Doorgaan naar hoofdcontent

Je jaarverslag moet NU al af zijn!

Het jaar is nog maar goed en wel van start gegaan. Misschien zijn er zelfs een aantal goede voornemens die je nog niet gebroken hebt. Nog tijd zat voor het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, niet? Niet! Ik haal er gelijk even de wetgeving bij.

Wat er allemaal in het verslag moet zitten, daar ga ik hier niet over uitweiden. Dat staat al uitgebreid genoeg beschreven in de verklarende nota van het FOD WASO. Maar ik geef hier wel de wettelijke termijnen.

Okee, om te beginnen: ja, je moet pas ten laatste tegen 31 maart a.s. je jaarverslag opsturen naar het FOD WASO. Dat is dit jaar niet anders. De niet-Seveso-bedrijven moeten het opsturen naar de regionale directie Toezicht op het Welzijn op het Werk. Seveso-bedrijven naar de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's. Weet je niet of je al dan niet een Seveso-bedrijf bent? Dan ben je geen Seveso-bedrijf. 

Oh pffrt, eind maart pas, zeg je? Nee, zo gemakkelijk kom je er niet van af.

Want wat staat er in artikel 24 van het Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk? Als er een Comité PBW aanwezig is in de onderneming, dan dient het jaarverslag van de interne dienst 15 dagen vóór de vergadering van het Comité PBW van februari aan de gewone leden bezorgd te worden. Dus heb je op 1 februari een comité? Dan ben je nu al te laat! Not so cocky now, huh?

Nu, wat is de reden dat je het jaarverslag al in februari moet voorstellen aan het comité? Moesten de leden nog correcties en aanpassingen vragen, kun je het gewijzigde verslag voorstellen aan het comité in maart. En dan kun je het goedgekeurde verslag alsnog op tijd versturen vóór de deadline van 1 april.

Je zou natuurlijk ook nu al een gedeeltelijk ingevuld verslag kunnen bezorgen aan de comitéleden, welke ze dan al kunnen bestuderen, en een definitief in maart. Of als je je redelijk zeker voelt, het ganse verslag pas in maart, met bij eventuele opmerkingen de vraag om het verslag tijdens dat comité al goed te keuren mits aanpassingen op basis van de opmerkingen. Het zijn maar suggesties...

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Fedris gaat elk afgewezen ernstig arbeidsongeval controleren

In 2021 werd 14,8% van de arbeidsongevallen afgewezen door verzekeraars, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Dit aantal bleef in 2022 stijgen naar 15,5%, wat neerkomt op 23.400 geweigerde dossiers. Maar liefst 1 op de 5 ernstige arbeidsongevallen wordt onterecht geweigerd, zo blijkt uit controles van Fedris. Het overheidsorgaan zal vanaf nu alle geweigerde ernstige ongevallen onderzoeken. Procedure na een arbeidsongeval Wanneer iemand een arbeidsongeval heeft, dient deze een beroep te doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Deze verzekeraar besluit dan of het ongeval erkend wordt als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval omvat elke plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens het werk of op de weg van en naar het werk, waarbij er sprake moet zijn van fysieke of mentale schade. Toenemende afwijzingen en de rol van Fedris Uit gegevens blijkt dat in 2021 een recordaantal van 21.808 arbeidsongevallen, oftewel 14,8% van alle aangiftes, d

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal