Doorgaan naar hoofdcontent

Je jaarverslag moet NU al af zijn!

Het jaar is nog maar goed en wel van start gegaan. Misschien zijn er zelfs een aantal goede voornemens die je nog niet gebroken hebt. Nog tijd zat voor het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, niet? Niet! Ik haal er gelijk even de wetgeving bij.

Wat er allemaal in het verslag moet zitten, daar ga ik hier niet over uitweiden. Dat staat al uitgebreid genoeg beschreven in de verklarende nota van het FOD WASO. Maar ik geef hier wel de wettelijke termijnen.

Okee, om te beginnen: ja, je moet pas ten laatste tegen 31 maart a.s. je jaarverslag opsturen naar het FOD WASO. Dat is dit jaar niet anders. De niet-Seveso-bedrijven moeten het opsturen naar de regionale directie Toezicht op het Welzijn op het Werk. Seveso-bedrijven naar de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's. Weet je niet of je al dan niet een Seveso-bedrijf bent? Dan ben je geen Seveso-bedrijf. 

Oh pffrt, eind maart pas, zeg je? Nee, zo gemakkelijk kom je er niet van af.

Want wat staat er in artikel 24 van het Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk? Als er een Comité PBW aanwezig is in de onderneming, dan dient het jaarverslag van de interne dienst 15 dagen vóór de vergadering van het Comité PBW van februari aan de gewone leden bezorgd te worden. Dus heb je op 1 februari een comité? Dan ben je nu al te laat! Not so cocky now, huh?

Nu, wat is de reden dat je het jaarverslag al in februari moet voorstellen aan het comité? Moesten de leden nog correcties en aanpassingen vragen, kun je het gewijzigde verslag voorstellen aan het comité in maart. En dan kun je het goedgekeurde verslag alsnog op tijd versturen vóór de deadline van 1 april.

Je zou natuurlijk ook nu al een gedeeltelijk ingevuld verslag kunnen bezorgen aan de comitéleden, welke ze dan al kunnen bestuderen, en een definitief in maart. Of als je je redelijk zeker voelt, het ganse verslag pas in maart, met bij eventuele opmerkingen de vraag om het verslag tijdens dat comité al goed te keuren mits aanpassingen op basis van de opmerkingen. Het zijn maar suggesties...

Populaire posts van deze blog

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h