Doorgaan naar hoofdcontent

De beroepsziekteverzekering anno 2019 (synthese presentatie)


Onlangs zijn weer de Nationale Dagen voor Arbeidsgeneeskunde gepasseerd, een tweedaags seminarie met tal van sprekers en uiteenlopende onderwerpen. De presentaties staan allemaal online. Een aantal collega's konden niet aanwezig zijn op beide dagen, maar willen toch een synthese van de belangrijkste aandachtspunten van enkele presentaties. Misschien wat beroepstechnisch, maar ik deel die voor de geïnteresseerden ook hier.

Ik begin met de presentatie "De beroepsziekteverzekering anno 2019" van dr. Marc Vandeweerdt van Fedris. Fedris is het vroegere Fonds voor de Beroepsziekten dat is samengesmolten met het Fonds voor Arbeidsongevallen.

Aangiftes

Het aantal aangiften van beroepsaandoeningen is langzaam aan het dalen (nog 2113 in 2018). Vier op de tien aangiftes van beroepsziekten is voor tendinopathieën (peesblessures, vnl. schouder en elleboog), één op de tien aantasting van de zenuwfunctie door druk (carpal tunnel syndroom), hardhorigheid door lawaai en tuberculose (virages). Eén op de twintig aangiften is voor lumbaal radiculair syndroom.

Aanvragen

Het aantal aanvragen voor terugbetaling van beroepsziekten was sterk gestegen in 2013, maar is sindsdien weer aan het dalen (7471 in 2018). Drie op de tien aanvragen is voor tendinopathieën, 15% aantasting van de zenuwfunctie door druk, één op de tien lumbaal radiculair syndroom, been- en gewrichtsaandoeningen of ziekten van het ademhalingsstelsel.
Er worden iets meer aanvragen gedaan voor mannen (58%) dan voor vrouwen. Meer dan de helft van de aanvragen gebeurt voor werknemers tussen 45 en 60 jaar. Bijna de helft van alle aanvragen is voor werknemers uit Luik en Henegouwen!Er waren 830 positieve beslissingen van preventieprogramma's lage rugpijn, iets meer voor vrouwen (54%) dan voor mannen.

Blijvende arbeidsongeschiktheid

In totaal betaalt Fedris een kleine 12 miljoen euro per maand uit voor een blijvende arbeidsongeschiktheid. 40% hiervan is voor locomotorische aandoeningen (been- en gewrichtsziekten + lumbaal radiculair syndroom). 12% is voor lawaaidoofheid, 11% voor silicose.

Vaccinaties

Bij tot 40% van de goedgekeurde aanvragen tot terugbetaling van hepatitisvaccinaties, blijkt achteraf dat deze uiteindelijk niet gebruikt worden. Het is omwille van deze onnodige administratieve belasting, dat Fedris de procedure heeft gewijzigd waarbij pas na effectief plaatsen van de vaccinaties een terugbetaling gevraagd kan worden.

Nieuwe beroepsziekten

Er zijn ook voorstellen voor inschrijving van nieuwe beroepsziekten in de lijst, met name
  •  Ovariumkanker veroorzaakt door asbest
  • Uveaal melanoom veroorzaakt door optische straling afkomstig van lassen
  • Systeemsclerose veroorzaakt door inademing van stof dat kristallijn siliciumdioxide bevat

Wat meer duiding over deze aandoeningen:

1. Ovariumkanker veroorzaakt door asbest

Het oorzakelijk verband is erkend door het IARC op basis van meta-analyses van epidemiologische studies, en dit ondanks lichte twijfel omwille van mogelijke classificatiefouten tussen peritoneaal mesothelioom en ovariumkanker.
Voor een goedkeuring is wel een zware blootstelling aan asbest vereist, namelijk de werknemer moet minstens tien jaar gewerkt hebben in hoog-risicoberoepen of omstandigheden (bv. asbestspinnerijen en -weverijen). In de praktijk kan dit enkel van toepassing zijn voor activiteiten uitgeoefend vóór 1985.

2. Uveaal melanoom veroorzaakt door optische straling afkomstig van lassen

Dit is een tumor uit melanocyten in het choroid, het corpus ciliare of de iris.
Een beroepsmatige blootstelling van meer dan 10 jaar voltijds werk als lasser is vereist, met hoofdzakelijk of uitsluitend uitvoeren van laswerken.

3. Systeemsclerose veroorzaakt door inademing van stof dat kristallijn siliciumdioxide bevat

De correlatie is al lang bekend, maar het causaal mechanisme is nog steeds niet duidelijk. Toch zijn er voldoende argumenten voor inschrijving in de lijst, zoals trouwens al het geval is in andere landen.
De werknemer moet ten minste tien jaar voltijdse beroepsactiviteiten hebben uitgevoerd met typische taken die een hoge blootstelling inhouden aan stof dat kristallijn siliciumdioxide bevat. Kortere periodes kunnen worden aanvaard bij blootstelling aan extreem hoge concentraties.

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski