Doorgaan naar hoofdcontent

Werkgerelateerde musculoskeletale aandoeningen in Europa

De OSHA heeft op 15 november 2019 een 215 pagina tellend rapport over werkgerelateerde musculoskeletale aandoeningen (MSA) in Europa gepubliceerd. Ik geef de belangrijkste conclusies hieronder weer.


Meer dan de helft van de EU-werknemers (58%) meldt klachten over MSA. Hiermee is dit nog steeds de belangrijkste werkgerelateerde aandoening. Het effect van deze MSA's mag niet worden onderschat.

De uitdaging van werkgerelateerde MSA's is op Europees niveau erkend en aangepakt, maar er zijn extra inspanningen nodig op het gebied van preventie.

Nieuwe trends op de arbeidsmarkt kunnen zowel een positieve als negatieve impact hebben: de vergrijzing van het personeelsbestand, de groeiende werkgelegenheid in de dienstensector, de nieuwe bedrijfsmodellen en vormen van werkgelegenheid, nieuwe vormen van werkorganisatie, digitalisering, zittend werk, enz. MSA-preventie moet zich aanpassen aan deze nieuwe trends en veranderingen.

Inspanningen om MSA's op ondernemingsniveau te voorkomen, moeten worden ondersteund op politiek, sociaal en economisch niveau (regelgevingsdimensies, gezondheidsbeleid, marktomstandigheden, organisatie van de economische sectoren, enz.) om de ontwikkeling van duurzamere en gezonde werkplekken te bevorderen.

Traditioneel is MSA-preventie gericht op het voorkomen van fysieke of biomechanische risicofactoren. Onderzoek heeft uitgewezen dat organisatorische en psychosociale risicofactoren ook moeten worden overwogen bij MSA-preventie. De uitdaging is nu om deze kennis over te dragen naar de werkplekken door campagnes, praktische hulpmiddelen, begeleiding, etc.

Preventie van MSA's zou idealiter een inclusieve en gedifferentieerde aanpak moeten volgen die zich aanpast aan een steeds diverser wordende beroepsbevolking.

Gelet op het multifactoriële karakter van MSA's, moet werkgerelateerde MSA-preventie worden geïntegreerd in en aangevuld met een aanpak op het gebied van gezondheid op het werk die gericht is op de bevordering van een goede musculoskeletale gezondheid op het werk.

Statistieken tonen aan dat MSA's en psychische problemen (stress, depressie en angst) tot de belangrijkste werkgerelateerde gezondheidsproblemen in Europa behoren. Dit rapport toont aan dat de twee soorten gezondheidsproblemen vaak met elkaar verband houden. Dit heeft belangrijke implicaties op het gebied van preventie. Meer gecombineerde benaderingen om met deze twee soorten gezondheidsproblemen om te gaan, moeten worden bevorderd.


PS Op 17 december 2019 heeft de OSHA ook een aantal concrete initiatieven per land gepubliceerd. Deze heb ik nog niet doorgenomen, maar je kunt ze zelf terugvinden via deze link.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal