Doorgaan naar hoofdcontent

Alcohol en zwangerschap

Is alcohol slecht voor de zwangerschap? Het antwoord is volmondig ja. Al in de jaren 70 was er een vermoeden over het nadelige effect van alcohol op de zwangerschap. Enkele grootschalige Amerikaanse onderzoeken hebben bevestigd dat alcohol gevaarlijk is voor de zich ontwikkelende foetus en dat het beter is om absoluut geen alcohol te gebruiken tijdens de zwangerschap.

Vóór de zwangerschap

Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van alcohol kan leiden tot verminderde vruchtbaarheid bij de vrouw. Alcohol kan ook het sperma op verschillende manieren beïnvloeden: Het aantal zaadcellen en de beweeglijkheid nemen af. Ook veranderen zaadcellen van grootte waardoor de versmelting met de eicel gehinderd wordt. Verder kunnen er veranderingen optreden in het genetisch materiaal. Als een vrouw zwanger wil worden, is het dus zowel voor de vrouw als voor de man de veiligste keuze om te stoppen met drinken.

Tijdens de zwangerschap

Zelfs bij een gemiddeld consumptieniveau van minder dan één glas per dag tijdens de zwangerschap zijn er aanwijzingen dat de risico’s van miskramen, foetale sterfte en vroeggeboorte zijn verhoogd, dat de spontane schokbewegingen en reacties van de foetus worden beïnvloed, en is er evidentie van een negatieve invloed op de psychomotorische ontwikkeling van het kind na de geboorte.

Alcohol heeft invloed op de vruchtbaarheid en op het ongeboren kind. Daarom wordt aangeraden vanaf het moment dat een zwangerschap wordt gewenst en gedurende de zwangerschap geen alcohol te drinken. Ook toekomstige vaders doen er goed aan alcohol te laten staan totdat hun partner daadwerkelijk zwanger is.

Gaat één glaasje alcohol tijdens de zwangerschap nu leiden tot blijvende hersenschade met een daling van het IQ? Wel, waarschijnlijk niet. Het risico dat een éénmalig ethylgebruik tijdens de zwangerschap net gebeurt tijdens een cruciale ontwikkelingsfase met een meetbare verstoring van de intelligentie is klein. Maar wil je dat risico nemen? Er is volgens de Gezondheidsraad echter geen veilige ondergrens waarvan met zekerheid kan worden gezegd dat er geen negatief effect is op het ongeboren kind. Daarom is de veiligste optie: niet drinken.

Na de zwangerschap

Als de moeder alcohol drinkt, produceert ze minder moedermelk – bij één à twee glazen per dan is de hoeveelheid moedermelk al met een vijfde gedaald. De baby krijgt met de moedermelk ook alcohol binnen. De nog jonge lever van het kind heeft meer moeite om deze stof af te breken. De baby slaapt slechter, en er bestaat een kans op hersenschade. Als de moeder een glas alcohol drinkt, wacht ze best minimaal 3 uur (en na 2 glazen minimaal 6 uur) voordat ze borstvoeding geeft.

Referenties nodig? Via PubMed vind je snel de samenvattingen van een hele hoop wetenschappelijke studies. Een aantal titels van relenvante onderzoeken hieromtrent vind je onderaan deze pagina van de website Alcohol & Zwangerschap.

Uitgebreide informatie vind je ook op onderstaande websites.
www.gr.nl
www.alcoholenzwangerschap.nl
www.e-gezondheid.be
www.jellinek.nl
www.fertiliteit.info
www.zwangerstraks.nl

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni