Doorgaan naar hoofdcontent

AI op de werkvloer: casestudy ID14 - Software

Op 17 mei 2023 heeft EU-OSHA zestien casestudies gedeeld, om inzicht te geven in hoe taken kunnen worden geautomatiseerd met behulp van op AI gebaseerde systemen, en hoe dit het welzijn van werknemers kan bevorderen. Deze studies kijken naar de impact van deze systemen op veiligheid en gezondheid op het werk. Ze brengen ook in kaart wat de drijvende krachten zijn, wat de obstakels kunnen zijn en wat de succesfactoren zijn voor het optimaal gebruik van deze technologie, terwijl werknemers tegelijkertijd worden beschermd.


In de korte casestudy " Ai-based software to increase fact checking’s speed, scale and impact (ID14)" wordt onderzocht hoe een Britse liefdadigheidsorganisatie AI inzet voor factchecking. Het heeft hierdoor een significante verbetering in snelheid, omvang en kwaliteit van hun werk ervaren. Toch brengt de toepassing van AI uitdagingen met zich mee. Het kan medewerkers blootstellen aan schadelijke content, zoals grafisch geweld of haatdragende taal, die anders wellicht niet ontdekt zou worden. Hoewel er nog geen negatieve gevolgen zijn waargenomen, stimuleert de organisatie een ondersteunende werkomgeving om eventuele risico's voor medewerkers aan te pakken.

1 Bedrijfsprofiel en situatieschets

De case studie betreft een Britse liefdadigheidsinstelling met bijna 50 werknemers, opgericht 10 jaar geleden, die zich richt op factchecking in de media. Ze ontwikkelen en gebruiken AI-gedreven tools om dit proces te verbeteren en toegankelijk te maken voor nieuwsredacties wereldwijd. Sinds 2015 maken ze software die factchecking versnelt en vergroot. Ze streven ernaar om in de komende drie jaar factchecking drastisch te verbeteren met machine learning. Het doel van hun technologie is niet om factcheckers te vervangen, maar om hen te voorzien van de beste beschikbare tools.

Ze gebruiken AI-algoritmen, gebaseerd op natuurlijke taalverwerking (NLP) - in het bijzonder een recent BERT model - die verschillende taken uitvoeren in het factcheck proces. Dit systeem verzamelt en controleert gegevens van verschillende bronnen zoals nieuwswebsites en sociale media. De verzamelde input wordt gescand om te bepalen welke uitspraken moeten worden gecontroleerd op feiten. Ze richten zich op beweringen van politici en journalisten.

 

2 Impact op veiligheid en gezondheid op het werk

De invoering van geavanceerde robotica of op AI gebaseerde systemen kan een brede impact hebben op veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Het kan een aantal uitdagingen en kansen met zich meebrengen die uniek zijn voor elke casestudy. Daarom is het belangrijk om mogelijke belemmeringen en drijfveren in kaart te brengen om er in toekomstige projecten rekening mee te houden. Deze nieuwe vormen van taakautomatisering kunnen zelfs leiden tot veranderingen in het algemene VGW-beheer van een bedrijf. Via de interviews zijn een aantal van deze factoren voor deze specifieke casestudy geïdentificeerd en besproken.

Het gebruik van AI voor factchecking kan de blootstelling aan schadelijke inhoud mogelijk verhogen, afhankelijk van wat de AI selecteert. De liefdadigheidsinstelling merkt echter tot dusver geen toename van blootstelling aan dergelijke inhoud door AI. Ze zijn alert op stress- en mentale gezondheidsrisico's bij journalisten die zware onderwerpen onderzoeken, maar stellen dat AI deze risico's niet verhoogt.

Het bedrijf biedt collegiale steun, regelmatige pauzes en werkflexibiliteit aan om de algemene negatieve effecten te verminderen. Open discussies en trainingen worden regelmatig gehouden om risico's te identificeren, te vermijden en correct gebruik van AI-tools te waarborgen. Hierdoor kunnen werknemers hun tijd beter benutten voor factchecking.

Ondanks zorgen over bureaucratisering door taakautomatisering, blijven de kernvaardigheden van de werknemers (journalistiek, factchecking, communicatie) onaangetast door AI-tools. Werknemers behouden ook hun basisvaardigheden voor taken die AI uitvoert. De organisatie voert periodieke “ethische audits” uit om eventuele negatieve sociale of ethische gevolgen te controleren.

 

3 Belangrijkste bevindingen

Het gebruik van geavanceerde AI-systemen varieert per geval. Toch kan het delen van ervaringen, zoals kansen, risico's, uitdagingen en geleerde lessen, bedrijven helpen om veilig en succesvol AI te implementeren. Dit bedrijf toont een verhoogd bewustzijn van de ethische implicaties van AI en heeft interne ethische audits ingesteld om deze continu aan te pakken. Hoewel de AI geen persoonlijke gegevens verzamelt, blijven ethische overwegingen belangrijk.

Foute AI-beoordelingen of gemiste uitspraken, vooral bij invloedrijke personen, kunnen de geloofwaardigheid schaden. Ethische audits helpen om zulke zorgen te identificeren en aan te pakken.

Het bedrijf bevordert een ondersteunende werkomgeving, is zich bewust van de risico's van journalistiek en factchecking (zoals blootstelling aan schadelijke inhoud), en het gebruik van AI-systemen. Ze nemen preventieve maatregelen om ethische risico's te identificeren en te vermijden. Het bevorderen van een omgeving die zorgen over de technologie aanpakt, kan bijdragen aan het welzijn van werknemers.

 

Bronnen:

EU-OSHA - Using AI for task automation while protecting workers: eight case studies provide new insights https://osha.europa.eu/en/highlights/using-ai-task-automation-while-protecting-workers-eight-case-studies-provide-new-insights

EU-OSHA – Publications https://osha.europa.eu/en/publications

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski