Doorgaan naar hoofdcontent

RSI als modeziekte

Onlangs is de Nederlandse gynaecoloog Cees Renckens, ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging tegen Kwakzalverij, gepromoveerd op een proefschrift waarin hij ondermeer afrekent met de zogenaamde "modeziekten". Hiermee doelt hij op aandoeningen zoals whiplash, CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom), bekkeninstabiliteit, fibromyalgie, RSI (repetitive strain injury) e.d.m. Hij constateerde een toename in het aantal klachten wanneer een tv-programma aandacht aan een bepaalde aandoening geeft; klachten die niet medisch aantoonbaar zijn.
Over een aandoening als bekkeninstabiliteit ga ik me niet uitspreken - ik ben geen gynaecoloog of orthopedist, ik heb er onvoldoende kennis over. En over een aantal van de andere "mode"-aandoeningen heb ik zelf mijn twijfels, daar blijf ik dus ook van af. Maar RSI in hetzelfde rijtje plaatsen, dat vind ik nu echt niet kunnen. En daar ga ik het dus even over hebben.

Bernardino Ramazzini (1633-1714) was een Italiaans arts. Hij wordt beschouwd als de "eerste arbeidsgeneesheer". Zijn belangrijkste bijdrage aan de geneeskunde was zijn werk over beroepsmatige aandoeningen, getiteld "De Morbis Artificum Diatriba". Dit handelde over de gezondheidsrisico's van chemicaliën, stof, metalen en andere agentia gebruikt door arbeiders in 52 beroepen. In zijn werk had hij het bvb. ook over de aandoeningen die monniken konden treffen. "De aanhoudende bewegingen van de hand en steeds in dezelfde richting... veroorzaakt een intense vermoeidheid van de hand en de hele arm, ten gevolge van de continue... overbelasting van de spieren en pezen." Een gelijkaardig voorbeeld gaf hij bij bakkers, die door de constante druk van het kneden van hun deeg gezwollen en pijnlijke handen kregen. Ik zou verder kunnen uitweiden over beschrijvingen van RSI in het verleden, maar ik heb denk ik hiermee al voldoende aangetoond dat RSI geen "moderne ziekte" is.

En waar haalt collega Renckens het vandaan dat RSI-klachten niet medisch aantoonbaar zijn? Laat ik de tenniselleboog als voorbeeld nemen. Dit is een ontsteking van de pezen die aanhechten aan de laterale epicondylus van het opperarmbeen, doorgaans veroorzaakt door een langdurig aanhoudende repetitieve belasting van de handstrekkers. Bij het klinisch onderzoek is deze diagnose relatief eenvoudig te stellen (drukpijn t.h.v. de epicondylus lateralis, pijn bij actief of passief strekken van de handstrekkers - met of zonder weerstand, ...). Ook een echografie kan deze aandoening nogal eens bevestigen. Klachten die dus wel degelijk medisch te objectiveren zijn.

Als arbeidsgeneesheer vind ik het onbegrijpelijk dat RSI door sommigen nog steeds als een nepziekte wordt beschouwd. Arbeiders die door repetitieve handelingen een overbelasting krijgen - ik kom het zo vaak tegen, en meestal is de precieze oorzakelijke activiteit relatief eenvoudig te achterhalen.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal