Doorgaan naar hoofdcontent

Werkgerelateerde musculoskeletale aandoeningen in Europa

De OSHA heeft op 15 november 2019 een 215 pagina tellend rapport over werkgerelateerde musculoskeletale aandoeningen (MSA) in Europa gepubliceerd. Ik geef de belangrijkste conclusies hieronder weer.


Meer dan de helft van de EU-werknemers (58%) meldt klachten over MSA. Hiermee is dit nog steeds de belangrijkste werkgerelateerde aandoening. Het effect van deze MSA's mag niet worden onderschat.

De uitdaging van werkgerelateerde MSA's is op Europees niveau erkend en aangepakt, maar er zijn extra inspanningen nodig op het gebied van preventie.

Nieuwe trends op de arbeidsmarkt kunnen zowel een positieve als negatieve impact hebben: de vergrijzing van het personeelsbestand, de groeiende werkgelegenheid in de dienstensector, de nieuwe bedrijfsmodellen en vormen van werkgelegenheid, nieuwe vormen van werkorganisatie, digitalisering, zittend werk, enz. MSA-preventie moet zich aanpassen aan deze nieuwe trends en veranderingen.

Inspanningen om MSA's op ondernemingsniveau te voorkomen, moeten worden ondersteund op politiek, sociaal en economisch niveau (regelgevingsdimensies, gezondheidsbeleid, marktomstandigheden, organisatie van de economische sectoren, enz.) om de ontwikkeling van duurzamere en gezonde werkplekken te bevorderen.

Traditioneel is MSA-preventie gericht op het voorkomen van fysieke of biomechanische risicofactoren. Onderzoek heeft uitgewezen dat organisatorische en psychosociale risicofactoren ook moeten worden overwogen bij MSA-preventie. De uitdaging is nu om deze kennis over te dragen naar de werkplekken door campagnes, praktische hulpmiddelen, begeleiding, etc.

Preventie van MSA's zou idealiter een inclusieve en gedifferentieerde aanpak moeten volgen die zich aanpast aan een steeds diverser wordende beroepsbevolking.

Gelet op het multifactoriële karakter van MSA's, moet werkgerelateerde MSA-preventie worden geïntegreerd in en aangevuld met een aanpak op het gebied van gezondheid op het werk die gericht is op de bevordering van een goede musculoskeletale gezondheid op het werk.

Statistieken tonen aan dat MSA's en psychische problemen (stress, depressie en angst) tot de belangrijkste werkgerelateerde gezondheidsproblemen in Europa behoren. Dit rapport toont aan dat de twee soorten gezondheidsproblemen vaak met elkaar verband houden. Dit heeft belangrijke implicaties op het gebied van preventie. Meer gecombineerde benaderingen om met deze twee soorten gezondheidsproblemen om te gaan, moeten worden bevorderd.


PS Op 17 december 2019 heeft de OSHA ook een aantal concrete initiatieven per land gepubliceerd. Deze heb ik nog niet doorgenomen, maar je kunt ze zelf terugvinden via deze link.

Populaire posts van deze blog

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Bescherming voor Brusselse huishoudhulpen: Wat er verandert

Het Brussels Parlement heeft recentelijk besloten de rechten en arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen te versterken. Dit artikel beschrijft de kernpunten van deze ordonnantie en hoe deze de huishoudhulpen in Brussel beïnvloedt. Groeiende behoefte aan bescherming Brussel telt op dit moment 28.137 huishoudhulpen, waarvan 21.393 Brusselaars zijn. 95 procent van hen is vrouw, veelal van buitenlandse afkomst en met een lage opleiding. Zij verzorgen dagelijks de huishoudelijke taken van 116.162 gebruikers. Met zo'n omvangrijke groep is het duidelijk dat hun bescherming en welzijn van het grootste belang zijn, zo stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) via zijn ordonnantie.   Opleiding en begeleiding Een kenmerk van de nieuwe regelgeving is de focus op opleiding. Elke nieuwe werknemer in de sector moet een initiële opleiding van 9 uur ondergaan, gevolgd door een jaarlijkse verplichte opleiding van 16 uur. Ter ondersteuning hiervan zullen bedrijven hun werkn

Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS)

De term Organic Dust Toxic Syndrome werd voor het eerst in 1985 gebruikt. De aandoening, die is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen, geeft doorgaans geen blijvende schade.   ODTS? Toxische inhalatiekoorts veroorzaakt door een plotse blootstelling aan hoge dosissen organisch stof werd al in de jaren 70 in de medische literatuur beschreven. Op een symposium in 1985 werd voor het eerst de term Organic Dust Toxic Syndrome (oftewel Toxisch Organisch Stof Syndroom) geopperd. De aandoening is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen met soms ook klachten van de longen die één tot vijf dagen aanhouden, en geeft doorgaans geen blijvende schade. Oorzaak ODTS kan optreden in allerlei werksituaties en beroepen met blootstelling aan organisch stof (zie kader). ODTS wordt veroorzaakt door een plotse en hoge blootstelling aan stof van organische oorsprong dat grote hoeveelheden bacteriën en/of schimmels bevat. De bacteriën bevatten endotoxinen, en de schimmels mycotoxinen (mee