Doorgaan naar hoofdcontent

Zoete jongens

Vrouwen die ontbijten, hebben meer kans op een jongen. Dat is gebleken uit recent onderzoek. De reden hiervoor zou liggen bij een hoger glucose(= suiker)gehalte in het bloed.

Bij in vitro fertilisatie heeft men al eerder gemerkt dat een hoog gehalte aan glucose de groei van mannelijke embryo's stimuleert en van vrouwelijke embryo's onderdrukt. Ik heb eens opgezocht hoe groot dat verschil nu precies is. 56% jongens tegen 44% meisjes. Het verschil is dus niet verschrikkelijk groot, maar toch.

In de geïndustrialiseerde landen is de verhouding jongens/meisjes al een tijdje scheef gegroeid. Er worden meer meisjes dan jongens geboren, en dat verschil neemt meer en meer toe. Elk jaar wordt per duizend geboortes één jongen minder geboren. Men schreef het altijd toe aan pseudo-oestrogenen die door vervuiling in ons milieu terecht zijn gekomen. Veranderde dieetgewoontes zouden dus ook mee aan de basis liggen. Meerdere kleine maaltijden per dag zorgen ervoor dat het suikergehalte in het bloed hoger blijft, en dit zou dus bij de conceptie de kans op een zoon vergroten.

Tussen twee haakjes, in landen zoals India en China is de verhouding naar de andere zijde gekanteld. Maar daar ligt het eerder aan de opgelegde geboortecontrole (maximaal één kind per gezin). Omwille van de bruidsschat die de ouders voor hun dochter moeten ophoesten, wil iedereen een zoon. En in gezinnen waar dan toch een dochter geboren wordt, gaat een verstrooide moeder haar baby al eens ongepelde rijst geven, met dodelijke afloop. Ja inderdaad, je leest het goed. Ze gaan in India trouwens ook behoorlijk ver in het tonen van hun dankbaarheid voor een gezond kind. Ze smijten het van een hoogte van 15 meter naar beneden... op een vangnet van canvas doek, wel te verstaan.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal