Doorgaan naar hoofdcontent

Kritische analyse van leefstijlinterventies op de werkplek

Een nieuw onderzoek uit Australië onderzoekt en vat systematisch samen hoe werknemers aangespoord worden om hun leefstijl te verbeteren, met name op vijf risicofactoren voor chronische ziekten: roken, voeding, alcoholgebruik, lichaamsbeweging en overgewicht/obesitas, die bekend staan als SNAPO. De bevindingen onthullen hiaten en kansen voor verbetering van deze interventies, die kunnen variëren van een enkele maatregel tot veelomvattende gezondheidsprogramma's. De resultaten van dit onderzoek kunnen helpen bij het vormgeven van toekomstige gezondheidsbevorderende interventies op de werkplek.

 

 

Het belang van een gezonde levensstijl op de werkplek

Chronische ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten en type 2 diabetes zijn verantwoordelijk voor 74% van alle sterfgevallen wereldwijd. Roken, voeding, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit en overgewicht/obesitas (SNAPO) zijn geïdentificeerd als de vijf hoofdfactoren die bijdragen aan het risico op chronische ziekten. Zo'n 96% van de werkende volwassenen heeft ten minste één van deze risicofactoren. Het is van vitaal belang om deze aan te pakken, niet alleen voor de algehele volksgezondheid, maar ook voor het economische succes van organisaties.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft werkplekken aangewezen als prioritaire omgevingen voor gezondheidsbevordering. Zo zijn er bijvoorbeeld interventies die de beschikbaarheid van gezonde voeding en dranken op kantoor vergroten, printers op afstand van bureaus plaatsen om sedentair gedrag te verminderen en lichaamsbeweging te stimuleren, en het gebruik van zit-sta werkplekken aanmoedigen.

 

Analyse van interventies

In totaal zijn 56 artikelen over dit onderwerp geanalyseerd. De onderzoeksresultaten tonen aan dat de meeste interventies gericht waren op lichaamsbeweging, terwijl minder aandacht werd besteed aan de andere vier SNAPO-risicofactoren. Wat roken betreft, was slechts een klein percentage van de artikelen daarop gericht. Dit kan erop wijzen dat werkplekken roken niet als hun verantwoordelijkheid zien, ondanks het feit dat roken de grootste oorzaak is van vermijdbare ziekten en sterfgevallen. Alcoholgebruik werd eveneens in minder dan 10% van de artikelen behandeld.

De studie identificeerde verder dat de interventies vaak waren gericht op werknemers in de gezondheidszorg en de witteboordensector, terwijl werknemers in andere sectoren minder aandacht kregen. Bovendien bleek dat veel van de interventies een duur van drie maanden of minder hadden.

In dit onderzoek is specifiek gekeken naar interventies in de Australische context, die mogelijk verschillend zijn van interventies die zijn ontwikkeld in andere landen. Desalniettemin komen de bevindingen zeer herkenbaar voor op basis van ervaringen met werkplekinterventies in België.

 

Aanbevelingen en conclusies

Uit deze studie is gebleken dat de aandacht voor verschillende risicofactoren voor chronische ziekten onevenwichtig is, waarbij de focus vooral ligt op lichaamsbeweging. Daarnaast is er een gebrek aan studies die zich richten op werknemers in beroepsgroepen met een groter risico op chronische ziekten. Verder bleken veel van de onderzochte interventies te kort te zijn om langdurige gedragsveranderingen te bewerkstelligen.

 

 

Gezondheidsbevorderende interventies op de werkplek moeten zich niet alleen richten op het individu, maar ook de organisatie en werkomgeving betrekken. Bovendien is het van belang om alle risicofactoren voor chronische ziekten gelijkmatig aan te pakken en meer aandacht te besteden aan groepen werknemers met een verhoogd risico op dergelijke aandoeningen.

 

Bronnen:

Arnold L et al. A scoping review of workplace health promotion interventions for chronic diseases in Australia. J Occup Health. 2023; 65:e12417. doi:10.1002/1348-9585.12417 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1348-9585.12417

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski