Doorgaan naar hoofdcontent

Herziening van de berekening van de responsabiliseringsbijdrage voor de uitzendsector

Een voorgesteld wetsontwerp, goedgekeurd door de ministerraad van donderdag 20 juli 2023, streeft naar aanpassing van de berekeningsmethode van de responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers in de uitzendsector. De responsabiliseringsbijdrage, oorspronkelijk in 2021 ingevoerd, was ontworpen om werkgevers aan te sporen die een te grote instroom van werknemers in invaliditeit hebben, om het aantal langdurig zieken in hun organisaties te verminderen. Door de unieke kenmerken van de uitzendsector zijn de resultaten in deze sector verstoord. Dit wetsontwerp streeft naar correctie van deze oneffenheden.

 

 

Unieke uitdagingen van de uitzendsector

De responsabiliseringsbijdrage houdt rekening met werknemers die minstens drie jaar bij de werkgever in dienst zijn. Maar gezien de specifieke aard van de uitzendsector, voldoen maar weinig werknemers aan deze “anciënniteitsvereiste”. Dit heeft geleid tot onnauwkeurige resultaten, vooral bij uitzendbureaus die ook schoonmaakdiensten aanbieden in de dienstenchequesector.

 

Aanpassing van de berekeningsmethode

Om deze problemen aan te pakken, hebben de minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en de minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke voorgesteld om de manier waarop de responsabiliseringsbijdrage wordt berekend voor werkgevers in de uitzend- en schoonmaaksector aan te passen. De voorgestelde wijzigingen zullen de berekening van de bijdrage beter in overeenstemming brengen met de werkelijkheid van deze sectoren, waar de jobrotatie hoog is en de anciënniteit van de werknemers vaak kort is.

 

Volgende stappen

Dit voorontwerp van wet wordt nu ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State. Deze aanpassing zal, na goedkeuring, bijdragen aan een eerlijkere toepassing van de responsabiliseringsbijdrage in de uitzend- en schoonmaaksector, waarbij rekening wordt gehouden met hun unieke arbeidsomstandigheden.

 

Bronnen:

News.Belgium - Aanpassing van de berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage voor de uitzendsector https://news.belgium.be/nl/aanpassing-van-de-berekeningswijze-van-de-responsabiliseringsbijdrage-voor-de-uitzendsector


Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski