Doorgaan naar hoofdcontent

Verpleegkundige consultaties, ook in arbeidsgeneeskunde

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) beveelt op basis van een nieuwe studie aan om verpleegkundigen in te zetten voor consultaties. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke werkt aan een wetsontwerp. Ook voor arbeidsgeneeskundige consultaties is dit advies relevant.


De uitdaging van vergrijzing en chronische Ziekten

De vergrijzing en de toename van chronische ziekten brengen complexe zorgvragen met zich mee. Ons huidige gezondheidszorgsysteem is niet optimaal afgestemd op de complexe en langdurige gezondheidsproblemen van de hedendaagse patiëntenpopulatie. Een herverdeling van taken, zoals de inzet van verpleegkundigen voor bepaalde consultaties, kan professionals ontlasten en bijdragen aan een efficiëntere zorg. Verpleegkundige consultaties spelen in verschillende landen al een rol in het ondersteunen van patiënten bij het beheer van hun ziekten, het gebruik van medische hulpmiddelen en het verhogen van hun zelfredzaamheid.

 

Onderzoek en resultaten

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar verpleegkundige consultaties. De resultaten wijzen op de effectiviteit en veiligheid van deze praktijk, en benadrukken de noodzaak van een multidisciplinaire aanpak en integratie in de gezondheidszorg. Voor de effectieve implementatie van verpleegkundige consultaties is een flexibelere wetgeving nodig, evenals duidelijke afspraken binnen de gezondheidszorg. Vertrouwen vanuit zowel zorgverleners als patiënten is essentieel voor het succes van deze verandering.

 

De evoluerende rol van verpleegkundigen in arbeidsgeneeskunde

Dit vraagt echter om een duidelijk kader en integratie met andere zorgberoepen.

Ook het arbeidsgeneeskundige gezondheidstoezicht bevindt zich in een transformatiefase. Waar periodieke controles voorheen voornamelijk bij de arbeidsarts lagen, nemen nu verpleegkundigen deze taak steeds vaker op zich. De traditionele aanpak verandert, met de meest recente wetswijziging in 2019 die “aanvullende medische handelingen” door verpleegkundigen heeft geïntroduceerd.

 

Het tekort aan arbeidsartsen noopt tot een gerichte inzet, waarbij zij zich moeten kunnen concentreren op gerichte, niet-periodieke consultaties. Re-integratie wordt hierbij steeds belangrijker, gezien het toenemende ziekteverzuim. Verpleegkundigen nemen steeds vaker consultatieve taken over, een trend die internationaal positieve resultaten oplevert. Studies tonen aan dat verpleegkundige consultaties vaak gelijkwaardig zijn aan die van artsen. Bovendien kunnen hierdoor de arbeidsartsen vrijgemaakt worden om zowel individuele gevallen als grotere, collectieve gezondheidspatronen in de gaten te houden.


Bronnen:

KCE - Verpleegkundige consultaties voor patiënten met complexe aandoeningen 

News.Belgium - Consultaties door verpleegkundigen, een activiteit die verder moet ontwikkeld worden! 

VRT NWS - Binnenkort op consultatie bij een verpleegkundige? "Hun takenpakket moet worden uitgebreid"

Populaire posts van deze blog

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Bescherming voor Brusselse huishoudhulpen: Wat er verandert

Het Brussels Parlement heeft recentelijk besloten de rechten en arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen te versterken. Dit artikel beschrijft de kernpunten van deze ordonnantie en hoe deze de huishoudhulpen in Brussel beïnvloedt. Groeiende behoefte aan bescherming Brussel telt op dit moment 28.137 huishoudhulpen, waarvan 21.393 Brusselaars zijn. 95 procent van hen is vrouw, veelal van buitenlandse afkomst en met een lage opleiding. Zij verzorgen dagelijks de huishoudelijke taken van 116.162 gebruikers. Met zo'n omvangrijke groep is het duidelijk dat hun bescherming en welzijn van het grootste belang zijn, zo stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) via zijn ordonnantie.   Opleiding en begeleiding Een kenmerk van de nieuwe regelgeving is de focus op opleiding. Elke nieuwe werknemer in de sector moet een initiële opleiding van 9 uur ondergaan, gevolgd door een jaarlijkse verplichte opleiding van 16 uur. Ter ondersteuning hiervan zullen bedrijven hun werkn

Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS)

De term Organic Dust Toxic Syndrome werd voor het eerst in 1985 gebruikt. De aandoening, die is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen, geeft doorgaans geen blijvende schade.   ODTS? Toxische inhalatiekoorts veroorzaakt door een plotse blootstelling aan hoge dosissen organisch stof werd al in de jaren 70 in de medische literatuur beschreven. Op een symposium in 1985 werd voor het eerst de term Organic Dust Toxic Syndrome (oftewel Toxisch Organisch Stof Syndroom) geopperd. De aandoening is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen met soms ook klachten van de longen die één tot vijf dagen aanhouden, en geeft doorgaans geen blijvende schade. Oorzaak ODTS kan optreden in allerlei werksituaties en beroepen met blootstelling aan organisch stof (zie kader). ODTS wordt veroorzaakt door een plotse en hoge blootstelling aan stof van organische oorsprong dat grote hoeveelheden bacteriën en/of schimmels bevat. De bacteriën bevatten endotoxinen, en de schimmels mycotoxinen (mee