Doorgaan naar hoofdcontent

Het KB Re-integratie. Wat als de werknemer niet akkoord gaat? Deel 2: het advies

Okee, met vernieuwde energie beginnen we aan deel twee van de artikelreeks over het KB Re-integratie, en wat te doen wanneer de werknemer niet akkoord gaat met een stap in het proces.

In dit deel beschrijf ik wat er gebeurt wanneer de werknemer op het gezondheidstoezicht bij de pa-ag (preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, ofte arbeidsarts) is geweest, maar niet happy is met het advies dat de arts opgesteld heeft.
De werknemer is niet akkoord met het advies van de bedrijfsarts
De re-integratiebeoordeling is een nieuw type onderzoek dat beschreven staat in het KB Gezondheidstoezicht, en in vergelijking met de andere onderzoeken toch een beetje een specialleke.
Om te beginnen moet de arts niet bij afloop van het onderzoek een formulier voor de gezondheidsbeoordeling afleveren aan de werknemer. Voor dit type onderzoek moet hij binnen de veertig werkdagen na ontvangst van het verzoek een FRB (formulier voor de re-integratiebeoordeling) opstellen, en ervoor zorgen dat dit document wordt overgemaakt aan de werknemer en werkgever. Op welke wijze? Dat staat niet beschreven in het KB. Het veiligst zou misschien nog zijn via een aangetekend schrijven, of door de werknemer terug op onderzoek uit te nodigen. Maar de concrete toepassing kan verschillen afhankelijk van de externe of interne dienst.
Er zijn vijf types adviezen die de pa-ag kan formuleren op het FRB, en dat zijn:
  1. Kan op termijn het overeengekomen werk hervatten, en tussentijds aangepast of ander werk is mogelijk.
  2. Kan op termijn het overeengekomen werk hervatten, en tussentijds aangepast of ander werk is niet mogelijk.
  3. Definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten, en aangepast of ander werk is mogelijk.
  4. Definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten, en aangepast of ander werk bij dezelfde werkgever is niet mogelijk.
  5. Opstart traject is om medische redenen nog niet mogelijk.
In ieder geval, de werknemer gaat dus niet akkoord met het advies. Want dat scenario beschrijf ik in deze reeks. Wat gebeurt er nu?

Wel, de werknemer kan in beroep gaan tegen de beslissing, zoals bij de andere types gezondheidstoezicht, maar alleen wanneer hij definitief ongeschikt is verklaard (opties 3 en 4).

Hij moet dan binnen de zeven werkdagen na ontvangst van het FRB een aangetekende brief sturen naar de geneesheer-inspecteur arbeidsinspectie, en ook de werkgever verwittigen. De geneesheer-inspecteur roept de pa-ag en de behandelende arts op, eventueel ook de werknemer zelf. Binnen de 31 werkdagen na ontvangst van het beroep, is een beslissing genomen.

Ik verwacht vooral een beroep tegen beslissing vier. Want dat is het scenario waarbij de pa-ag al aangeeft dat de werknemer het werk nooit meer kan doen, en de werkgever ook geen ander werk kan voorzien; dat de werknemer dus ontslagen zal worden om medische redenen. Dit is zoals de vroegere medische overmacht, waarbij de werkgever en werknemer de overeenkomst kunnen beëindigen zonder opzeg.
Wat gebeurt er tijdens de beroepsprocedure? Als de werknemer in ziekteverlof is, blijft hij in ziekteverlof. Mocht hij/zij het werk hervatten, dan moet de werkgever dat ook ter beschikking stellen. Behalve wanneer het een veiligheids- of waakzaamheidsfunctie betreft, of risico ioniserende straling, ernstige besmettelijke ziekte, of in het kader van moederschapsbescherming. Wat als de werkgever de functie niet ter beschikking heeft? Dat is perfect mogelijk; als een werknemer vervangen werd bijvoorbeeld, en de vervanger niet zomaar kan schuiven. Dan zou je als werkgever tijdelijke overmacht kunnen inroepen, en de werknemer via een C3-2 formulier gedurende deze periode naar de RVA sturen.

Ben je nog mee? Indien ja, wow! Dan krijg je nog de volgende denkoefening mee.

Wat als de pa-ag optie drie heeft aangevinkt, met name dat de werknemer definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk te hervatten, maar dat aangepast of ander werk bij de huidige werkgever mogelijk is. De werknemer is akkoord, want hij kan effectief het werk niet meer doen, en is blij dat hij een andere functie zal kunnen bekleden. In dit scenario heeft de werkgever een jaar (twaalf maanden) de tijd om een re-integratieplan op te stellen.

Beeld je nu eens in dat de werkgever na elf maanden zegt: eh, oeps, de economische toestand is gewijzigd, en ik heb niet langer de mogelijkheid om een aangepaste functie te voorzien. Sorry hoor. Maar je was dus definitief ongeschikt volgens het FRB? Wel, hier is dan het gemotiveerd verslag dat ik moet invullen; je hebt vijf werkdagen om aan te geven of je al dan niet akkoord gaat. Maar wat je ook aanvinkt maakt niet echt uit, want either way, hier is je C4 om medische redenen. Toedeloe!

De werknemer kan niet in beroep gaan, want het is al ruim meer dan zeven werkdagen sinds ontvangst van het FRB. Ja, hij zal wel nog naar de rechtbank kunnen gaan. Maar wat gaat hier de uitkomst zijn? Dat zal heel sterk gaan afhangen van de precieze situatie, en voor ruime interpretatie vatbaar zijn.

Okee, ik ben uitgeput. Einde van dit artikel.

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Chloorgas

In de Jordaanse havenstad Aqaba zijn zeker twaalf mensen omgekomen en 250 anderen gewond geraakt bij een ongeval met een container met chloorgas. Het giftige gas kwam vrij toen de container tijdens het transport viel. Het ongeval vond plaats op 27 juni 2022. Een container met 25 ton chloorgas moest per schip naar Djibouti in de Hoorn van Afrika gebracht worden. Maar toen een kraan de container op het schip probeerde te plaatsen, stortte de container naar beneden en meteen kwam een grote gele gifwolk vrij. Bij het ongeval kwamen minstens twaalf mensen om het leven. Nog eens 250 anderen raakten gewond. De gewonden werden overgebracht naar twee openbare ziekenhuizen, een privéziekenhuis en een veldhospitaal. Chloor is bij kamertemperatuur een geelgroen gas met een typische, irriterende geur. Door afkoeling of door drukverhoging wordt het een heldere, amberkleurige vloeistof. Het wordt als vloeistof in aangepaste containers getransporteerd. Het kent vele toepassingen o.a. als bleekmiddel i

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels