Doorgaan naar hoofdcontent

Steeds meer ongelukken op de weg naar het werk: Uitdagingen en preventieve maatregelen

Er is een toenemende trend in het aantal ongevallen dat plaatsvindt op weg van en naar het werk, ondanks een gestage afname van ongevallen op de werkplek zelf. Onderzoek door AG Insurance toont aan dat veel slachtoffers aanzienlijke tijd missen op het werk, gemiddeld 40,5 dagen, en dat het aantal ongelukken met e-steps in drie jaar tijd vervijfvoudigd is. Deze trends benadrukken de noodzaak van doeltreffendere preventiemaatregelen, met name op het gebied van woon-werkverkeer.

 

 

Analyse van de ongelukken

De verzekeringsinstelling AG Insurance analyseerde meer dan 24.000 ongevallen die zich op weg naar het werk voordeden in de afgelopen zeven jaar. Deze analyse leverde verschillende opvallende trends op. Zo steeg het aantal arbeidswegongevallen tussen 2015 en 2019 met 26%. Hoewel de coronapandemie in 2020 zorgde voor een tijdelijke daling, zetten de cijfers hun opwaartse trend voort na deze periode.

 

Afbeelding: Evolutie aantal arbeidswegongevallen. Bron: AG Insurance.

 

Van degenen die betrokken waren bij een arbeidswegongeval tijdens de onderzochte periode, was 76% tijdelijk arbeidsongeschikt. De gemiddelde afwezigheid op het werk - een belangrijke indicatie van de ernst van het ongeval - was ongeveer 40,5 dagen.

 

Invloed van vervoersmiddelen

Het type vervoermiddel speelde ook een belangrijke rol bij de ongevallen. Slachtoffers van motor- en bromfietsongevallen waren het langst afwezig van het werk, gemiddeld 61,5 dagen. Speedpedelecs en elektrische steps volgen, met gemiddeld respectievelijk 41,8 en 36,7 dagen. De duur van de afwezigheid nam toe met de leeftijd van de slachtoffers.

Bovendien resulteerden ongevallen met speedpedelecs, motoren en steps het vaakst in permanente arbeidsongeschiktheid. Ongeveer 15%, 14% en 9% van de ongelukken met deze vervoermiddelen leidden respectievelijk tot blijvend letsel.

 

Evolutie van vervoersmiddelen

Sinds 2019 zijn er meer arbeidswegongevallen met de fiets dan met de auto. Meer dan de helft van deze fietsongevallen werd veroorzaakt door slippen en vallen, en dit percentage neemt jaarlijks toe. In slechts 20% van de gevallen werd de fietser aangereden.

Hoewel het absolute aantal ongevallen met "nieuwe mobiliteit" vervoermiddelen relatief laag blijft, heeft hun groeiende populariteit geleid tot een sterke toename van het aantal ongevallen. Het aantal arbeidswegongevallen met e-steps is de afgelopen drie jaar vervijfvoudigd.

 

Afbeelding: Percentage ongevallen per transportmiddel. Bron: AG Insurance.

 

 

Deze stijging van het aantal arbeidswegongevallen, vooral met alternatieve vervoersmiddelen, betekent dat tal van bedrijven hun preventiestrategieën best herzien. Het integreren van problemen rond woon-werkverkeer in de algemene preventiecultuur van bedrijven is onvermijdelijk geworden.

 

 

Bronnen:

AG Insurance - Aantal ongevallen op weg van en naar het werk stijgt jaar na jaar https://newsroom.aginsurance.be/aantal-ongevallen-op-weg-van-en-naar-het-werk-stijgt-jaar-na-jaar/

 

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski