Doorgaan naar hoofdcontent

Wat staat er toch allemaal op mijn blad?

"Wat staat er toch allemaal op jouw blad?" 
Regelmatig krijg ik nieuwsgierige blikken, wanneer ik notities aan het maken ben op mijn Excelblad. Ik loop namelijk altijd rond met een zwarte bindmap met hierin twee afgedrukte Excelpagina's. Nu ga ik op vriendelijk verzoek van een van mijn meest geapprecieerde collega's, in detail uit de doeken doen wat hier nu precies allemaal op staat.


Naar aanleiding van mijn recent gestoef over mijn jaardoelstellingen vraagt men me hoe ik dit zo consistent bijhoud. Mijn geheim is mijn Exceldocument.

Sinds 2001 hou ik mijn dringendste aandachtspunten bij in een Excellijst. Dit gaat een stuk gemakkelijker van toen ik in 2008 met draaitabellen heb leren werken. Van toen ben ik ook een aantal doelstellingen bij gaan houden. Stelselmatig heb ik de invoer vereenvoudigd met geautomatiseerde formules en voorwaardelijke opmaak, gekoppelde afbeeldingen en makro's. In 2011 heb ik mijn Exceldocument grondig herwerkt, ik vul die sedertdien steeds verder aan en breng af en toe kleine verbeteringen aan.

Bovenstaande foto is genomen op 11/12/2019. Hieronder geef ik meer info over de inhoud.

Het linkerblad - de weekoverzichten


Met het linkerblad volg ik mijn jaardoelen op in een overzicht per week, en in vergelijking met het voorgaande jaar. Elke maandagochtend trek ik een half uur uit om de resultaten van de voorgaande week te evalueren, en te kijken waar ik voor de volgende week dien bij te sturen. Zo kan je bijvoorbeeld in de derde rij zien dat ik in de laatste weken van het jaar minder stappen doe. Dat is elk jaar het geval, daarom zet ik mijn doelen eerder in het jaar wat hoger, om reserve te hebben.

Het rechterblad - de details


Met het rechterblad volg ik mijn dagelijkse todo's en afspraken op, en de cumulatieve stand van zaken van mijn doelstellingen.

De linkerkolom: mijn dagelijkse taken. Deze zijn een combinatie van terugkerende taken, reminders en eenmalige acties. De terugkerende taken zet ik in het begin van het jaar in mijn overzichtslijst. Bijvoorbeeld: elke dag "Vier zaken waarvoor ik dankbaar ben", elke zaterdag "Kippenhok uitkuisen", elke maand "Backup mails" etc. Dit jaar heb ik op 1 januari 3468 todo's toegevoegd aan mijn lijst. Dat lijkt veel, maar het bespaart me in de loop van het jaar veel tijd, en helpt me mijn doelstellingen en deadlines halen. Op twee uur heb ik die lijst samengesteld, en hop, ze zit in de draaitabel op mijn Excelblad. Nieuwe todo's komen er in de loop van het jaar stelselmatig bij. Ik heb zo al meer dan 60.000 uitgevoerde acties in mijn overzichtslijst.

De rij rechtsboven: mijn belangrijkste afspraken van de week, via een "gekoppelde afbeelding". Die leg ik elke zondagavond vast, dan weet ik snel waar ik in de volgende week moet zijn en wanneer.

De rechterkolom, bovenste helft: hier volg ik dagdagelijks acht doelen op (de stand van zaken van dankbaarheid bekijk ik 1x per maand). De cijfers tonen mijn jaardoel, richtlijn per week, weekresultaat vorig jaar, huidige stand, verschil met vorig jaar, en stand t.o.v. het jaardoel. De grafiek toont de lijn t.o.v. het gestelde doel, en de resultaten van de drie voorafgaande jaren. Het bijhouden van dit overzicht kost me slechts vijf minuten per dag.

De rechterkolom, onderste helft: het kalenderoverzicht, ook een gekoppelde afbeelding. Heel handig om snel te zien op welke dag een datum in de toekomst valt, en of ik dan bvb. een vakantiedag gepland heb. De huidige dag staat via opmaak automatisch aangevinkt.

De middenkolom, bovenaan: links een foto van mijn gezin, want ik wil me er regelmatig aan herinneren waarvoor ik het allemaal doe. Rechtsboven mijn waarden, om erop te letten dat mijn dagdagelijkse activiteiten hiermee in lijn blijven. En rechtsonder een random "quote van de dag" uit mijn lijst van favoriete quotes (ik heb er een 200-tal).

De middenkolom, onderaan: hier schrijf ik mijn notities. Elke lijn is 15 minuten, dus ik kan ook wanneer nodig aanduiden wanneer ik bvb. gebeld werd of zo.


Dus voilà, nu weet je wat er allemaal op mijn blad staat. Het is mijn (extern) geheugen. Mocht er iets mee gebeuren, zou ik reddeloos verloren zijn. Maar dat zal niet gebeuren, want mijn todolijst herinnert me er tijdig aan om regelmatig back-ups te maken…

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal