Doorgaan naar hoofdcontent

Onderzoek naar Parkinson als beroepsziekte voor landbouwers

In Nederland heeft De Tweede Kamer het kabinet verzocht om een onderzoek te initiëren om te bepalen of de ziekte van Parkinson kan worden geclassificeerd als een beroepsziekte voor landbouwers. Deze oproep komt in het licht van een toenemend aantal onderzoeken die een verband suggereren tussen Parkinson en het gebruik van pesticiden, een koppeling die al erkenning heeft gevonden in Frankrijk.

 

 

Groeiend aantal Parkinsonpatiënten

De ziekte van Parkinson, een ongeneeslijke hersenziekte gekenmerkt door het afsterven van zenuwcellen door eiwitophoping, leidt tot symptomen zoals motorische disfunctie en cognitieve problemen. Het aantal Parkinsonpatiënten in Nederland is momenteel meer dan 52.000 en dit aantal groeit gestaag. In België leven ongeveer 40.000 personen met de ziekte van Parkinson.

 

Parkinson op het platteland: inzichten uit Nederland

Het televisieprogramma Zembla bracht de huidige kwestie in 2019 al onder de aandacht met de uitzending “Parkinson op het platteland”. Deze aflevering belichtte het verhaal van Ted Blom, een boer uit Noord-Holland die op 47-jarige leeftijd werd gediagnosticeerd met Parkinson en in 2017 overleed. Zijn boerderij maakte eerder uitgebreid gebruik van pesticiden. Bovendien werd een opvallend aantal gevallen van Parkinson opgemerkt onder landbouwers in de nabijheid van de boerderij van Blom.

 

 


Reportage “Parkinson op het platteland”. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=BsOXwmtIiEk.

 

Erkenning als beroepsziekte

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is momenteel bezig met een uitgebreid, meerjarig onderzoek naar de gezondheidseffecten van bestrijdingsmiddelen, waarbij ook specifiek naar Parkinson wordt gekeken. Dit onderzoek is geïnitieerd op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Carola Schouten. Hoewel het RIVM eerder al suggereerde dat er een plausibele link is tussen Parkinson en pesticiden, geeft het aan dat de huidige Europese regelgeving voor bestrijdingsmiddelen niet adequaat test op dit potentieel verband.

De koppeling tussen Parkinson en het gebruik van pesticiden wordt erkend in sommige landen, maar de mate van erkenning varieert aanzienlijk. In Frankrijk bijvoorbeeld, wordt Parkinson sinds 2012 erkend als een beroepsziekte voor boeren. Dit betekent dat boeren die de ziekte ontwikkelen, recht hebben op bepaalde compensaties en voordelen.

In de Verenigde Staten heeft de Michael J. Fox Foundation de relatie tussen pesticiden en Parkinson uitvoerig onderzocht. Er zijn ook meerdere rechtszaken geweest tegen chemische bedrijven door boeren en andere werknemers die beweren dat blootstelling aan bepaalde pesticiden hun ziekte heeft veroorzaakt.

Ondanks deze erkenning en de groeiende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs die de link ondersteunt, hebben veel landen, waaronder vele EU-landen, nog geen formele stappen ondernomen om Parkinson als beroepsziekte te erkennen in verband met blootstelling aan pesticiden. Ook in België is er uitgaande van Fedris nog geen materie hierrond. Het onderwerp blijft een actief onderzoeksgebied, en het is mogelijk dat meer landen deze erkenning zullen maken naarmate meer bewijs zich opstapelt.

 

 

Het belang van deze discussie is evident. Een officiële erkenning van Parkinson als beroepsziekte voor boeren zou de weg vrijmaken voor meer gerichte preventieve maatregelen en beleid, waaronder verbeterde bescherming tegen blootstelling aan pesticiden en mogelijk meer uitgebreide compensatieregelingen voor getroffen individuen. Het vergroot bovendien het bewustzijn over de potentiële risico's van blootstelling aan bepaalde landbouwchemicaliën, waardoor preventieadviseurs effectiever kunnen adviseren en handelen om de gezondheid en veiligheid van degenen die in de landbouw werken te waarborgen.

  

Bronnen:

BNNVARA - Tweede Kamer wil onderzoek naar Parkinson als beroepsziekte voor boeren https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/tweede-kamer-erken-parkinson-als-beroepsziekte-voor-boeren

Amsterdam UMC - Parkinson een beroepsziekte bij boeren? https://www.beroepsziekten.nl/content/parkinson-een-beroepsziekte-bij-boeren

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski