Doorgaan naar hoofdcontent

Verpleegkundige consultaties, ook in arbeidsgeneeskunde

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) beveelt op basis van een nieuwe studie aan om verpleegkundigen in te zetten voor consultaties. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke werkt aan een wetsontwerp. Ook voor arbeidsgeneeskundige consultaties is dit advies relevant.


De uitdaging van vergrijzing en chronische Ziekten

De vergrijzing en de toename van chronische ziekten brengen complexe zorgvragen met zich mee. Ons huidige gezondheidszorgsysteem is niet optimaal afgestemd op de complexe en langdurige gezondheidsproblemen van de hedendaagse patiëntenpopulatie. Een herverdeling van taken, zoals de inzet van verpleegkundigen voor bepaalde consultaties, kan professionals ontlasten en bijdragen aan een efficiëntere zorg. Verpleegkundige consultaties spelen in verschillende landen al een rol in het ondersteunen van patiënten bij het beheer van hun ziekten, het gebruik van medische hulpmiddelen en het verhogen van hun zelfredzaamheid.

 

Onderzoek en resultaten

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar verpleegkundige consultaties. De resultaten wijzen op de effectiviteit en veiligheid van deze praktijk, en benadrukken de noodzaak van een multidisciplinaire aanpak en integratie in de gezondheidszorg. Voor de effectieve implementatie van verpleegkundige consultaties is een flexibelere wetgeving nodig, evenals duidelijke afspraken binnen de gezondheidszorg. Vertrouwen vanuit zowel zorgverleners als patiënten is essentieel voor het succes van deze verandering.

 

De evoluerende rol van verpleegkundigen in arbeidsgeneeskunde

Dit vraagt echter om een duidelijk kader en integratie met andere zorgberoepen.

Ook het arbeidsgeneeskundige gezondheidstoezicht bevindt zich in een transformatiefase. Waar periodieke controles voorheen voornamelijk bij de arbeidsarts lagen, nemen nu verpleegkundigen deze taak steeds vaker op zich. De traditionele aanpak verandert, met de meest recente wetswijziging in 2019 die “aanvullende medische handelingen” door verpleegkundigen heeft geïntroduceerd.

 

Het tekort aan arbeidsartsen noopt tot een gerichte inzet, waarbij zij zich moeten kunnen concentreren op gerichte, niet-periodieke consultaties. Re-integratie wordt hierbij steeds belangrijker, gezien het toenemende ziekteverzuim. Verpleegkundigen nemen steeds vaker consultatieve taken over, een trend die internationaal positieve resultaten oplevert. Studies tonen aan dat verpleegkundige consultaties vaak gelijkwaardig zijn aan die van artsen. Bovendien kunnen hierdoor de arbeidsartsen vrijgemaakt worden om zowel individuele gevallen als grotere, collectieve gezondheidspatronen in de gaten te houden.


Bronnen:

KCE - Verpleegkundige consultaties voor patiënten met complexe aandoeningen 

News.Belgium - Consultaties door verpleegkundigen, een activiteit die verder moet ontwikkeld worden! 

VRT NWS - Binnenkort op consultatie bij een verpleegkundige? "Hun takenpakket moet worden uitgebreid"

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal