Doorgaan naar hoofdcontent

Herziening van de berekening van de responsabiliseringsbijdrage voor de uitzendsector

Een voorgesteld wetsontwerp, goedgekeurd door de ministerraad van donderdag 20 juli 2023, streeft naar aanpassing van de berekeningsmethode van de responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers in de uitzendsector. De responsabiliseringsbijdrage, oorspronkelijk in 2021 ingevoerd, was ontworpen om werkgevers aan te sporen die een te grote instroom van werknemers in invaliditeit hebben, om het aantal langdurig zieken in hun organisaties te verminderen. Door de unieke kenmerken van de uitzendsector zijn de resultaten in deze sector verstoord. Dit wetsontwerp streeft naar correctie van deze oneffenheden.

 

 

Unieke uitdagingen van de uitzendsector

De responsabiliseringsbijdrage houdt rekening met werknemers die minstens drie jaar bij de werkgever in dienst zijn. Maar gezien de specifieke aard van de uitzendsector, voldoen maar weinig werknemers aan deze “anciënniteitsvereiste”. Dit heeft geleid tot onnauwkeurige resultaten, vooral bij uitzendbureaus die ook schoonmaakdiensten aanbieden in de dienstenchequesector.

 

Aanpassing van de berekeningsmethode

Om deze problemen aan te pakken, hebben de minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en de minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke voorgesteld om de manier waarop de responsabiliseringsbijdrage wordt berekend voor werkgevers in de uitzend- en schoonmaaksector aan te passen. De voorgestelde wijzigingen zullen de berekening van de bijdrage beter in overeenstemming brengen met de werkelijkheid van deze sectoren, waar de jobrotatie hoog is en de anciënniteit van de werknemers vaak kort is.

 

Volgende stappen

Dit voorontwerp van wet wordt nu ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State. Deze aanpassing zal, na goedkeuring, bijdragen aan een eerlijkere toepassing van de responsabiliseringsbijdrage in de uitzend- en schoonmaaksector, waarbij rekening wordt gehouden met hun unieke arbeidsomstandigheden.

 

Bronnen:

News.Belgium - Aanpassing van de berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage voor de uitzendsector https://news.belgium.be/nl/aanpassing-van-de-berekeningswijze-van-de-responsabiliseringsbijdrage-voor-de-uitzendsector


Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Fedris gaat elk afgewezen ernstig arbeidsongeval controleren

In 2021 werd 14,8% van de arbeidsongevallen afgewezen door verzekeraars, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Dit aantal bleef in 2022 stijgen naar 15,5%, wat neerkomt op 23.400 geweigerde dossiers. Maar liefst 1 op de 5 ernstige arbeidsongevallen wordt onterecht geweigerd, zo blijkt uit controles van Fedris. Het overheidsorgaan zal vanaf nu alle geweigerde ernstige ongevallen onderzoeken. Procedure na een arbeidsongeval Wanneer iemand een arbeidsongeval heeft, dient deze een beroep te doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Deze verzekeraar besluit dan of het ongeval erkend wordt als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval omvat elke plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens het werk of op de weg van en naar het werk, waarbij er sprake moet zijn van fysieke of mentale schade. Toenemende afwijzingen en de rol van Fedris Uit gegevens blijkt dat in 2021 een recordaantal van 21.808 arbeidsongevallen, oftewel 14,8% van alle aangiftes, d

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal