Doorgaan naar hoofdcontent

Februari: flitscontrole in de transportsector

De Sociale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (SIOD) kondigt op hun website aan dat ze in februari 2023 flitscontroles zullen uitvoeren in de transportsector. SIOD heeft in dit kader ook een bijkomende checklist opgemaakt.


Naast de klassieke controles voeren de sociaal inspecteurs geregeld flitscontroles uit om inbreuken op de sociale wetgeving vast te stellen. Binnen de EU wordt dit gezien als een "best practice" met als bedoeling de compliance te verbeteren. Flitscontroles hebben met name voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand op de website van de SIOD gepubliceerd en meegedeeld aan de sociale partners. Bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken zal er evenwel worden geverbaliseerd.

In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024, wordt in februari 2023 een nationale flitscontrole in de transportsector voorzien. SIOD heeft hiervoor een bijkomende checklist opgemaakt (zie link). Deze checklist is opgesteld in aansluiting op het Plan voor Eerlijke Concurrentie in de Carwashes, dat meer duidelijkheid en transparantie garandeert aan werkgevers en werknemers. Het moet hen tevens in de gelegenheid stellen om een vorm van zelfcontrole uit te voeren.


In juli 2022 is bijvoorbeeld de horecasector al aan de beurt geweest. 105 ondernemingen, 276 werknemers en 94 zelfstandigen kregen een flitscontrole. Hierbij werden 49 ondernemingen in inbreuk gesteld; waarvan 26 DIMONA inbreuken, 16 inbreuken op deeltijdse arbeid, en 87 inbreuken op werkloosheid. 35 ondernemingen kregen een Pro-Justitia, 7 kwamen er met een waarschuwing vanaf; voor de overige ondernemingen waren er geen verdere gevolgen.

In september 2022 volgde de land – en tuinbouwsector: 48 ondernemingen, 365 werknemers en 38 zelfstandigen kregen een flitscontrole. Hierbij werden 18 ondernemingen in inbreuk gesteld; waarvan 7 DIMONA inbreuken, 3 inbreuken op deeltijdse arbeid, en 2 inbreuken op werkloosheid. 7 ondernemingen kregen een Pro-Justitia, 2 kwamen er met een waarschuwing vanaf; voor de overige ondernemingen waren er geen verdere gevolgen.

En in november 2022 werden de grootsteden en carwash onder de loep genomen. 30 ondernemingen, 49 werknemers en 26 zelfstandigen kregen een flitscontrole. Hierbij werden 18 ondernemingen in inbreuk gesteld; waarvan 6 DIMONA inbreuken, 10 inbreuken op deeltijdse arbeid, 6 inbreuken op illegale arbeid, 1 inbreuk op sociale zekerheid en 1 inbreuk op werkloosheid. 22 Pro-Justitia's werden opgesteld, 2 bedrijven kwamen er met een waarschuwing vanaf.


Op de website van de SIOD staat ook uitgelegd wat de bevoegdheden zijn van de sociaal inspecteur, waarover vragen gesteld kunnen worden aan de werkgever of aan de verantwoordelijke als de werkgever zelf afwezig is, wat met gelegenheidswerknemers, en waarover kunnen vragen gesteld worden aan de werknemer. Met al deze informatie kunnen de betrokken werkgevers zich al goed voorbereiden op een eventueel bezoek.En ik geef het alvast mee: hier is de volledige lijst van de voorziene flitscontroles in 2023 en 2024:
 • Februari 2023: transportsector
 • April 2023: bouwsector (incl. elektrotechniek en metaal)
 • Juni 2023: horeca
 • Augustus 2023: schoonmaaksector
 • Oktober 2023: groene sectoren
 • December 2023: vleessector
 • Januari 2024: grootsteden (incl. carwash)
 • Maart 2024: verhuissector
 • Mei 2024: transportsector
 • Juli 2024: bewaking
 • September 2024: groene sectoren
 • November 2024: bouwsector (incl. elektrotechniek en metaal)

Bron

SIOD Flitscontroles


Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Fedris gaat elk afgewezen ernstig arbeidsongeval controleren

In 2021 werd 14,8% van de arbeidsongevallen afgewezen door verzekeraars, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Dit aantal bleef in 2022 stijgen naar 15,5%, wat neerkomt op 23.400 geweigerde dossiers. Maar liefst 1 op de 5 ernstige arbeidsongevallen wordt onterecht geweigerd, zo blijkt uit controles van Fedris. Het overheidsorgaan zal vanaf nu alle geweigerde ernstige ongevallen onderzoeken. Procedure na een arbeidsongeval Wanneer iemand een arbeidsongeval heeft, dient deze een beroep te doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Deze verzekeraar besluit dan of het ongeval erkend wordt als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval omvat elke plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens het werk of op de weg van en naar het werk, waarbij er sprake moet zijn van fysieke of mentale schade. Toenemende afwijzingen en de rol van Fedris Uit gegevens blijkt dat in 2021 een recordaantal van 21.808 arbeidsongevallen, oftewel 14,8% van alle aangiftes, d

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal