Doorgaan naar hoofdcontent

Telewerk in België: dringende nood aan heldere afspraken

Ondanks de toename van telewerken in België, blijkt dat slechts de helft van de bedrijven duidelijke afspraken maakt over deze werkpraktijk. Ook de communicatie tussen collega's over telewerken is schaars. Deze bevindingen komen uit een onderzoek geleid door professor Anja van den Broeck (KU Leuven) en HR-dienstverlener Tempo-Team.

 

 

Het nieuwe telewerklandschap

Vóór de coronapandemie werkte ongeveer 30% van de werknemers af en toe thuis, maar vandaag is dit aantal gestegen naar 40%. Desondanks wijst het recente onderzoek uit dat slechts in 50% van de gevallen de werkgevers duidelijke afspraken maken over het flexibel plannen van telewerkdagen.

 

Werknemersbehoefte aan flexibiliteit en ondersteuning

Volgens het onderzoek voelt 40% van de ondervraagde werknemers dat hun management hun behoeften rond telewerken niet voldoende begrijpt. De helft van de respondenten zou graag de mogelijkheid hebben hun thuiswerkdagen flexibeler in te plannen. Daarnaast wil 60% van de werknemers hun thuiswerkdagen beter kunnen coördineren met hun privéleven.

 

Afspraken met de werkgever: de huidige status

Ondanks de behoefte aan duidelijke afspraken, worden deze niet consequent gemaakt. In slechts een op de vier gevallen worden afspraken direct tussen de werknemer en de leidinggevende gemaakt.

 

Gebrek aan coördinatie tussen collega's

De situatie wordt nog complexer wanneer we kijken naar de afspraken tussen collega's. "Slechts een op de vijf thuiswerkers maakt afspraken met collega's over wanneer ze naar kantoor komen," merkt Van den Broeck op. "30% heeft een vaste kantoordag die niet wordt gecoördineerd met de rest van het team, en een vergelijkbaar aantal werknemers kiest zelf de dagen dat ze thuis werken, zonder overleg met het team."

Dit gebrek aan coördinatie kan ervoor zorgen dat werknemers het gevoel krijgen dat ze hun collega's niet zien als ze naar kantoor gaan. "Er is meer flexibiliteit nodig in de organisatie van het werk om te kunnen inspelen op behoeften zoals schoolvakanties of piekmomenten", stelt Van den Broeck.

 

De noodzaak van een gestructureerd thuiswerkbeleid

Het onderzoek benadrukt dat flexibiliteit in beide richtingen moet werken om fysieke samenwerking op kantoor te waarborgen en om te voorkomen dat werknemers van elkaar vervreemden. Hiervoor is een gestructureerd thuiswerkbeleid nodig, wat momenteel ontbreekt in veel bedrijven en organisaties.

Bij 30% van de werkgevers zijn de afspraken over thuis- en telewerken vastgelegd in een arbeidsreglement, terwijl 20% dat deed in een organisatiebreed charter. De resultaten van dit onderzoek benadrukken de noodzaak voor bedrijven om heldere en praktische richtlijnen te ontwikkelen voor telewerken.


Bronnen:

VRT NWS - Slechts helft van bedrijven maakt goede afspraken over telewerk https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/07/27/telewerk-belga/

 

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Fedris gaat elk afgewezen ernstig arbeidsongeval controleren

In 2021 werd 14,8% van de arbeidsongevallen afgewezen door verzekeraars, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Dit aantal bleef in 2022 stijgen naar 15,5%, wat neerkomt op 23.400 geweigerde dossiers. Maar liefst 1 op de 5 ernstige arbeidsongevallen wordt onterecht geweigerd, zo blijkt uit controles van Fedris. Het overheidsorgaan zal vanaf nu alle geweigerde ernstige ongevallen onderzoeken. Procedure na een arbeidsongeval Wanneer iemand een arbeidsongeval heeft, dient deze een beroep te doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Deze verzekeraar besluit dan of het ongeval erkend wordt als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval omvat elke plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens het werk of op de weg van en naar het werk, waarbij er sprake moet zijn van fysieke of mentale schade. Toenemende afwijzingen en de rol van Fedris Uit gegevens blijkt dat in 2021 een recordaantal van 21.808 arbeidsongevallen, oftewel 14,8% van alle aangiftes, d

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal