Doorgaan naar hoofdcontent

Arbeidsongeval in Nederland: werkgever moet zelf onderzoek doen (zoals in België)

Nederlandse werkgevers moeten sinds 1 januari 2023 na een meldingsplichtig arbeidsongeval zelf onderzoek doen naar de achtergronden daarvan en naar wat zij moeten verbeteren.

 

 

De nieuwe werkwijze “gedifferentieerde aanpak ongevalsonderzoek” (GAO) vloeit voort uit eerdere pilots en uit de wens van Tweede Kamerleden om de werkwijze van de Arbeidsinspectie meer te richten op het trekken van lering uit ongevallen. Men hoopt dat hierdoor veel meer werkgevers tijd en geld investeren in de verbetering van veiligheidsmaatregelen en -cultuur, in plaats van in juridische procedures en het betalen van boetes.

 

Meldingsplicht arbeidsongeval

Meldingsplichtige ongevallen zijn ongevallen met blijvend letsel en/ of ziekenhuisopname tot gevolg of die met een dodelijke afloop. De NLA ontvangt ieder jaar tussen de 3.500 en 4.500 van zulke ongevalsmeldingen. Jaarlijks vinden er ruim tweeduizend ongevalsonderzoeken plaats.

 

Arbeidsongevallen voorkomen is een belangrijk doel van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Meer leereffect van ongevallen bij werkgevers zou daarbij kunnen helpen. Daarom heeft de NLA sinds 2018 onderzocht of een andere manier van onderzoek naar arbeidsongevallen dat doel beter dient. Daarnaast heeft de Inspectie gekeken of zij veiligheidsverbeterplannen aan bedrijven kan opleggen. En of de inzet van zulke plannen mogelijk is bij ongevallen met zwaarder letsel.

 

Nieuwe werkwijze

Een werkgever mag het opstellen van de werkgeversrapportage weigeren. In dat geval voert de NLA een ongevalsonderzoek uit. Het uitgangspunt is namelijk dat een werkgever welwillend moet zijn om aan de slag te gaan met de werkgeversrapportage. Want dit komt de kwaliteit van de rapportage en het verbeterplan ten goede.

 

Bij een arbeidsongeval met een dodelijke afloop volgt er, ook in de nieuwe werkwijze, altijd een onderzoek door de Arbeidsinspectie. Voor zaken waarbij het slachtoffer jonger dan achttien jaar is of waarbij een familielid van de werkgever betrokken is, doet de Arbeidsinspectie ook sowieso zelf het onderzoek. Daarnaast doet de Arbeidsinspectie ook onderzoek als bijvoorbeeld de historie van het bedrijf daartoe aanleiding geeft. Of als er sprake is van een ongeval met grote maatschappelijke impact.

 

In oktober 2020 is de Arbeidsinspectie gestart met een pilot voor deze nieuwe werkwijze. Daarin werd nadrukkelijk gekeken naar de aard van het letsel van het slachtoffer, de mate waarin de werkgever de naleving van de Arbowet op orde had en het type ongeval. In de monitor arbeidsongevallen 2021 is vervolgens gerapporteerd dat met de nieuwe werkwijze meer effect kan worden behaald. Vooral omdat bedrijven zelf leren van ongevallen en zo herhaling wordt voorkomen, maar ook omdat werkgevers door het inzoomen op achterliggende oorzaken hun veiligheidscultuur structureel verbeteren. De Arbeidsinspectie ziet dat werkgevers regelmatig zelfs meer gaan investeren in veiligheidsmaatregelen dan ze ooit aan een boete zouden hebben betaald. En dat is goed voor de veiligheid van de medewerkers.

 

Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie zal ook in de nieuwe werkwijze de ongevalslocatie bezoeken. Als de werkgever zelf het onderzoek mag instellen, dan moet die vervolgens binnen vijftien werkdagen zelf een werkgeversrapportage met verbeterplan opstellen. Deze wordt dan beoordeeld door de inspectie. Als de rapportage en het verbeterplan niet goedgekeurd worden, dan voert de Arbeidsinspectie zelf het onderzoek uit. Dat kan leiden tot een boete. Wanneer de rapportage en het verbeterplan wel goedgekeurd worden, gaat de Arbeidsinspectie later bekijken of de verbetermaatregelen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Als dat niet het geval is, volgt alsnog een boete.

 

 

Nederland is sinds begin dit jaar overgaan naar een nieuwe werking bij een arbeidsongeval. In België is dit systeem al geruime tijd ingeburgerd. Na een ernstig arbeidsongeval moet de bevoegde dienst voor preventie en bescherming op het werk het ongeval analyseren en een verslag opstellen. De werkgever moet dat verslag aanvullen met een aantal gegevens en dat omstandige verslag vervolgens bezorgen aan de arbeidsinspectie.

 

 

Bron

Arbo Online Met nieuwe werkwijze GAO wil Arbeidsinspectie meer arbeidsongevallen voorkomen https://www.arbo-online.nl/26843/met-nieuwe-werkwijze-gao-wil-arbeidsinspectie-meer-arbeidsongevallen-voorkomen

Glas in Beeld. Arbeidsongeval: leren door bedrijf staat voorop https://www.glasinbeeld.nl/23718/arbeidsongeval-leren-door-bedrijf-staat-voorop/

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal