Doorgaan naar hoofdcontent

Moet ik nu verdomme gaan vloeken?

Recent zijn er een aantal artikels verschenen die melden dat mensen die veel vloeken, laat opblijven en wanordelijke bureaus hebben, verstandiger zijn. En o, o, o, wat erger ik me toch aan zulke clickbait artikels. En toch klik ik telkens op zulke pulplinks, want nieuwsgierige aap die ik ben, pop-science onderwerpen interesseren me bijzonder. Het voornoemd onderwerp vond ik bovendien wat verontrustend, want ik vloek quasi nooit, blijf zeer zelden laat op, en mijn bureau is (meestal) maagdelijk leeg. Dus: what the hell?!
 


Heel vaak worden de originele studies verkeerd geïnterpreteerd. Zo ook hier. De bewering over het vloeken: wat gebeurde er in het oorspronkelijk onderzoek? Men vroeg aan een groep proefpersonen om zoveel mogelijk vloekwoorden op te schrijven. Wat bleek? Mensen met een hoog IQ konden op meer woorden komen. Dat wilt niet zeggen dat ze daarom ook effectief vloeken als een ketter, maar de populaire pers geeft het wel als dusdanig weer: You know what intelligent people have in common? They curse a lot, they stay up late and they are MESSY people!
 
De andere beweringen heb ik niet verder onderzocht, maar ik kan zo al een aantal mogelijke denkfouten geven. Zo heb je statistische variantie (hoe meer parameters je gaat meten, hoe groter de kans dat je een of andere correlatie vindt), cherry picking (je haalt er enkel de onderzoeken uit die je interessant vindt), publication bias (enkel de positieve resultaten worden gepubliceerd), cum hoc ergo propter hoc (de verkeerde veronderstelling dat twee voorvallen oorzaak en gevolg zijn)…
 
Eigenlijk zou ik een boek kunnen schrijven over al de verschillende mogelijkheden tot foute interpretaties van studies. Maar daarin zijn anderen mij al herhaaldelijk in voorgegaan, en veel beter dan ik ooit zou kunnen. Dus zal ik gewoon een aantal boeken aanraden.  
 

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal