Doorgaan naar hoofdcontent

Het KB Re-integratie. Wat als de werknemer niet akkoord gaat? Deel 2: het advies

Okee, met vernieuwde energie beginnen we aan deel twee van de artikelreeks over het KB Re-integratie, en wat te doen wanneer de werknemer niet akkoord gaat met een stap in het proces.

In dit deel beschrijf ik wat er gebeurt wanneer de werknemer op het gezondheidstoezicht bij de pa-ag (preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, ofte arbeidsarts) is geweest, maar niet happy is met het advies dat de arts opgesteld heeft.
De werknemer is niet akkoord met het advies van de bedrijfsarts
De re-integratiebeoordeling is een nieuw type onderzoek dat beschreven staat in het KB Gezondheidstoezicht, en in vergelijking met de andere onderzoeken toch een beetje een specialleke.
Om te beginnen moet de arts niet bij afloop van het onderzoek een formulier voor de gezondheidsbeoordeling afleveren aan de werknemer. Voor dit type onderzoek moet hij binnen de veertig werkdagen na ontvangst van het verzoek een FRB (formulier voor de re-integratiebeoordeling) opstellen, en ervoor zorgen dat dit document wordt overgemaakt aan de werknemer en werkgever. Op welke wijze? Dat staat niet beschreven in het KB. Het veiligst zou misschien nog zijn via een aangetekend schrijven, of door de werknemer terug op onderzoek uit te nodigen. Maar de concrete toepassing kan verschillen afhankelijk van de externe of interne dienst.
Er zijn vijf types adviezen die de pa-ag kan formuleren op het FRB, en dat zijn:
  1. Kan op termijn het overeengekomen werk hervatten, en tussentijds aangepast of ander werk is mogelijk.
  2. Kan op termijn het overeengekomen werk hervatten, en tussentijds aangepast of ander werk is niet mogelijk.
  3. Definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten, en aangepast of ander werk is mogelijk.
  4. Definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten, en aangepast of ander werk bij dezelfde werkgever is niet mogelijk.
  5. Opstart traject is om medische redenen nog niet mogelijk.
In ieder geval, de werknemer gaat dus niet akkoord met het advies. Want dat scenario beschrijf ik in deze reeks. Wat gebeurt er nu?

Wel, de werknemer kan in beroep gaan tegen de beslissing, zoals bij de andere types gezondheidstoezicht, maar alleen wanneer hij definitief ongeschikt is verklaard (opties 3 en 4).

Hij moet dan binnen de zeven werkdagen na ontvangst van het FRB een aangetekende brief sturen naar de geneesheer-inspecteur arbeidsinspectie, en ook de werkgever verwittigen. De geneesheer-inspecteur roept de pa-ag en de behandelende arts op, eventueel ook de werknemer zelf. Binnen de 31 werkdagen na ontvangst van het beroep, is een beslissing genomen.

Ik verwacht vooral een beroep tegen beslissing vier. Want dat is het scenario waarbij de pa-ag al aangeeft dat de werknemer het werk nooit meer kan doen, en de werkgever ook geen ander werk kan voorzien; dat de werknemer dus ontslagen zal worden om medische redenen. Dit is zoals de vroegere medische overmacht, waarbij de werkgever en werknemer de overeenkomst kunnen beëindigen zonder opzeg.
Wat gebeurt er tijdens de beroepsprocedure? Als de werknemer in ziekteverlof is, blijft hij in ziekteverlof. Mocht hij/zij het werk hervatten, dan moet de werkgever dat ook ter beschikking stellen. Behalve wanneer het een veiligheids- of waakzaamheidsfunctie betreft, of risico ioniserende straling, ernstige besmettelijke ziekte, of in het kader van moederschapsbescherming. Wat als de werkgever de functie niet ter beschikking heeft? Dat is perfect mogelijk; als een werknemer vervangen werd bijvoorbeeld, en de vervanger niet zomaar kan schuiven. Dan zou je als werkgever tijdelijke overmacht kunnen inroepen, en de werknemer via een C3-2 formulier gedurende deze periode naar de RVA sturen.

Ben je nog mee? Indien ja, wow! Dan krijg je nog de volgende denkoefening mee.

Wat als de pa-ag optie drie heeft aangevinkt, met name dat de werknemer definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk te hervatten, maar dat aangepast of ander werk bij de huidige werkgever mogelijk is. De werknemer is akkoord, want hij kan effectief het werk niet meer doen, en is blij dat hij een andere functie zal kunnen bekleden. In dit scenario heeft de werkgever een jaar (twaalf maanden) de tijd om een re-integratieplan op te stellen.

Beeld je nu eens in dat de werkgever na elf maanden zegt: eh, oeps, de economische toestand is gewijzigd, en ik heb niet langer de mogelijkheid om een aangepaste functie te voorzien. Sorry hoor. Maar je was dus definitief ongeschikt volgens het FRB? Wel, hier is dan het gemotiveerd verslag dat ik moet invullen; je hebt vijf werkdagen om aan te geven of je al dan niet akkoord gaat. Maar wat je ook aanvinkt maakt niet echt uit, want either way, hier is je C4 om medische redenen. Toedeloe!

De werknemer kan niet in beroep gaan, want het is al ruim meer dan zeven werkdagen sinds ontvangst van het FRB. Ja, hij zal wel nog naar de rechtbank kunnen gaan. Maar wat gaat hier de uitkomst zijn? Dat zal heel sterk gaan afhangen van de precieze situatie, en voor ruime interpretatie vatbaar zijn.

Okee, ik ben uitgeput. Einde van dit artikel.

Populaire posts van deze blog

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h