Doorgaan naar hoofdcontent

Het KB Re-integratie. Wat als de werknemer niet akkoord gaat? Deel 3: het plan

We zijn er bijna. Bij deze het laatste en finale deel van de artikelreeks over het KB Re-integratie. Hier beschrijf ik wat te doen wanneer de werknemer niet akkoord gaat met het re-integratieplan van de werkgever.
 
De werknemer gaat niet akkoord met het re-integratieplan
 
Okee, de eerste twee fasen zijn dus goed verlopen. De werknemer heeft zich aangeboden op de re-integratiebeoordeling bij de pa-ag (preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, ofte bedrijfsarts), en is niet in beroep gegaan tegen diens beslissing. Yay!

Dus nu heb je als werkgever ijverig een re-integratieplan opgesteld, met een omschrijving van het aangepast of ander werk (werkpost, werkvolume, uurrooster, progressiviteit maatregelen), de voorziene opleidingen, en een geldigheidsduur. Je legt dit voor aan de werknemer ter ondertekening. Wat blijkt (maximaal) vijf werkdagen later? De werknemer heeft het plan verworpen. Nooo! Wat nu?
Vooreerst moet de werknemer wel motiveren waarom hij het plan weigert (klinkt te zwaar, ik heb geen zin, …). En ja, uiteraard zal dit vaak effectief om een heel gegronde reden zijn.
 
In ieder geval, concreet houdt dit in dat hierbij het traject eindigt.

De werkgever bezorgt het (geweigerde) plan aan de werknemer en de pa-ag, en houdt het ter beschikking van de arbeidsinspectie. De pa-ag bewaart het plan in het gezondheidsdossier, en maakt het over aan de adviserend geneesheer. En net zoals in alle andere gevallen, is een inlichten van de behandelend arts blijkbaar niet nodig.
Wat zijn nu de mogelijke gevolgen van zulk een weigering? Wel, eigenlijk zijn die gelijkaardig aan de drie scenario’s in deel 1 van deze reeks:
  • Initiatief werkgever: werknemer verder in ziekteverlof
  • Initiatief adviserend geneesheer: tijdelijke overmacht, C3-2 – of iets anders, de toekomst zal het uitwijzen!
  • Initiatief werknemer: werknemer verder in ziekteverlof
 

Het blijft toch nog de vraag wat het tweede scenario (aanvraag opgestart door adviserend geneesheer) gaat betekenen, hoor. Want hier kan een weigering van het plan voor de werknemer leiden tot financiële schade. De beroepsprocedure kan hij niet inroepen, want dit is enkel na een beslissing tot definitieve ongeschiktheid door de pa-ag (zie deel twee in deze reeks). Dus wat gaat de werknemer doen wanneer hij vindt dat het plan op niets trekt, en dat de werkgever gewoonweg meer moeite moet doen om aangepast werk te voorzien? Hij kan zich gedurende het hele traject laten bijstaan door een werknemersafgevaardigde of een vakbondsafgevaardigde, dus het zal wellicht via deze weg zijn dat hij iets gaat proberen te "forceren". Ik ben alleszins benieuwd wat de komende maanden gaan brengen.
 

Dit geef ik tot slot nog even mee: Er is nog een laatste fase waarin de werknemer alsnog kan besluiten dat hij niet akkoord gaat met het re-integratietraject.

Ook na de eigenlijke opstart en uitvoering van het plan, kan de werknemer steeds een spontane raadpleging bij de pa-ag aanvragen voor een herevaluatie van de hele reutemeteut. Dit wanneer hij van mening is dat alle of een deel van de in dit plan vervatte maatregelen niet meer zijn aangepast aan zijn gezondheidstoestand.
 

En bij deze, beste bloglezer, heb ik met ca. 2500 woorden in grote lijnen beschreven hoe en wanneer een werknemer kan aangeven dat hij niet akkoord gaat met een van de verschillende stappen bij de totstandkoming van een plan tot re-integratie, en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Ik hoop dat het enig inzicht heeft gebracht, of op zijn minst soelaas heeft geboden aan die hardnekkige slapeloosheid waar je al maandenlang vruchteloos mee worstelt.

Populaire posts van deze blog

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Moet je bij het vaccineren optrekken om te kijken of je niet in een bloedvat zit?

Je haalt het vaccin uit de verpakking, duwt de lucht eruit*, je steekt de naald in de bovenarm. En dan? Trek je even op, om te kijken of je niet in een bloedvat zit? Fout!  De griepvaccinatiecampagne loopt op haar laatste benen, maar dit onderwerp blijft sowieso relevant. Over het griepvaccin in het algemeen heb ik recent nog geblogd ( veilig, effectief, versterkt afweer, beschermt anderen ), en de vraag of je de injectieplaats moet ontsmetten heb ik ook onlangs nog beantwoord ( nee ). Bij deze een nieuwe stelling, die blijkbaar niet alom gekend is: bij het plaatsen van een vaccin in de musculus deltoideus, moet je NIET even optrekken om te kijken of je niet in een bloedvat zit. Ik doe dat zelf ook nog vaak, hoor. Macht der gewoonte. Zelfs eerst de plek ontsmetten, ook al is dat dus niet nodig. Zo kan ik even goed wrijven, en voelen ze de prik niet. Trick of the trade. De naald erin, eventjes optrekken (damn, deed ik het weer), en dan langzaam inspuiten. Want dan heeft de

Bescherming voor Brusselse huishoudhulpen: Wat er verandert

Het Brussels Parlement heeft recentelijk besloten de rechten en arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen te versterken. Dit artikel beschrijft de kernpunten van deze ordonnantie en hoe deze de huishoudhulpen in Brussel beïnvloedt. Groeiende behoefte aan bescherming Brussel telt op dit moment 28.137 huishoudhulpen, waarvan 21.393 Brusselaars zijn. 95 procent van hen is vrouw, veelal van buitenlandse afkomst en met een lage opleiding. Zij verzorgen dagelijks de huishoudelijke taken van 116.162 gebruikers. Met zo'n omvangrijke groep is het duidelijk dat hun bescherming en welzijn van het grootste belang zijn, zo stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) via zijn ordonnantie.   Opleiding en begeleiding Een kenmerk van de nieuwe regelgeving is de focus op opleiding. Elke nieuwe werknemer in de sector moet een initiële opleiding van 9 uur ondergaan, gevolgd door een jaarlijkse verplichte opleiding van 16 uur. Ter ondersteuning hiervan zullen bedrijven hun werkn