Doorgaan naar hoofdcontent

AI op de werkvloer: casestudy ID14 - Software

Op 17 mei 2023 heeft EU-OSHA zestien casestudies gedeeld, om inzicht te geven in hoe taken kunnen worden geautomatiseerd met behulp van op AI gebaseerde systemen, en hoe dit het welzijn van werknemers kan bevorderen. Deze studies kijken naar de impact van deze systemen op veiligheid en gezondheid op het werk. Ze brengen ook in kaart wat de drijvende krachten zijn, wat de obstakels kunnen zijn en wat de succesfactoren zijn voor het optimaal gebruik van deze technologie, terwijl werknemers tegelijkertijd worden beschermd.


In de korte casestudy " Ai-based software to increase fact checking’s speed, scale and impact (ID14)" wordt onderzocht hoe een Britse liefdadigheidsorganisatie AI inzet voor factchecking. Het heeft hierdoor een significante verbetering in snelheid, omvang en kwaliteit van hun werk ervaren. Toch brengt de toepassing van AI uitdagingen met zich mee. Het kan medewerkers blootstellen aan schadelijke content, zoals grafisch geweld of haatdragende taal, die anders wellicht niet ontdekt zou worden. Hoewel er nog geen negatieve gevolgen zijn waargenomen, stimuleert de organisatie een ondersteunende werkomgeving om eventuele risico's voor medewerkers aan te pakken.

1 Bedrijfsprofiel en situatieschets

De case studie betreft een Britse liefdadigheidsinstelling met bijna 50 werknemers, opgericht 10 jaar geleden, die zich richt op factchecking in de media. Ze ontwikkelen en gebruiken AI-gedreven tools om dit proces te verbeteren en toegankelijk te maken voor nieuwsredacties wereldwijd. Sinds 2015 maken ze software die factchecking versnelt en vergroot. Ze streven ernaar om in de komende drie jaar factchecking drastisch te verbeteren met machine learning. Het doel van hun technologie is niet om factcheckers te vervangen, maar om hen te voorzien van de beste beschikbare tools.

Ze gebruiken AI-algoritmen, gebaseerd op natuurlijke taalverwerking (NLP) - in het bijzonder een recent BERT model - die verschillende taken uitvoeren in het factcheck proces. Dit systeem verzamelt en controleert gegevens van verschillende bronnen zoals nieuwswebsites en sociale media. De verzamelde input wordt gescand om te bepalen welke uitspraken moeten worden gecontroleerd op feiten. Ze richten zich op beweringen van politici en journalisten.

 

2 Impact op veiligheid en gezondheid op het werk

De invoering van geavanceerde robotica of op AI gebaseerde systemen kan een brede impact hebben op veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Het kan een aantal uitdagingen en kansen met zich meebrengen die uniek zijn voor elke casestudy. Daarom is het belangrijk om mogelijke belemmeringen en drijfveren in kaart te brengen om er in toekomstige projecten rekening mee te houden. Deze nieuwe vormen van taakautomatisering kunnen zelfs leiden tot veranderingen in het algemene VGW-beheer van een bedrijf. Via de interviews zijn een aantal van deze factoren voor deze specifieke casestudy geïdentificeerd en besproken.

Het gebruik van AI voor factchecking kan de blootstelling aan schadelijke inhoud mogelijk verhogen, afhankelijk van wat de AI selecteert. De liefdadigheidsinstelling merkt echter tot dusver geen toename van blootstelling aan dergelijke inhoud door AI. Ze zijn alert op stress- en mentale gezondheidsrisico's bij journalisten die zware onderwerpen onderzoeken, maar stellen dat AI deze risico's niet verhoogt.

Het bedrijf biedt collegiale steun, regelmatige pauzes en werkflexibiliteit aan om de algemene negatieve effecten te verminderen. Open discussies en trainingen worden regelmatig gehouden om risico's te identificeren, te vermijden en correct gebruik van AI-tools te waarborgen. Hierdoor kunnen werknemers hun tijd beter benutten voor factchecking.

Ondanks zorgen over bureaucratisering door taakautomatisering, blijven de kernvaardigheden van de werknemers (journalistiek, factchecking, communicatie) onaangetast door AI-tools. Werknemers behouden ook hun basisvaardigheden voor taken die AI uitvoert. De organisatie voert periodieke “ethische audits” uit om eventuele negatieve sociale of ethische gevolgen te controleren.

 

3 Belangrijkste bevindingen

Het gebruik van geavanceerde AI-systemen varieert per geval. Toch kan het delen van ervaringen, zoals kansen, risico's, uitdagingen en geleerde lessen, bedrijven helpen om veilig en succesvol AI te implementeren. Dit bedrijf toont een verhoogd bewustzijn van de ethische implicaties van AI en heeft interne ethische audits ingesteld om deze continu aan te pakken. Hoewel de AI geen persoonlijke gegevens verzamelt, blijven ethische overwegingen belangrijk.

Foute AI-beoordelingen of gemiste uitspraken, vooral bij invloedrijke personen, kunnen de geloofwaardigheid schaden. Ethische audits helpen om zulke zorgen te identificeren en aan te pakken.

Het bedrijf bevordert een ondersteunende werkomgeving, is zich bewust van de risico's van journalistiek en factchecking (zoals blootstelling aan schadelijke inhoud), en het gebruik van AI-systemen. Ze nemen preventieve maatregelen om ethische risico's te identificeren en te vermijden. Het bevorderen van een omgeving die zorgen over de technologie aanpakt, kan bijdragen aan het welzijn van werknemers.

 

Bronnen:

EU-OSHA - Using AI for task automation while protecting workers: eight case studies provide new insights https://osha.europa.eu/en/highlights/using-ai-task-automation-while-protecting-workers-eight-case-studies-provide-new-insights

EU-OSHA – Publications https://osha.europa.eu/en/publications

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal