Doorgaan naar hoofdcontent

Risico op eierstokkanker verhoogd in drie specifieke beroepen: studie

Recent onderzoek suggereert dat vrouwen die actief zijn in de kappersindustrie, de bouwsector en de boekhouding een potentieel verhoogd risico hebben op eierstokkanker. Deze studie, uitgevoerd door onderzoekers aan de Universiteit van Montreal, heeft vooral gekeken naar factoren op de werkplek en mogelijke blootstellingen aan schadelijke stoffen. Hoewel deze bevindingen bijdragen aan het groeiende begrip van het verband tussen beroep en gezondheidsrisico's, is aanvullend onderzoek nodig om de conclusies te bekrachtigen.

 

 

Studie richt zich op gezondheidsrisico's in specifieke beroepen

Het Canadese onderzoek richtte zich op gegevens verzameld in het kader van de Prevention of Ovarian Cancer in Quebec Study. De studie omvatte 491 personen, in de leeftijd van 18 tot 79 jaar, bij wie tussen 2010 en 2016 eierstokkanker werd vastgesteld. Deze gegevens werden vergeleken met die van 897 personen die de ziekte niet hadden.

 

Beroepsmatige blootstelling aan potentieel schadelijke stoffen

Het bleek dat mensen die ten minste een decennium werkten als kapper, schoonheidsspecialist of in een vergelijkbaar beroep, een driemaal zo hoog risico hadden om eierstokkanker te ontwikkelen. Deze beroepen worden vaak blootgesteld aan 13 verschillende stoffen, waaronder ammoniak, waterstofperoxide, organische kleurstoffen en pigmenten, en bleekmiddelen, en bijna even vaak aan talkpoeder. De onderzoekers benadrukken echter dat het onduidelijk is of deze verhoogde risico's het gevolg zijn van één specifieke stof, een combinatie daarvan of andere factoren op de werkplek.

 

Risico's in de bouw en boekhouding

Een vergelijkbaar verhoogd risico werd ook waargenomen bij mensen die in de bouw werken. Daarnaast bleken mensen die langdurig in de boekhouding werkten een tweemaal zo hoog risico op eierstokkanker te lopen. Andere sectoren met een hoger risico waren kleding/borduurwerk (85% hoger risico), detailhandel (59% hoger risico) en verkoop (45%).

 

Eierstokkanker door asbest nu erkend als beroepsziekte in België

In België werd in 2022 eierstokkanker veroorzaakt door asbest toegevoegd aan de lijst van beroepsziekten van Fedris. Deze beslissing was gebaseerd op meta-analyses van epidemiologische studies uitgevoerd door het International Agency for Research on Cancer (IARC), ondanks enige twijfel door mogelijke classificatiefouten tussen peritoneaal mesothelioom en ovariumkanker.

Er wordt echter wel een aanzienlijke blootstelling aan asbest vereist voor goedkeuring, zoals een minimale werkervaring van tien jaar in hoog-risicoberoepen of omstandigheden, zoals asbestspinnerijen en -weverijen. In de praktijk geldt dit alleen voor activiteiten uitgevoerd vóór 1985. Andere blootstellingen worden niet standaard goedgekeurd, maar aanvragen zijn mogelijk via het Open Systeem, waarbij dan wel het causale verband moet worden aangetoond. Dit recente onderzoek kan hierbij helpen.

 

 

De recente studie onderstreept dat specifieke beroepen, industrieën en beroepsmatige blootstellingen mogelijk in verband kunnen worden gebracht met het risico op eierstokkanker. Maar aanvullend onderzoek is nodig om deze conclusies verder te ondersteunen en te verfijnen. Het is belangrijk dat we blijven werken aan het verrijken van ons begrip van de relatie tussen beroep en gezondheid, om preventieve maatregelen te kunnen ontwikkelen en risicofactoren te kunnen beheersen.

 

Bronnen:

Leung L et al. Occupational environment and ovarian cancer risk. Occupational and Environmental Medicine Published Online First: 10 July 2023. doi: 10.1136/oemed-2022-108557 https://oem.bmj.com/content/early/2023/06/01/oemed-2022-108557

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni