Doorgaan naar hoofdcontent

Mag een zwangere werkneemster in het eerste trimester een griepvaccin krijgen?

Met het griepvaccinatieseizoen in full swing, krijg ik vaak vragen over wie wat waar en wanneer mag krijgen. Griepvaccinaties en zwangere vrouwen is zo een klassieker. Maar nu ik in één dag drie keer de vraag kreeg of een zwangere vrouw ook in het eerste trimester van haar zwangerschap een spuitje mag krijgen, vind ik het zinvol om hier eens een blogartikel aan te besteden.

Over griepvaccinaties heb ik al tal van artikels bij elkaar gepend, dus ik zal het je besparen om in deze tekst wederom uit te weiden over de meerwaarde van de griepspuitjes in het algemeen.
Maar wat moeten we doen bij zwangeren? Zetten of uitstellen? Aan te raden of te vermijden?
Nog te vaak is de perceptie, ook bij een aantal collega’s artsen, dat men tijdens een zwangerschap “best het risico niet loopt,” en men het griepspuitje best achterwege laat.
Niet dus! Volgens het advies van de Hoge Gezondheidsraad moet elke zwangere vrouw die in het tweede of derde trimester is gedurende het seizoen oktober tot maart gevaccineerd worden. Zij hebben namelijk een verhoogd risico op complicaties wanneer ze de griep krijgen, en hebben bijgevolg meer dan hun niet-zwangere leeftijdsgenoten nood aan een griepprik.
Er is bovendien ruimschoots voldoende wetenschappelijk bewijs dat het vaccin in het tweede en derde trimester geen verhoogd risico geeft voor het ongeboren kind. Meer nog, het zou het kind ook na de bevalling nog een aantal maanden zelf beschermen tegen de griep. Een eenvoudige Google search kan dit advies op tal van gevalideerde websites terugvinden.

Maar wat tijdens het eerste trimester? Dat advies is veel minder eenvoudig terug te vinden.
Bij hoog risico zwangeren, bijvoorbeeld zwangeren met pulmonale problemen, is het advies nog steeds duidelijk: zij moeten altijd, ongeacht het trimester waarin zij zich bevinden, gevaccineerd worden.
Okee, maar wat met de “gewone” zwangeren in het eerste trimester? Influenza.be, BCFI, de Hoge Gezondheidsraad, gezondheid.be, het RIVM en andere gelijkaardige sites laten zich er niet expliciet over uit. Mag het dan? Wellicht wel, maar dat is toch niet als dusdanig letterlijk terug te vinden.
Ik heb moeten zoeken in publicaties op PubMed en de site van het CDC (het Amerikaanse Center for Disease Control) om een fiat terug te vinden. De “klassieke” geïnactiveerde griepvaccins, zijn veilig tijdens de zwangerschap, zelfs tijdens het eerste trimester. Het CDC blijft de groeiende wetenschappelijke kennis monitoren, en maar goed ook. Er is bijvoorbeeld een voorbehoud voor de “nieuwe” vaccins die via een nasale spray worden toegediend (en dan ook voor de ganse zwangerschap); dit zijn verzwakte maar nog levende virussen, en daar is gewoonweg nog te weinig informatie over gekend. Maar in België zijn die sowieso nu niet op de markt.

Dus antwoord: ja, een zwangere werkneemster mag een griepvaccin krijgen, ook in het eerste trimester.


Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal