Doorgaan naar hoofdcontent

Het KB Re-integratie. Wat als de werknemer niet akkoord gaat? Deel 3: het plan

We zijn er bijna. Bij deze het laatste en finale deel van de artikelreeks over het KB Re-integratie. Hier beschrijf ik wat te doen wanneer de werknemer niet akkoord gaat met het re-integratieplan van de werkgever.
 
De werknemer gaat niet akkoord met het re-integratieplan
 
Okee, de eerste twee fasen zijn dus goed verlopen. De werknemer heeft zich aangeboden op de re-integratiebeoordeling bij de pa-ag (preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, ofte bedrijfsarts), en is niet in beroep gegaan tegen diens beslissing. Yay!

Dus nu heb je als werkgever ijverig een re-integratieplan opgesteld, met een omschrijving van het aangepast of ander werk (werkpost, werkvolume, uurrooster, progressiviteit maatregelen), de voorziene opleidingen, en een geldigheidsduur. Je legt dit voor aan de werknemer ter ondertekening. Wat blijkt (maximaal) vijf werkdagen later? De werknemer heeft het plan verworpen. Nooo! Wat nu?
Vooreerst moet de werknemer wel motiveren waarom hij het plan weigert (klinkt te zwaar, ik heb geen zin, …). En ja, uiteraard zal dit vaak effectief om een heel gegronde reden zijn.
 
In ieder geval, concreet houdt dit in dat hierbij het traject eindigt.

De werkgever bezorgt het (geweigerde) plan aan de werknemer en de pa-ag, en houdt het ter beschikking van de arbeidsinspectie. De pa-ag bewaart het plan in het gezondheidsdossier, en maakt het over aan de adviserend geneesheer. En net zoals in alle andere gevallen, is een inlichten van de behandelend arts blijkbaar niet nodig.
Wat zijn nu de mogelijke gevolgen van zulk een weigering? Wel, eigenlijk zijn die gelijkaardig aan de drie scenario’s in deel 1 van deze reeks:
  • Initiatief werkgever: werknemer verder in ziekteverlof
  • Initiatief adviserend geneesheer: tijdelijke overmacht, C3-2 – of iets anders, de toekomst zal het uitwijzen!
  • Initiatief werknemer: werknemer verder in ziekteverlof
 

Het blijft toch nog de vraag wat het tweede scenario (aanvraag opgestart door adviserend geneesheer) gaat betekenen, hoor. Want hier kan een weigering van het plan voor de werknemer leiden tot financiële schade. De beroepsprocedure kan hij niet inroepen, want dit is enkel na een beslissing tot definitieve ongeschiktheid door de pa-ag (zie deel twee in deze reeks). Dus wat gaat de werknemer doen wanneer hij vindt dat het plan op niets trekt, en dat de werkgever gewoonweg meer moeite moet doen om aangepast werk te voorzien? Hij kan zich gedurende het hele traject laten bijstaan door een werknemersafgevaardigde of een vakbondsafgevaardigde, dus het zal wellicht via deze weg zijn dat hij iets gaat proberen te "forceren". Ik ben alleszins benieuwd wat de komende maanden gaan brengen.
 

Dit geef ik tot slot nog even mee: Er is nog een laatste fase waarin de werknemer alsnog kan besluiten dat hij niet akkoord gaat met het re-integratietraject.

Ook na de eigenlijke opstart en uitvoering van het plan, kan de werknemer steeds een spontane raadpleging bij de pa-ag aanvragen voor een herevaluatie van de hele reutemeteut. Dit wanneer hij van mening is dat alle of een deel van de in dit plan vervatte maatregelen niet meer zijn aangepast aan zijn gezondheidstoestand.
 

En bij deze, beste bloglezer, heb ik met ca. 2500 woorden in grote lijnen beschreven hoe en wanneer een werknemer kan aangeven dat hij niet akkoord gaat met een van de verschillende stappen bij de totstandkoming van een plan tot re-integratie, en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Ik hoop dat het enig inzicht heeft gebracht, of op zijn minst soelaas heeft geboden aan die hardnekkige slapeloosheid waar je al maandenlang vruchteloos mee worstelt.

Populaire posts van deze blog

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h