Doorgaan naar hoofdcontent

Een tiende beroepskankers erkend

Het is niet altijd even eenvoudig om een kanker, waarvan je vermoedt dat het door het beroep is veroorzaakt, als beroepskanker erkend te krijgen. Wanneer iemand gerookt heeft, bijvoorbeeld, zal het Fonds voor de Beroepsziekten moeilijk gaan doen. Want hoe ga je kunnen bewijzen dat de kanker niet door het roken is veroorzaakt?
Soms is het gemakkelijker. Wanneer de aandoening op het lijstsysteem staat, moet je het oorzakelijk verband niet gaan bewijzen, dan volstaat het dat je de blootstelling kunt aantonen. Een voor de hand liggend voorbeeld is een mesothelioom. Dit is een bijzonder agressieve kanker van de pleurabladen van de longen, die uitsluitend door blootstelling aan asbest wordt veroorzaakt. Bewijs de blootstelling aan asbest in de beroepsloopbaan van de aanvrager, en de aanvraag wordt zo goed als zeker aanvaard. Niet dat de persoon zelf er veel aan heeft; ik heb nog niet gehoord van een patiënt met mesothelioom die de diagnose langer dan een jaar overleefd heeft. Maar voor zijn weduwe zal het wel een financieel verschil uitmaken - voor wat dat waard is, natuurlijk.
In de tijd dat ik in het U.Z. Gasthuisberg heb gewerkt, ben ik een aantal van zulke asbestslachtoffers tegengekomen. Eén geval zal me voor de rest van mijn leven bijblijven. Het was een zeer dappere en sympathieke kleine zelfstandige. Bijna gans zijn leven had hij dakwerken uitgevoerd; niet alleen het plaatsen, maar ook herstellingen. En dat is hem fataal gebleken. Zelfs met een zekere dood in het vooruitzicht, was deze 49-jarige man enkel bekommerd om het welzijn van zijn vrouw en zijn twee werknemers. Ik denk niet dat hij nog meer dan een maand geleefd heeft.

---
Het Fonds voor beroepsziekten heeft vorig jaar 186 beroepskankers erkend in ons land. Het aantal staat in schril contrast tot het totale aantal werkgerelateerde kankers in België, dat door Stichting tegen Kanker op 1.850 wordt geschat. De 186 erkende beroepskankers van vorig jaar zijn er pak meer dan de voorbije jaren. In 2000 bedroeg het aantal erkende beroepskankers nog 116, sindsdien steeg het cijfer gestaag. (balga/dm).

Bron: De Morgen. 7 april 2007.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal