Doorgaan naar hoofdcontent

Het KB Re-integratie. Wat als de werknemer niet akkoord gaat? Deel 1: de oproep

Het nieuwe KB Re-integratie is een complex geheel, met heel veel onderdelen en modaliteiten. Ik zou er een boek over kunnen volpennen. Je kunt het vergelijken met een reis met verschillende vertrekpunten, routes en eindbestemmingen. Ik zal enkele mogelijke routes in geuren en kleuren beschrijven, met name die waar de werknemer niet mee wilt werken. Omdat dit alleen al er zoveel zijn, heb ik het opgesplitst in verschillende artikels.
 
Health warning. These articles may cause extreme sleepiness.
 
De werknemer stuurt zijn kat naar de re-integratiebeoordeling
 
Om toch geen verkeerd beeld te scheppen: uiteraard heeft de werknemer er niet voor gekozen om ziek te worden, en kan hij verschillende gerechtigde redenen hebben om niet akkoord te gaan met een stap in het proces. Ik geef enkel mee wat er kan/moet gebeuren wanneer de werknemer niet akkoord gaat. Misschien dat ik ook eens beschrijf wat er gebeurt wanneer de werkgever niet mee wilt of kan werken, of de adviserend geneesheer. En de bedrijfsarts? Die werkt uiteraard altijd mee :-D.
 
Er zijn verschillende stappen waarbij de werknemer als “lijdend voorwerp” toch het traject kan stopzetten of beïnvloeden.
  • Bij de oproep voor het onderzoek bij de pa-ag (preventieadviseur-arbeidsgeneesheer ofte bedrijfsarts)
  • Bij het ontvangen van het advies van de pa-ag
  • Bij het ontvangen van het re-integratieplan of verslag van de werkgever
Gezien dit alles te uitgebreid is om in één blogartikel te persen, dus hierbij deel 1: Bij de oproep voor het onderzoek bij de pa-ag. Nog dit: niet alles staat expliciet beschreven in het KB, en zijn dan persoonlijke interpretaties die er desalniettemin wel uit voortvloeien.
 

Scenario 1 – op initiatief van de werkgever

Ik begin hiermee, omdat dit het meest waarschijnlijke scenario is waarbij een werknemer niet komt opdagen op het onderzoek.

Stel: een werknemer is sinds een half jaar ononderbroken ziek, en de werkgever wilt hem oproepen voor de opstart van een re-integratietraject (of om hem via deze weg van zijn loonlijst te krijgen – misschien meer daarover in een ander artikel).

De werkgever stuurt aan de pa-ag een verzoek tot beoordeling. De externe dienst verwittigt de adviserend geneesheer van het ziekenfonds dat hij een re-integratieonderzoek heeft ontvangen (aan de behandelend arts? Dat hoeft niet), en stuurt aan de werknemer een afspraak voor een gezondheidstoezicht. De werknemer stuurt zijn kat. Wat nu?

Als werkgever kun je de werknemer niet verplichten om het re-integratietraject op te starten; hij kan in dit scenario dus gewoon verder in ziekteverlof blijven.

Er is wel een paperassenmolen die je moet doorlopen.

De pa-ag stuurt (binnen de 40 dagen na ontvangst van ontvangst van het verzoek) een verklaring naar de werkgever, de werknemer en de adviserend geneesheer, dat hij geen advies kan opstellen omdat de werknemer zich niet heeft aangeboden op het onderzoek.

De werkgever maakt hier een verslag van, dat hij ter beschikking houdt van de arbeidsinspectie en opstuurt naar de pa-ag en de werknemer.

De pa-ag bewaart dit verslag in het gezondheidsdossier van de werknemer, en stuurt een kopie naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Een kopie naar de behandelende arts? Dat hoeft niet; het KB maakt hier nergens melding van.
 

Scenario 2 – op initiatief van de adviserend geneesheer

Waarschijnlijk gaan de meeste verzoeken tot opstart van re-integratietrajecten komen van de adviserend geneesheren.

Dus, een werknemer is minder dan 2 maand ziek, en de adviserend geneesheer oordeelt dat een werkhervatting, eventueel met aangepast werk, wel haalbaar is. Dus stuurt hij een verzoek tot beoordeling naar de pa-ag. De externe dienst verwittigt de werkgever dat hij een re-integratieonderzoek heeft ontvangen (aan de behandelend arts? Dat hoeft niet), en stuurt aan de werknemer een afspraak voor een gezondheidstoezicht. De werknemer stuurt zijn kat. Wat nu?

Het verhaal zit nu iets anders in elkaar, want als de werknemer niet komt opdagen, kan de adviserend geneesheer beslissen dat hij niet langer uitkeringsgerechtigd is. De werknemer kan wel via zijn behandelend arts in beroep gaan tegen deze beslissing.

Wat in tussentijd? If worst comes to worst, kan de werkgever tijdelijke overmacht inroepen, en de werknemer via een C3-2 formulier gedurende deze periode naar de RVA sturen.

Meanwhile moet de hierboven vermelde administratieve rompslomp wel opnieuw worden doorlopen.
De pa-ag stuurt (binnen de 40 dagen na ontvangst van ontvangst van het verzoek) een verklaring naar de werkgever, de werknemer en de adviserend geneesheer, dat hij geen advies kan opstellen omdat de werknemer zich niet heeft aangeboden op het onderzoek.

De werkgever maakt hier een verslag van, dat hij ter beschikking houdt van de arbeidsinspectie en opstuurt naar de pa-ag en de werknemer.

De pa-ag bewaart dit verslag in het gezondheidsdossier van de werknemer, en stuurt een kopie naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Een kopie naar de behandelende arts? Ook in dit scenario hoeft dat niet. Het lijkt me zeker hier nochtans wel aangewezen omdat toch zeker wel te doen.
 

Scenario 3 – op initiatief van de werknemer (of via de behandelend arts)

Minst waarschijnlijk scenario; want als de werknemer zelf een re-integratieonderzoek aanvraagt, waarom zou hij dan uiteindelijk niet komen opdagen? Maar bon, het is mogelijk. Dus wat gebeurt er dan allemaal?

De werknemer stuurt aan de pa-ag een verzoek tot beoordeling. De externe dienst verwittigt de werkgever en de adviserend geneesheer van het ziekenfonds dat hij een re-integratieonderzoek heeft ontvangen (aan de behandelend arts? Dat hoeft niet), en stuurt aan de werknemer een afspraak voor een gezondheidstoezicht. De werknemer stuurt uiteindelijk toch zijn kat. Wat nu?

De werknemer, die nota bene zelf het traject had aangevraagd, kan uiteraard gewoon verder in ziekteverlof blijven.

Maar wederom, kafka:

De pa-ag stuurt (binnen de 40 dagen na ontvangst van ontvangst van het verzoek) een verklaring naar de werkgever, de werknemer en de adviserend geneesheer, dat hij geen advies kan opstellen omdat de werknemer zich niet heeft aangeboden op het onderzoek.

De werkgever maakt hier een verslag van, dat hij ter beschikking houdt van de arbeidsinspectie en opstuurt naar de pa-ag en de werknemer.

De pa-ag bewaart dit verslag in het gezondheidsdossier van de werknemer, en stuurt een kopie naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Ook hier moet er geen kopie naar de behandelende arts gestuurd worden.
 
 
Ondertussen begrijp je wel waarom ik dit onderwerp heb uitgesplitst in verschillende artikels. Ik zal nu eerst mijn energieniveaus terug wat moeten opkrikken, vooraleer ik me terug kan wijden aan de verdere interpretatie en uitleg van deze wetteksten…

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal