Doorgaan naar hoofdcontent

Inzichten uit enquête EU-OSHA en SLIC onthullen hoge risico's in bepaalde sectoren

Een recente enquête uitgevoerd door EU-OSHA en het Senior Labour Inspectors Committee (SLIC) heeft voorlopige resultaten opgeleverd die waardevolle inzichten bieden in sectoren en beroepen met een waargenomen hoog risico in Europa. De enquête, gericht op arbeidsinspecteurs, onderzocht werkomstandigheden, risicoprofielen en veiligheidspraktijken in diverse sectoren en beroepen, en identificeerde prioriteiten en uitdagingen voor de toekomst.

 

 

Een onderzoek naar risicoberoepen en -sectoren

In deze studie, gepubliceerd op 25 juli 2023, werden de meningen en ervaringen van arbeidsinspecteurs in heel Europa verzameld om inzicht te krijgen in risicovolle werkomgevingen. Het onderzoek, dat antwoorden kreeg van 2.096 respondenten uit bijna alle EU-lidstaten, stelde arbeidsinspecteurs in staat hun ervaringen en inzichten te delen. De verzamelde gegevens vormen een unieke bron van informatie over de arbeidsomstandigheden in Europa en belichten gebieden die anders mogelijk over het hoofd worden gezien.

 

Bevindingen van de enquête

Uit de enquête bleek dat sectoren zoals de bouw, industrie, landbouw, bosbouw en visserij als hoog risico werden beschouwd. Beroepen in deze sectoren, waaronder bouwvakkers, machinebedieners en geschoolde arbeiders in de landbouw, werden ook als bijzonder risicovol genoemd. Volgens Eurostat-statistieken uit 2018 waren deze sectoren inderdaad verantwoordelijk voor een significant deel van de arbeidsongevallen in de EU.

 


Afbeelding: Beroep met de hoogste risico's voor werknemers volgens arbeidsinspecteurs; ISCO-08 niveau 1. Bron: Rapport EU-OSHA, p. 7.

 

Afbeelding: Beroep met de hoogste risico's voor werknemers volgens arbeidsinspecteurs; groep 8, ISCO-08 niveau 2. Bron: Rapport EU-OSHA, p. 8.

 

In tegenstelling hiermee werd de gezondheids- en maatschappelijke dienstverlening, ondanks het relatief hoge percentage niet-dodelijke ongevallen, niet als een risicosector beschouwd. Deze bevinding, die naar voren kwam ondanks de uitvoering van het onderzoek tijdens de pandemie, wijst op mogelijke discrepanties in de perceptie van risico's.

 

Risicogroepen en onderschatte risico's

Naast het identificeren van risicovolle beroepen en sectoren, gaf de enquête ook inzicht in bepaalde groepen werknemers die meer risico lopen. Dit omvatte tijdelijke werknemers en zelfstandigen, vooral in de bouwsector, evenals migrerende werknemers. Bovendien identificeerden respondenten traditionele veiligheidsrisico's als de grootste bedreigingen in de hoog-risico sectoren.

Anderzijds werden psychosociale en biologische risico's, evenals beroepsziekten veroorzaakt door repetitief werk of langdurige blootstelling aan gevaren op de werkplek, niet prominent erkend. Dit suggereert dat er nog werk aan de winkel is om het bewustzijn van deze gevaren te vergroten.

 

Afbeelding: Verdeling van de geïdentificeerde risico's voor de sector met de hoogste risico's (Bouwnijverheid). Bron: Rapport EU-OSHA, p. 15.

 

 

De resultaten van de enquête belichten de expertise van arbeidsinspecteurs over de werkelijke arbeidsomstandigheden en risico's. Op een aantal vlakken was er wel een verschil in de risicoperceptie van de arbeidsinspecteurs en de ongevallencijfers. Ook is er minder bewustzijn voor niet-veiligheidsrisico’s.

Het onderzoek onthult niet alleen de bestaande uitdagingen in traditionele risicosectoren, maar benadrukt ook het belang van het anticiperen op nieuwe en opkomende risico's in een snel veranderende arbeidswereld. De resultaten benadrukken de noodzaak van voortdurende training en ontwikkeling van nieuwe inspectiemethoden.

 

 

Bronnen:

EU-OSHA - Inzichten van arbeidsinspecteurs in beroepen en sectoren met een waargenomen hoog risico in Europa: een enquête van EU-OSHA en het SLIC https://osha.europa.eu/nl/publications/labour-inspectors-insights-perceived-high-risk-occupations-and-sectors-europe-eu-osha-slic-survey

 

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski