetenschappelijk onderzoek heeft bovendien aangetoond dat 10% van de besmettingen gebeuren na contact met een (nog) niet symptomatische patiënt. De epidemie in Italië is trouwens opgestart door een dergelijke "superverspreider", die honderden, misschien wel duizenden mensen heeft besmet (en die ze nooit hebben kunnen opsporen).

Nieuwe richtlijnen Sciensano

Omwille van o.m. bovenstaande heeft de wetenschappelijke werkgroep van de overheid, met virologen en infectiologen, dan ook nieuwe richtlijnen opgesteld. Deze gelden al van 13 maart. 
De richtlijnen van Sciensano stellen dat elk geval van plotse klachten van de luchtwegen beschouwd wordt als een mogelijke covid-19. 
Volgens dezelfde richtlijnen mogen werknemers die een nauw contact hebben gehad met een vermoede of bevestigde covid-19 patiënt, zelfs bij huisgenoten, verder blijven werken mits in achtname van de arbeidshygiënische maatregelen (zie ook lager) en mits zelfmonitoring.

De epidemische situatie

Een kleine maand geleden waren er nog een 40.000 tal nieuwe influenza besmettingen. Dit tegenover een 100-tal bevestigde SARS-Cov-2 besmettingen. Dus toen was het nog zinvol om (enkel) bij een bevestigde besmetting extra maatregelen/opvolging te voorzien voor de werknemers die direct contact hadden met die patiënt.
Ondertussen is deze verhouding omgeslagen, en is bij plots optreden van een grieppaal beeld de kans (veel) groter dat het een covid-19 is dan een griep.
Of dat nu bevestigd wordt door een test maakt op dit moment dus niet meer uit, want zoals ik al hoger aanhaalde: zulke test wordt quasi enkel uitgevoerd bij mensen die ernstig ziek zijn, en die ernst van het ziektebeeld met complicaties bij een individuele patiënt maakt niet uit voor de besmettelijkheid.  Het is dus niet relevant voor de te nemen maatregelen in de onderneming. Je moet bij elk werknemer die ziek thuis gezet wordt omwille van vermoeden van covid-19 dezelfde aanpak hanteren, ongeacht of dit al dan niet (al) bevestigd is.

Dus concreet

  • Volg de richtlijnen van de overheid: iedereen met plotse luchtwegklachten = vermoeden van covid-19 en blijft thuis onder doktersvoorschrift.
  • Arbeidshygiënische maatregelen voor alle werknemers:
    • Collectief: telewerk waar mogelijk, (her)inrichting werkposten om afstand te houden en contact te beperken, regelmatig reinigen/ontsmetten.
    • Individueel: social distancing, regelmatig wassen van de handen, gezicht niet aanraken met ongewassen handen, hoesten/niezen in de elleboog, thuis bij klachten.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal