Doorgaan naar hoofdcontent

Onderzoek naar Parkinson als beroepsziekte voor landbouwers

In Nederland heeft De Tweede Kamer het kabinet verzocht om een onderzoek te initiëren om te bepalen of de ziekte van Parkinson kan worden geclassificeerd als een beroepsziekte voor landbouwers. Deze oproep komt in het licht van een toenemend aantal onderzoeken die een verband suggereren tussen Parkinson en het gebruik van pesticiden, een koppeling die al erkenning heeft gevonden in Frankrijk.

 

 

Groeiend aantal Parkinsonpatiënten

De ziekte van Parkinson, een ongeneeslijke hersenziekte gekenmerkt door het afsterven van zenuwcellen door eiwitophoping, leidt tot symptomen zoals motorische disfunctie en cognitieve problemen. Het aantal Parkinsonpatiënten in Nederland is momenteel meer dan 52.000 en dit aantal groeit gestaag. In België leven ongeveer 40.000 personen met de ziekte van Parkinson.

 

Parkinson op het platteland: inzichten uit Nederland

Het televisieprogramma Zembla bracht de huidige kwestie in 2019 al onder de aandacht met de uitzending “Parkinson op het platteland”. Deze aflevering belichtte het verhaal van Ted Blom, een boer uit Noord-Holland die op 47-jarige leeftijd werd gediagnosticeerd met Parkinson en in 2017 overleed. Zijn boerderij maakte eerder uitgebreid gebruik van pesticiden. Bovendien werd een opvallend aantal gevallen van Parkinson opgemerkt onder landbouwers in de nabijheid van de boerderij van Blom.

 

 


Reportage “Parkinson op het platteland”. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=BsOXwmtIiEk.

 

Erkenning als beroepsziekte

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is momenteel bezig met een uitgebreid, meerjarig onderzoek naar de gezondheidseffecten van bestrijdingsmiddelen, waarbij ook specifiek naar Parkinson wordt gekeken. Dit onderzoek is geïnitieerd op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Carola Schouten. Hoewel het RIVM eerder al suggereerde dat er een plausibele link is tussen Parkinson en pesticiden, geeft het aan dat de huidige Europese regelgeving voor bestrijdingsmiddelen niet adequaat test op dit potentieel verband.

De koppeling tussen Parkinson en het gebruik van pesticiden wordt erkend in sommige landen, maar de mate van erkenning varieert aanzienlijk. In Frankrijk bijvoorbeeld, wordt Parkinson sinds 2012 erkend als een beroepsziekte voor boeren. Dit betekent dat boeren die de ziekte ontwikkelen, recht hebben op bepaalde compensaties en voordelen.

In de Verenigde Staten heeft de Michael J. Fox Foundation de relatie tussen pesticiden en Parkinson uitvoerig onderzocht. Er zijn ook meerdere rechtszaken geweest tegen chemische bedrijven door boeren en andere werknemers die beweren dat blootstelling aan bepaalde pesticiden hun ziekte heeft veroorzaakt.

Ondanks deze erkenning en de groeiende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs die de link ondersteunt, hebben veel landen, waaronder vele EU-landen, nog geen formele stappen ondernomen om Parkinson als beroepsziekte te erkennen in verband met blootstelling aan pesticiden. Ook in België is er uitgaande van Fedris nog geen materie hierrond. Het onderwerp blijft een actief onderzoeksgebied, en het is mogelijk dat meer landen deze erkenning zullen maken naarmate meer bewijs zich opstapelt.

 

 

Het belang van deze discussie is evident. Een officiële erkenning van Parkinson als beroepsziekte voor boeren zou de weg vrijmaken voor meer gerichte preventieve maatregelen en beleid, waaronder verbeterde bescherming tegen blootstelling aan pesticiden en mogelijk meer uitgebreide compensatieregelingen voor getroffen individuen. Het vergroot bovendien het bewustzijn over de potentiële risico's van blootstelling aan bepaalde landbouwchemicaliën, waardoor preventieadviseurs effectiever kunnen adviseren en handelen om de gezondheid en veiligheid van degenen die in de landbouw werken te waarborgen.

  

Bronnen:

BNNVARA - Tweede Kamer wil onderzoek naar Parkinson als beroepsziekte voor boeren https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/tweede-kamer-erken-parkinson-als-beroepsziekte-voor-boeren

Amsterdam UMC - Parkinson een beroepsziekte bij boeren? https://www.beroepsziekten.nl/content/parkinson-een-beroepsziekte-bij-boeren

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal