Doorgaan naar hoofdcontent

Het KB Re-integratie. Wat als de werknemer niet akkoord gaat? Deel 1: de oproep

Het nieuwe KB Re-integratie is een complex geheel, met heel veel onderdelen en modaliteiten. Ik zou er een boek over kunnen volpennen. Je kunt het vergelijken met een reis met verschillende vertrekpunten, routes en eindbestemmingen. Ik zal enkele mogelijke routes in geuren en kleuren beschrijven, met name die waar de werknemer niet mee wilt werken. Omdat dit alleen al er zoveel zijn, heb ik het opgesplitst in verschillende artikels.
 
Health warning. These articles may cause extreme sleepiness.
 
De werknemer stuurt zijn kat naar de re-integratiebeoordeling
 
Om toch geen verkeerd beeld te scheppen: uiteraard heeft de werknemer er niet voor gekozen om ziek te worden, en kan hij verschillende gerechtigde redenen hebben om niet akkoord te gaan met een stap in het proces. Ik geef enkel mee wat er kan/moet gebeuren wanneer de werknemer niet akkoord gaat. Misschien dat ik ook eens beschrijf wat er gebeurt wanneer de werkgever niet mee wilt of kan werken, of de adviserend geneesheer. En de bedrijfsarts? Die werkt uiteraard altijd mee :-D.
 
Er zijn verschillende stappen waarbij de werknemer als “lijdend voorwerp” toch het traject kan stopzetten of beïnvloeden.
  • Bij de oproep voor het onderzoek bij de pa-ag (preventieadviseur-arbeidsgeneesheer ofte bedrijfsarts)
  • Bij het ontvangen van het advies van de pa-ag
  • Bij het ontvangen van het re-integratieplan of verslag van de werkgever
Gezien dit alles te uitgebreid is om in één blogartikel te persen, dus hierbij deel 1: Bij de oproep voor het onderzoek bij de pa-ag. Nog dit: niet alles staat expliciet beschreven in het KB, en zijn dan persoonlijke interpretaties die er desalniettemin wel uit voortvloeien.
 

Scenario 1 – op initiatief van de werkgever

Ik begin hiermee, omdat dit het meest waarschijnlijke scenario is waarbij een werknemer niet komt opdagen op het onderzoek.

Stel: een werknemer is sinds een half jaar ononderbroken ziek, en de werkgever wilt hem oproepen voor de opstart van een re-integratietraject (of om hem via deze weg van zijn loonlijst te krijgen – misschien meer daarover in een ander artikel).

De werkgever stuurt aan de pa-ag een verzoek tot beoordeling. De externe dienst verwittigt de adviserend geneesheer van het ziekenfonds dat hij een re-integratieonderzoek heeft ontvangen (aan de behandelend arts? Dat hoeft niet), en stuurt aan de werknemer een afspraak voor een gezondheidstoezicht. De werknemer stuurt zijn kat. Wat nu?

Als werkgever kun je de werknemer niet verplichten om het re-integratietraject op te starten; hij kan in dit scenario dus gewoon verder in ziekteverlof blijven.

Er is wel een paperassenmolen die je moet doorlopen.

De pa-ag stuurt (binnen de 40 dagen na ontvangst van ontvangst van het verzoek) een verklaring naar de werkgever, de werknemer en de adviserend geneesheer, dat hij geen advies kan opstellen omdat de werknemer zich niet heeft aangeboden op het onderzoek.

De werkgever maakt hier een verslag van, dat hij ter beschikking houdt van de arbeidsinspectie en opstuurt naar de pa-ag en de werknemer.

De pa-ag bewaart dit verslag in het gezondheidsdossier van de werknemer, en stuurt een kopie naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Een kopie naar de behandelende arts? Dat hoeft niet; het KB maakt hier nergens melding van.
 

Scenario 2 – op initiatief van de adviserend geneesheer

Waarschijnlijk gaan de meeste verzoeken tot opstart van re-integratietrajecten komen van de adviserend geneesheren.

Dus, een werknemer is minder dan 2 maand ziek, en de adviserend geneesheer oordeelt dat een werkhervatting, eventueel met aangepast werk, wel haalbaar is. Dus stuurt hij een verzoek tot beoordeling naar de pa-ag. De externe dienst verwittigt de werkgever dat hij een re-integratieonderzoek heeft ontvangen (aan de behandelend arts? Dat hoeft niet), en stuurt aan de werknemer een afspraak voor een gezondheidstoezicht. De werknemer stuurt zijn kat. Wat nu?

Het verhaal zit nu iets anders in elkaar, want als de werknemer niet komt opdagen, kan de adviserend geneesheer beslissen dat hij niet langer uitkeringsgerechtigd is. De werknemer kan wel via zijn behandelend arts in beroep gaan tegen deze beslissing.

Wat in tussentijd? If worst comes to worst, kan de werkgever tijdelijke overmacht inroepen, en de werknemer via een C3-2 formulier gedurende deze periode naar de RVA sturen.

Meanwhile moet de hierboven vermelde administratieve rompslomp wel opnieuw worden doorlopen.
De pa-ag stuurt (binnen de 40 dagen na ontvangst van ontvangst van het verzoek) een verklaring naar de werkgever, de werknemer en de adviserend geneesheer, dat hij geen advies kan opstellen omdat de werknemer zich niet heeft aangeboden op het onderzoek.

De werkgever maakt hier een verslag van, dat hij ter beschikking houdt van de arbeidsinspectie en opstuurt naar de pa-ag en de werknemer.

De pa-ag bewaart dit verslag in het gezondheidsdossier van de werknemer, en stuurt een kopie naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Een kopie naar de behandelende arts? Ook in dit scenario hoeft dat niet. Het lijkt me zeker hier nochtans wel aangewezen omdat toch zeker wel te doen.
 

Scenario 3 – op initiatief van de werknemer (of via de behandelend arts)

Minst waarschijnlijk scenario; want als de werknemer zelf een re-integratieonderzoek aanvraagt, waarom zou hij dan uiteindelijk niet komen opdagen? Maar bon, het is mogelijk. Dus wat gebeurt er dan allemaal?

De werknemer stuurt aan de pa-ag een verzoek tot beoordeling. De externe dienst verwittigt de werkgever en de adviserend geneesheer van het ziekenfonds dat hij een re-integratieonderzoek heeft ontvangen (aan de behandelend arts? Dat hoeft niet), en stuurt aan de werknemer een afspraak voor een gezondheidstoezicht. De werknemer stuurt uiteindelijk toch zijn kat. Wat nu?

De werknemer, die nota bene zelf het traject had aangevraagd, kan uiteraard gewoon verder in ziekteverlof blijven.

Maar wederom, kafka:

De pa-ag stuurt (binnen de 40 dagen na ontvangst van ontvangst van het verzoek) een verklaring naar de werkgever, de werknemer en de adviserend geneesheer, dat hij geen advies kan opstellen omdat de werknemer zich niet heeft aangeboden op het onderzoek.

De werkgever maakt hier een verslag van, dat hij ter beschikking houdt van de arbeidsinspectie en opstuurt naar de pa-ag en de werknemer.

De pa-ag bewaart dit verslag in het gezondheidsdossier van de werknemer, en stuurt een kopie naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Ook hier moet er geen kopie naar de behandelende arts gestuurd worden.
 
 
Ondertussen begrijp je wel waarom ik dit onderwerp heb uitgesplitst in verschillende artikels. Ik zal nu eerst mijn energieniveaus terug wat moeten opkrikken, vooraleer ik me terug kan wijden aan de verdere interpretatie en uitleg van deze wetteksten…

Populaire posts van deze blog

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Moet je bij het vaccineren optrekken om te kijken of je niet in een bloedvat zit?

Je haalt het vaccin uit de verpakking, duwt de lucht eruit*, je steekt de naald in de bovenarm. En dan? Trek je even op, om te kijken of je niet in een bloedvat zit? Fout!  De griepvaccinatiecampagne loopt op haar laatste benen, maar dit onderwerp blijft sowieso relevant. Over het griepvaccin in het algemeen heb ik recent nog geblogd ( veilig, effectief, versterkt afweer, beschermt anderen ), en de vraag of je de injectieplaats moet ontsmetten heb ik ook onlangs nog beantwoord ( nee ). Bij deze een nieuwe stelling, die blijkbaar niet alom gekend is: bij het plaatsen van een vaccin in de musculus deltoideus, moet je NIET even optrekken om te kijken of je niet in een bloedvat zit. Ik doe dat zelf ook nog vaak, hoor. Macht der gewoonte. Zelfs eerst de plek ontsmetten, ook al is dat dus niet nodig. Zo kan ik even goed wrijven, en voelen ze de prik niet. Trick of the trade. De naald erin, eventjes optrekken (damn, deed ik het weer), en dan langzaam inspuiten. Want dan heeft de

Bescherming voor Brusselse huishoudhulpen: Wat er verandert

Het Brussels Parlement heeft recentelijk besloten de rechten en arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen te versterken. Dit artikel beschrijft de kernpunten van deze ordonnantie en hoe deze de huishoudhulpen in Brussel beïnvloedt. Groeiende behoefte aan bescherming Brussel telt op dit moment 28.137 huishoudhulpen, waarvan 21.393 Brusselaars zijn. 95 procent van hen is vrouw, veelal van buitenlandse afkomst en met een lage opleiding. Zij verzorgen dagelijks de huishoudelijke taken van 116.162 gebruikers. Met zo'n omvangrijke groep is het duidelijk dat hun bescherming en welzijn van het grootste belang zijn, zo stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) via zijn ordonnantie.   Opleiding en begeleiding Een kenmerk van de nieuwe regelgeving is de focus op opleiding. Elke nieuwe werknemer in de sector moet een initiële opleiding van 9 uur ondergaan, gevolgd door een jaarlijkse verplichte opleiding van 16 uur. Ter ondersteuning hiervan zullen bedrijven hun werkn