Doorgaan naar hoofdcontent

Een cluster van drugs

Een tijd geleden heb ik het al eens gehad over drugs en rijvaardigheid en drugtesten bij werknemers. Gisteren heb ik een cluster gehad van druggevallen.

Tijdens de periodieke onderzoeken op een bedrijf, diende ik bij een aantal mensen ook hun medische schifting te verlengen. Zo ook bij een jonge werknemer, die niet alleen af en toe collega's dient te vervoeren, maar ook vaak met de heftruck rijdt (en dus een veiligheidsfunctie heeft). Ik zag eigenlijk onmiddellijk dat er iets niet in de haak was met die kerel. Hij leek wat verward, praatte uitzonderlijk langzaam, deed wat lacherig en zijn bewegingen waren wat ongecoördineerd. Zijn adem rook ook wat naar alcohol, maar dronken leek hij me ook weer niet echt te zijn. Zijn evenwichtstest was ook normaal, maar ik vroeg hem toch op de man af of hij gedronken had. Waarom vraag je dat, antwoordde hij. Omdat er toch iets scheelt aan die evenwichtstest, zei ik. En omdat ik zie dat je onder de invloed bent. Waarop hij toegaf dat hij de avond ervoor wat gedronken had, maar hij wilde niet zeggen hoeveel. Hoe langer het gesprek vorderde, hoe meer me het opviel dat hij niet normaal reageerde. Tot het me plots daagde: hij was niet dronken, hij was high! As high as a kite, om de populaire Engelstalige uitdrukking te gebruiken.
Natuurlijk heb ik hem die schifting niet gegeven. Ik heb hem wel verwezen naar zijn huisarts voor een bloedtest en controle op drugs. In afwachting van het resultaat heb ik hem ook ongeschikt verklaard voor een veiligheidsfunctie.
Het is al erg genoeg dat hij zijn hersencellen zit te vergiftigen met een alcohol-cannabis-cocktail, maar om half-comateus op het werk op te dagen, op het medisch onderzoek!, daar moet je echt een kalf voor zijn. Het is niet mijn gewoonte, maar die gast heb ik wel flink de les gelezen. Of het tot hem is doorgedrongen, gezien zijn "hoge" status, is wel nog de vraag.

Alsof ik nog niet voldoende was achterop geraakt met de onderzoeken, kreeg ik een uur later een telefoontje van de personeelsverantwoordelijke van een ander bedrijf. Daar was een van hun schrijnwerkers (opnieuw) geflipt, en in ziekteverlof beland. Blijkbaar is het in het bedrijf algemene kennis dat die man op regelmatige basis speed slikt. Wat kunnen en/of moeten ze doen, was de vraag. Tja, antwoord ik, een veiligheidsfunctie en werken met gevaarlijke machines is natuurlijk uitgesloten, zeker zolang ik geen bevestiging heb van een behandelend arts dat hij clean is en blijft. Dat is een probleem, want zijn functie bestaat bijna uitsluitend op rondrijden met een heftruck en werken met een zaagmachine. Wat dus zal leiden tot tijdelijke overmacht, zolang hij blijft gebruiken. Hierdoor wordt hij misschien nog verder de dieperik ingeduwd, maar ik zie zelf geen andere optie.
Ben ik misschien te streng voor gebruikers van alcohol en andere drugs, omdat ik zelf nooit drugs heb gebruikt en alcohol slechts sporadisch gebruik? Ik denk van niet. Om te beginnen zijn cannabis en speed illegale drugs. Als ik hiertegen vanuit mijn functie als arbeidsgeneesheer niet kordaat optreed voor de evaluatie van geschiktheid voor een veiligheidsfunctie, wat is mijn oordeel dan nog waard? En rondom het gebruik van alcohol zijn er ook richtlijnen die ik dien te volgen. Want ook al is alcohol een sociaal aanvaarde drug, een drug blijft het!

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal