Doorgaan naar hoofdcontent

Een wereld van wansmaak

Op de Nederlandse zender BNN komt deze vrijdag het programma "De grote Donorshow". Hierin zal een terminaal zieke, 37-jarige vrouw beslissen wie van drie kandidaten een van haar nieren zal krijgen. Het publiek mag ook mee stemmen door middel van een sms. De zender wil hiermee naar eigen zeggen aandacht vragen voor het nijpend tekort aan donoren.

Wat een hoop gelul.

Met een nobel doel als excuus een ongelooflijk smakeloos programma op de buis brengen. Sensatie zoeken met mensenlevens als inzet.

Ik voelde het al aankomen in de tijd van het programma Big Brother. Bij de komst hiervan schreeuwde de pers nog moord en brand. Wat zouden de psychologische gevolgen niet zijn van het afzonderen van een groep mensen? Het doembeeld van 1984 werd geschetst. De teloorgang van de privacy. De sensatiezucht van de media ten koste van de menselijke waardigheid.
Vijf Big Brother-seizoenen verder ligt niemand nog wakker van het format. Zelfs met dwergen, seropositieve homofielen en hoogzwangere bimbo's kunnen de makers het publiek niet meer boeien. De grenzen zijn verlegd. Pussyshots van puffende, persende Marina's. De Johnny die bij het aanschouwen van het vloeiende vruchtwater een appelflauwte krijgt. Magische momenten, vervlakt tot voyeuristische voosheid.
Wie heeft nog nood aan scenario's en scripten wanneer je een groep oversekste mediageile koppels kunt overtuigen om hun huwelijksbeloften met de voeten te treden voor een kans op het winnen van een geldbedrag en een poosje in de schijnwerpers? Smakeloze reality-tv op zijn ergst. Tot weer een nieuw verfoeilijk format het daglicht ziet.

Het is twintig jaar geleden dat ik The Running Man zag, een science-fiction film met Arnold Schwarzenegger, waarin op ironische wijze een toekomstbeeld met een totaal geperverteerde media werd geschetst. Een sadistische show waarin veroordeelde misdadigers hun vrijheid konden bekomen door het op te nemen tegen moordzuchtige jagers. Een film gebaseerd op een verhaal van Stephen King, die waarschijnlijk zijn plotconcept haalde bij de gladiatorgevechten ten tijde van de gedecadenteerde Romeinse cultuur.

Hoever staan we nu nog van dit toekomstbeeld? Hoelang duurt het nog voordat we per sms kunnen stemmen welke misdadiger de vrijheid krijgt, en welke de strop? Dat zou pas reality-tv zijn. Dan moet de brave burger ook niet meer gaan surfen om een massamoordenaar een toontje lager te zien zingen. Met HD-TV kun je de spierspasmen in het allerfijnste detail bestuderen. Dankzij digitale tv kun je die speciale momenten keer op keer bekijken. Wanneer je maar wil.

Dat is dus vooruitgang.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal