Doorgaan naar hoofdcontent

Je jaarverslag moet NU al af zijn!

Het jaar is nog maar goed en wel van start gegaan. Misschien zijn er zelfs een aantal goede voornemens die je nog niet gebroken hebt. Nog tijd zat voor het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, niet? Niet! Ik haal er gelijk even de wetgeving bij.

Wat er allemaal in het verslag moet zitten, daar ga ik hier niet over uitweiden. Dat staat al uitgebreid genoeg beschreven in de verklarende nota van het FOD WASO. Maar ik geef hier wel de wettelijke termijnen.

Okee, om te beginnen: ja, je moet pas ten laatste tegen 31 maart a.s. je jaarverslag opsturen naar het FOD WASO. Dat is dit jaar niet anders. De niet-Seveso-bedrijven moeten het opsturen naar de regionale directie Toezicht op het Welzijn op het Werk. Seveso-bedrijven naar de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's. Weet je niet of je al dan niet een Seveso-bedrijf bent? Dan ben je geen Seveso-bedrijf. 

Oh pffrt, eind maart pas, zeg je? Nee, zo gemakkelijk kom je er niet van af.

Want wat staat er in artikel 24 van het Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk? Als er een Comité PBW aanwezig is in de onderneming, dan dient het jaarverslag van de interne dienst 15 dagen vóór de vergadering van het Comité PBW van februari aan de gewone leden bezorgd te worden. Dus heb je op 1 februari een comité? Dan ben je nu al te laat! Not so cocky now, huh?

Nu, wat is de reden dat je het jaarverslag al in februari moet voorstellen aan het comité? Moesten de leden nog correcties en aanpassingen vragen, kun je het gewijzigde verslag voorstellen aan het comité in maart. En dan kun je het goedgekeurde verslag alsnog op tijd versturen vóór de deadline van 1 april.

Je zou natuurlijk ook nu al een gedeeltelijk ingevuld verslag kunnen bezorgen aan de comitéleden, welke ze dan al kunnen bestuderen, en een definitief in maart. Of als je je redelijk zeker voelt, het ganse verslag pas in maart, met bij eventuele opmerkingen de vraag om het verslag tijdens dat comité al goed te keuren mits aanpassingen op basis van de opmerkingen. Het zijn maar suggesties...

Populaire posts van deze blog

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Moet je bij het vaccineren optrekken om te kijken of je niet in een bloedvat zit?

Je haalt het vaccin uit de verpakking, duwt de lucht eruit*, je steekt de naald in de bovenarm. En dan? Trek je even op, om te kijken of je niet in een bloedvat zit? Fout!  De griepvaccinatiecampagne loopt op haar laatste benen, maar dit onderwerp blijft sowieso relevant. Over het griepvaccin in het algemeen heb ik recent nog geblogd ( veilig, effectief, versterkt afweer, beschermt anderen ), en de vraag of je de injectieplaats moet ontsmetten heb ik ook onlangs nog beantwoord ( nee ). Bij deze een nieuwe stelling, die blijkbaar niet alom gekend is: bij het plaatsen van een vaccin in de musculus deltoideus, moet je NIET even optrekken om te kijken of je niet in een bloedvat zit. Ik doe dat zelf ook nog vaak, hoor. Macht der gewoonte. Zelfs eerst de plek ontsmetten, ook al is dat dus niet nodig. Zo kan ik even goed wrijven, en voelen ze de prik niet. Trick of the trade. De naald erin, eventjes optrekken (damn, deed ik het weer), en dan langzaam inspuiten. Want dan heeft de

Bescherming voor Brusselse huishoudhulpen: Wat er verandert

Het Brussels Parlement heeft recentelijk besloten de rechten en arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen te versterken. Dit artikel beschrijft de kernpunten van deze ordonnantie en hoe deze de huishoudhulpen in Brussel beïnvloedt. Groeiende behoefte aan bescherming Brussel telt op dit moment 28.137 huishoudhulpen, waarvan 21.393 Brusselaars zijn. 95 procent van hen is vrouw, veelal van buitenlandse afkomst en met een lage opleiding. Zij verzorgen dagelijks de huishoudelijke taken van 116.162 gebruikers. Met zo'n omvangrijke groep is het duidelijk dat hun bescherming en welzijn van het grootste belang zijn, zo stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) via zijn ordonnantie.   Opleiding en begeleiding Een kenmerk van de nieuwe regelgeving is de focus op opleiding. Elke nieuwe werknemer in de sector moet een initiële opleiding van 9 uur ondergaan, gevolgd door een jaarlijkse verplichte opleiding van 16 uur. Ter ondersteuning hiervan zullen bedrijven hun werkn