Doorgaan naar hoofdcontent

Corona - Advies voor zwangere vrouwen

Ik heb onderstaand advies al in drie talen gegeven, zowel aan werkgevers als aan individuele werkneemsters. Zal ik het hier ook eens delen voor collega's arbeidsartsen.
Based on what we now know, pregnant women do not have an increased risk of complications due to an infection with the new coronavirus SARS-Cov-2.
There are not yet many pregnant women who have contracted Covid-19, and those who did get it did not become very ill.
I do advise pregnant women to follow the general guidelines: stay away from people who cough or sneeze and wash your hands regularly.

If an employee feels that she could have a high individual risk for other reasons, I advise her to contact her gynecologist, who knows her medical file best, for an advice.


D'après ce que nous savons maintenant, les femmes enceintes n'ont pas de risque accru de complications dues à une infection par le nouveau coronavirus SARS-Cov-2.
Il n'y a pas encore beaucoup de femmes enceintes qui ont contracté Covid-19, et celles qui l'ont contracté ne sont pas tombées très malades.
Je conseille aux femmes enceintes de suivre les directives générales: éloignez-vous des personnes qui toussent ou éternuez et lavez-vous régulièrement les mains.

Si une employée estime qu'elle pourrait avoir un risque individuel élevé pour d'autres raisons, je lui conseille de contacter son gynécologue, qui connaît le mieux son dossier médical, pour un avis.


Op basis van wat we nu weten, hebben zwangere vrouwen geen verhoogd risico op complicaties als gevolg van een infectie met het nieuwe coronavirus SARS-Cov-2.
Er zijn nog niet veel zwangere vrouwen die Covid-19 hebben opgelopen en degenen die het hebben gekregen, werden niet erg ziek.
Ik raad zwangere vrouwen wel aan om de algemene richtlijnen te volgen: blijf uit de buurt van mensen die hoesten of niezen en was regelmatig uw handen.

Als de werkneemster denkt dat ze om andere redenen een hoog individueel risico zou kunnen hebben, dan raad ik haar aan om voor advies contact op te nemen met haar gynaecoloog, die haar medisch dossier het beste kent.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal