Doorgaan naar hoofdcontent

Artificiële intelligentie op het werk: voorbeeld van een nuttige toepassing voor de preventieadviseurs

Het is moeilijk om specifieke voorspellingen te doen over wat er de komende jaren belangrijk zal zijn op het vlak van preventie op het werk in België, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren zoals de ontwikkelingen op het gebied van technologie, wetgeving en economie. Het is wel waarschijnlijk dat artificiële intelligentie een belangrijke rol zal spelen. EU-OSHA en Eurofound hebben recent rapporten gepubliceerd over hoe AI de arbeidsomstandigheden kan beïnvloeden. Ook zal de nieuwe campagne van EU-OSHA voor 2023-2025 focussen op nieuwe digitale technologieën op het werk.


Ik heb daar in de zomer van 2022 al een aantal artikelen aan besteed, en naar aanleiding hiervan heeft Ruben Baes van Amelior me gevraagd om er een workshop over te geven aan preventieadviseurs, wat ik met veel plezier ook heb gedaan. Het is echt een boeiend onderwerp, en mensen beseffen nog niet hoeveel ze nu al in contact komen met AI op het werk. Die suggesties die Outlook geeft om te antwoorden op een mail? AI. De transcriptie van gesprekken in Teams (als je hier nog niet van wist, echt eens proberen!)? AI. Ook Meta en Google gebruiken al volop AI achter de schermen.

Zelf maak ik ook actief gebruik van AI, zij het in beperkte mate. Zo heb ik voor de opleiding van Amelior gebruik gemaakt van Midjourney, een online AI toepassing die tekst omzet in afbeeldingen (zoals ook de afbeelding in dit artikel, trouwens). Een jaar geleden bestond het nog niet, ondertussen is het al aan de vierde iteratie. En toen enkele weken geleden ChatGPT uitkwam, ben ik dat ook gaan uittesten. Nu, voor wie er nog niet mee bekend is: ChatGPT is een chatbot-model dat is opgeleid op een grote hoeveelheid tekstgegevens en kan worden gebruikt om te communiceren met mensen via tekst- of spraakinterfaces. Het model is gebaseerd op de GPT (Generative Pre-training Transformer) architecture, die is ontworpen om tekst te genereren op basis van een opgegeven prompt. Dit maakt ChatGPT bijzonder goed in staat om te reageren op specifieke vragen of opdrachten en om gesprekken te voeren op een natuurlijke manier.

Misschien heb je er al over gehoord, omdat studenten het blijkbaar al gebruiken om in hun plaats een proefstuk te maken over een bepaald onderwerp. Dus ja, uiteraard heb ik het zelf ook eens proberen te gebruiken om voor mij een artikel te schrijven. Nou, dat is een beetje tegengevallen. Algemene stukjes zonder echt diepgaande inhoud, daar is het echt fantastisch voor. Maar als je echt een concreet en specifiek onderwerp wilt behandelen dat rekening houdt met de geldende wetgeving, dan blijkt dat het programma maar wat doet. Het programma “hallucineert”, zegt men dan. Het verwijst naar wetteksten die niet bestaan, geeft compleet verkeerde informatie, zij het wel op een vloeiend geschreven manier. Nu, daar heeft men ondertussen wel al een mouw aangepast. Als ik nu bijvoorbeeld vraag: “Wat houdt het nieuwe KB re-integratie in België in?”, dan antwoordt het: “Ik ben helaas niet op de hoogte van het huidige beleid in België, aangezien mijn kennis is bevroren op 2021 en ik geen toegang heb tot internet om te zoeken naar meer recente informatie. Ik raad u aan om contact op te nemen met een relevante autoriteit of om naar een betrouwbare bron te zoeken voor actuele informatie over re-integratiebeleid in België.

Maar als je bijvoorbeeld een verhaal aan het schrijven bent en je zit even vast, dan kun je enkele paragrafen ingeven en vragen dat ChatGPT het verder aanvult. En ook al kun je het resultaat mogelijk niet “as is” gebruiken, het geeft je dan wel voldoende om je writer’s block te doorbreken. Eigenlijk is dit echte science fiction, werkelijkheid geworden. Het doet me denken aan een kort verhaal van Isaac Asimov, waarin exact dit beschreven staat (ik kan me alleen niet meer de titel van het verhaal herinneren, en ChatGPT weet het ook niet). 

Nu, ben je een preventieadviseur, en vraag je je af waar deze toepassing concreet voor jou nuttig kan zijn? Wel, wil je bijvoorbeeld een tekst opstellen over het belang van het correct gebruik van branddeuren, maar weet je niet goed hoe dat precies te formuleren? Dan vraag je aan ChatGPT: “Schrijf een wervende tekst over het belang van het correct gebruik van branddeuren.” En dan krijg je het volgende resultaat: 

Het correct gebruik van branddeuren is van levensbelang in het geval van een brand. Branddeuren zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat het vuur zich niet verspreidt en om mensen te beschermen die proberen te ontsnappen. Als branddeuren niet juist worden gebruikt, kunnen ze niet voldoen aan hun belangrijke veiligheidstaak.

Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat branddeuren altijd goed gesloten zijn en dat ze niet worden geblokkeerd door voorwerpen. Ook is het belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen weten hoe ze branddeuren moeten openen in het geval van een noodsituatie.

Door het correct gebruik van branddeuren te garanderen, kunnen we helpen om levens te redden en verwondingen te voorkomen in het geval van een brand. Dus als je verantwoordelijk bent voor een gebouw, zorg er dan voor dat je branddeuren goed onderhouden worden en dat alle bewoners en bezoekers weten hoe ze moeten worden gebruikt. Het correct gebruik van branddeuren kan het verschil betekenen tussen leven en dood.

Zoals je ziet, het potentieel van deze tool is duidelijk enorm. Dit is nog maar het begin, en slechts één voorbeeld. Artificiële intelligentie zal een enorme impact hebben op het werk, for better and for worse. We bereiden er ons het best op voor.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal