Doorgaan naar hoofdcontent

Abstract advies

Op de website van de FOD WASO staat te lezen dat de arbeidsarts voor het opstellen van een advies bij een re-integratietraject eigenlijk abstractie moet maken van de concrete mogelijkheden binnen de onderneming.


De arts mag zich enkel baseren op de medische restcapaciteiten, en de werkgever moet zelf maar uitmaken of ze op basis van dat advies aangepast of ander werk kunnen voorzien. Want wie weet kan de werkgever een volledig nieuwe werkinhoud of functie creëren op maat van die zieke werknemer. Dit is niet verplicht, maar misschien kan het wel.

De eigenlijke wettekst zegt nochtans anders. De arbeidsarts kan vijf mogelijke adviezen geven:

  • A: tijdelijk ongeschikt, aangepast of ander werk mogelijk in de onderneming
  • B: tijdelijk ongeschikt, geen aangepast of ander werk mogelijk in de onderneming = verder in ziekteverlof of op RVA
  • C: definitief ongeschikt, aangepast of ander werk mogelijk in de onderneming
  • D: definitief ongeschikt, geen aangepast of ander werk mogelijk in de onderneming = medische overmacht
  • E: nog geen opstart traject mogelijk

Dus bij zowel B als D geeft de arbeidsarts zelf al aan: don't bother, een re-integratieplan is sowieso geen optie.

En in het huidig wettelijke kader vind ik dat soms ook de beste aanpak.

Als je op voorhand al weet dat er geen aangepast of ander werk beschikbaar is in de onderneming, dan creëer je met een advies A of C enkel valse verwachtingen bij de werknemer en extra paperassenwerk bij de werkgever. 

Want je geeft de werknemer een document mee waar expliciet op staat dat er volgens jouw mening de werkgever wel degelijk aangepast of ander werk kan voorzien. Wat precies? Tja, dat is aan de werkgever om uit te maken. Zolang het maar werk is zonder tillen van lasten, of werk zonder stressvolle situaties, of met regelmatig de mogelijkheid tot zitten...

Prima! zegt de werknemer. Hier kan ik me wel in vinden. Wat zeg je, ik heb de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen die beslissing? Waarom zou ik? De werkgever gaat een andere functie voor me voorzien zonder stress.

Een jaar later (want bij een advies van definitieve ongeschiktheid heeft de werkgever twaalf maanden om met een re-integratieplan of motivatieverslag op de proppen te komen) zegt de werkgever aan de werknemer: Eh ja, dat aangepast of ander werk? Not gonna happen. Hier is een motivatieverslag waarin we omstandig uitleggen waarom dat niet kan. Teken je even hier? Wat, je bent niet akkoord? Maakt niet uit, je kunt toch niet meer in beroep gaan. 

De enige optie die de werknemer dan nog heeft, is een langdurige gerechtelijke procedure, via de arbeidsrechtbank. Dat alles is toch ook niet de bedoeling. 

Dus ofwel behoudt men het huidige systeem, mét opties B en D, ofwel herwerkt men de procedure helemaal, waarbij de arts een zich helemaal niet uitspreekt over de mogelijkheden, maar uitsluitend een profiel opstelt met de medische restcapaciteiten. En dan kan de werkgever op basis hiervan in gezamenlijk overleg kijken wat ze kunnen doen.

Een dergelijke volledige herwerking is structureel nog de beste oplossing, maar ook de moeilijkste.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal