Doorgaan naar hoofdcontent

Steeds meer ongelukken op de weg naar het werk: Uitdagingen en preventieve maatregelen

Er is een toenemende trend in het aantal ongevallen dat plaatsvindt op weg van en naar het werk, ondanks een gestage afname van ongevallen op de werkplek zelf. Onderzoek door AG Insurance toont aan dat veel slachtoffers aanzienlijke tijd missen op het werk, gemiddeld 40,5 dagen, en dat het aantal ongelukken met e-steps in drie jaar tijd vervijfvoudigd is. Deze trends benadrukken de noodzaak van doeltreffendere preventiemaatregelen, met name op het gebied van woon-werkverkeer.

 

 

Analyse van de ongelukken

De verzekeringsinstelling AG Insurance analyseerde meer dan 24.000 ongevallen die zich op weg naar het werk voordeden in de afgelopen zeven jaar. Deze analyse leverde verschillende opvallende trends op. Zo steeg het aantal arbeidswegongevallen tussen 2015 en 2019 met 26%. Hoewel de coronapandemie in 2020 zorgde voor een tijdelijke daling, zetten de cijfers hun opwaartse trend voort na deze periode.

 

Afbeelding: Evolutie aantal arbeidswegongevallen. Bron: AG Insurance.

 

Van degenen die betrokken waren bij een arbeidswegongeval tijdens de onderzochte periode, was 76% tijdelijk arbeidsongeschikt. De gemiddelde afwezigheid op het werk - een belangrijke indicatie van de ernst van het ongeval - was ongeveer 40,5 dagen.

 

Invloed van vervoersmiddelen

Het type vervoermiddel speelde ook een belangrijke rol bij de ongevallen. Slachtoffers van motor- en bromfietsongevallen waren het langst afwezig van het werk, gemiddeld 61,5 dagen. Speedpedelecs en elektrische steps volgen, met gemiddeld respectievelijk 41,8 en 36,7 dagen. De duur van de afwezigheid nam toe met de leeftijd van de slachtoffers.

Bovendien resulteerden ongevallen met speedpedelecs, motoren en steps het vaakst in permanente arbeidsongeschiktheid. Ongeveer 15%, 14% en 9% van de ongelukken met deze vervoermiddelen leidden respectievelijk tot blijvend letsel.

 

Evolutie van vervoersmiddelen

Sinds 2019 zijn er meer arbeidswegongevallen met de fiets dan met de auto. Meer dan de helft van deze fietsongevallen werd veroorzaakt door slippen en vallen, en dit percentage neemt jaarlijks toe. In slechts 20% van de gevallen werd de fietser aangereden.

Hoewel het absolute aantal ongevallen met "nieuwe mobiliteit" vervoermiddelen relatief laag blijft, heeft hun groeiende populariteit geleid tot een sterke toename van het aantal ongevallen. Het aantal arbeidswegongevallen met e-steps is de afgelopen drie jaar vervijfvoudigd.

 

Afbeelding: Percentage ongevallen per transportmiddel. Bron: AG Insurance.

 

 

Deze stijging van het aantal arbeidswegongevallen, vooral met alternatieve vervoersmiddelen, betekent dat tal van bedrijven hun preventiestrategieën best herzien. Het integreren van problemen rond woon-werkverkeer in de algemene preventiecultuur van bedrijven is onvermijdelijk geworden.

 

 

Bronnen:

AG Insurance - Aantal ongevallen op weg van en naar het werk stijgt jaar na jaar https://newsroom.aginsurance.be/aantal-ongevallen-op-weg-van-en-naar-het-werk-stijgt-jaar-na-jaar/

 

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni