Doorgaan naar hoofdcontent

Correcties in het KB Periodiciteit


Maandag 30/09 is in het Belgisch Staatsblad een erratum gepubliceerd. Hierin worden een aantal kleine correcties gebracht op het KB van 14 mei. Dat heeft gesleuteld aan de frequenties van het periodiek gezondheidstoezicht, zie ook beschreven in mijn blogartikel van 23 mei.


Het erratum publiceert een nieuwe tabel met frequenties van onderzoeken en aanvullende medische handelingen. Maar geen paniek, het zijn maar enkele kleine details hoor. Concreet wijzigen enkel de frequenties voor de aanvullende medische handelingen van:
  • agentia die vergiftigingen kunnen veroorzaken à X + 3/6/9/12/15/18/21 maanden (= om de 3 maanden)
  • agentia die door inademing ziekten kunnen veroorzaken à X+ 6/12/18 maanden (= om de 6 maanden)
Ze waren vergeten dat het tweede gezondheidstoezicht pas na 24 maanden is, dus dat er nog AMH tussen de 12 en de 24 maanden voorzien moeten worden.

Oh, en ze hebben blijkbaar een lay-outfoutje gemaakt (verkeerde cellen samengevoegd), want nu staan er bij duikwerkzaamheden geen onderzoeken meer gekoppeld.

Dus er zal wellicht nog een erratum volgen op dit erratum.


UPDATE 14/02/2020: En er is effectief een eratum verschenen in het Belgisch Staadsblad op 10/02/2020 :-).

  • Piekgeluidsdruk in dB(C)
  • Frequentie AMH bij blootstelling van minstens 6 mSv X + 6 maanden
  • Dus die correctie bij de duikwerkzaamheden
  • En nog wat punten en komma's

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni