Doorgaan naar hoofdcontent

Beroepsastma op chroom

Beroepsgerelateerde gezondheidsrisico's in de bouw. Dan denkt men steeds aan rugklachten, en wellicht ook aan gehoorschade door lawaai. Huidaandoeningen door blootstelling aan cement worden al minder vaak in rekening genomen. Maar het risico op longaandoeningen wordt veel te vaak vergeten.
Een lange tijd geleden, toen ik nog jong(er) was, heb ik in het kader van mijn opleiding tot specialist in de arbeidsgeneeskunde, een literatuurstudie uitgevoerd over beroepsastma op chroom. In die tijd werd langs het U.Z. Gasthuisberg (waar ik toen werkte) een nieuw kinderdagverblijf neergezet. Ik heb van die gelegenheid gebruik gemaakt om bij de vloerders o.m. stofmetingen uit te voeren tijdens de uitvoering van hun werk. Ze hadden een grotere blootstelling dan verwacht, omdat de chappe werd aangevoerd in grote hoeveelheden. Via het gebruikte systeem kwam een aerosol van cement vrij - kijk maar naar de foto hierboven.
Enfin, tijdens het op orde stellen van de documenten op mijn externe harde schijf kwam ik die literatuurstudie opnieuw tegen. Omdat ze anders toch het daglicht niet meer ziet, zet ik het besluit van die studie op mijn blog. Zodoende.

---
Chroom wordt veelvuldig gebruikt in de industrie. Het is gekend als verwekker van beroepsdermatitis. Contact dermatitis aan chroom is de meest prevalente occupationele dermatitis bij mannen. Gezien het wijdverspreid gebruik ervan en het voorkomen van respiratoire blootstelling in vele occupationele settingen, is het opmerkelijk dat dit metaal zo zelden verdacht wordt van het veroorzaken van beroepsastma.
Er bestaan enkele (niet-conclusieve) epidemiologische studies naar de pulmonaire effecten van chroom. De meeste informatie komt echter uit een handvol case-reports. De meeste casussen komen uit de sector van het galvaniseren, maar ook o.a. lassers en cementwerkers zijn beschreven.
De gemiddelde expositieduur en de latente periode hebben een grote range; op basis van deze parameters kan men geen diagnostische besluiten trekken. Zowel nieuwkomers als ouwe rotten in het vak kunnen een beroepsastma op chroom ontwikkelen. Het achterhalen van een atopische voorgeschiedenis heeft op zich niet veel diagnostische waarde.
Rokers hebben mogelijk een groter risico op het ontwikkelen van beroepsastma. Door het roken van gecontamineerde sigaretten krijgen ze een verhoogde opname van chroom.
Verschillende diagnostische testen kunnen uitgevoerd worden. Huidtesten dragen niet veel bij tot de diagnose van beroepsastma. Positieve uitslagen wijzen niet noodzakelijk op causaliteit, en negatieve uitslagen sluiten sensibilisatie niet uit. Patchtesten hebben een grotere correlatie, maar zijn evenmin conclusief.
Een histamine provocatieproef wijst enkel op een aspecifieke hyperreactiviteit van de luchtwegen. Het zegt niets over de oorzaak.
De relatie tussen werkgebonden blootstelling en ademhalingsobstructie kan het eenvoudigst worden geobjectiveerd door het laten uitvoeren van seriële piekflowmetingen. Idealiter kan een werkperiode vergeleken worden met een periode van werkverlet. In elke casus waarbij deze metingen werden uitgevoerd, was een positieve correlatie gevonden van de piekflows met het werk.
De specifieke provocatietest is de beste methode om beroepsastma op chroom te objectiveren. Best wordt een niet te hoge concentratie chroom gebruikt, aangezien het een prikkelende stof betreft. Bij een blootstelling aan concentraties van meer dan 2mg/ml treedt er een onmiddellijke aspecifieke irritatiereactie op van de luchtwegen, wat ook bij niet gesensitiveerde subjecten leidt tot een achteruitgang van de longfunctie.
Een geïsoleerde late of duale reactie op de expositie wordt gevonden na blootstellingen aan agentia met laag moleculair gewicht, zoals ook isocyanaten. Zulke reacties versterken de hypothese dat bronchiale hyperreactiviteit kan worden veroorzaakt door inhalatie van chroom.
Bij bepalingen van chroom in de lucht op een doorsnee werkplaats, bleek dat de concentraties lager zaten dan de TLV van 50 µg/m³. Dit houdt in dat een beroepsastma op chroom kan ontstaan ondanks een blootstelling welke ruim onder de aangewezen richtwaarde ligt.
Beroepsastma kan leiden tot ernstige irreversibele obstructieve afname van de longfunctie indien onbehandeld. De enige effectieve behandeling is de vroegtijdige en totale stopzetting van contact met chroom.

Populaire posts van deze blog

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Artificiële intelligentie op het werk: voorbeeld van een nuttige toepassing voor de preventieadviseurs

Het is moeilijk om specifieke voorspellingen te doen over wat er de komende jaren belangrijk zal zijn op het vlak van preventie op het werk in België, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren zoals de ontwikkelingen op het gebied van technologie, wetgeving en economie. Het is wel waarschijnlijk dat artificiële intelligentie een belangrijke rol zal spelen. EU-OSHA en Eurofound hebben recent rapporten gepubliceerd over hoe AI de arbeidsomstandigheden kan beïnvloeden. Ook zal de nieuwe campagne van EU-OSHA voor 2023-2025 focussen op nieuwe digitale technologieën op het werk. Ik heb daar in de zomer van 2022 al een aantal artikelen aan besteed, en naar aanleiding hiervan heeft Ruben Baes van Amelior me gevraagd om er een workshop over te geven aan preventieadviseurs, wat ik met veel plezier ook heb gedaan. Het is echt een boeiend onderwerp, en mensen beseffen nog niet hoeveel ze nu al in contact komen met AI op het werk. Die suggesties die Outlook geeft om te antwoorden op een m