Doorgaan naar hoofdcontent

Werkgerelateerde musculoskeletale aandoeningen in Europa

De OSHA heeft op 15 november 2019 een 215 pagina tellend rapport over werkgerelateerde musculoskeletale aandoeningen (MSA) in Europa gepubliceerd. Ik geef de belangrijkste conclusies hieronder weer.


Meer dan de helft van de EU-werknemers (58%) meldt klachten over MSA. Hiermee is dit nog steeds de belangrijkste werkgerelateerde aandoening. Het effect van deze MSA's mag niet worden onderschat.

De uitdaging van werkgerelateerde MSA's is op Europees niveau erkend en aangepakt, maar er zijn extra inspanningen nodig op het gebied van preventie.

Nieuwe trends op de arbeidsmarkt kunnen zowel een positieve als negatieve impact hebben: de vergrijzing van het personeelsbestand, de groeiende werkgelegenheid in de dienstensector, de nieuwe bedrijfsmodellen en vormen van werkgelegenheid, nieuwe vormen van werkorganisatie, digitalisering, zittend werk, enz. MSA-preventie moet zich aanpassen aan deze nieuwe trends en veranderingen.

Inspanningen om MSA's op ondernemingsniveau te voorkomen, moeten worden ondersteund op politiek, sociaal en economisch niveau (regelgevingsdimensies, gezondheidsbeleid, marktomstandigheden, organisatie van de economische sectoren, enz.) om de ontwikkeling van duurzamere en gezonde werkplekken te bevorderen.

Traditioneel is MSA-preventie gericht op het voorkomen van fysieke of biomechanische risicofactoren. Onderzoek heeft uitgewezen dat organisatorische en psychosociale risicofactoren ook moeten worden overwogen bij MSA-preventie. De uitdaging is nu om deze kennis over te dragen naar de werkplekken door campagnes, praktische hulpmiddelen, begeleiding, etc.

Preventie van MSA's zou idealiter een inclusieve en gedifferentieerde aanpak moeten volgen die zich aanpast aan een steeds diverser wordende beroepsbevolking.

Gelet op het multifactoriële karakter van MSA's, moet werkgerelateerde MSA-preventie worden geïntegreerd in en aangevuld met een aanpak op het gebied van gezondheid op het werk die gericht is op de bevordering van een goede musculoskeletale gezondheid op het werk.

Statistieken tonen aan dat MSA's en psychische problemen (stress, depressie en angst) tot de belangrijkste werkgerelateerde gezondheidsproblemen in Europa behoren. Dit rapport toont aan dat de twee soorten gezondheidsproblemen vaak met elkaar verband houden. Dit heeft belangrijke implicaties op het gebied van preventie. Meer gecombineerde benaderingen om met deze twee soorten gezondheidsproblemen om te gaan, moeten worden bevorderd.


PS Op 17 december 2019 heeft de OSHA ook een aantal concrete initiatieven per land gepubliceerd. Deze heb ik nog niet doorgenomen, maar je kunt ze zelf terugvinden via deze link.

Populaire posts van deze blog

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h