Doorgaan naar hoofdcontent

Vervroegde oppensioenstelling van werknemers in de bouw

Er is blijkbaar heel wat commotie rond de CAO van prepensioen in de bouw. Zelf heb ik er nog niet zoveel van gemerkt - ik zie eigenlijk nog niet zo gek veel bouwvakkers, zit meestal in ee onderzoekscentrum, zelden in een onderzoekswagen op een werf. Een collega die wél zeer vaak op bouwwerven komt, heeft er een mail over gedaan. De 56-jarigen vallen blijkbaar voorlopig uit de boot, nog geen nieuwe CAO en nog geen overgangsmaatregel.
Die medische afkeuring toch. Ik vraag me af of er ook maar één 56-jarige bouwvakker te vinden is zonder tekenen van artrose in de rug. For that matter, hoeveel 56-jarigen zijn er te vinden zonder artrose, ongeacht hun werk? Zo'n foto zegt bovendien ook niet alles - iemand met papegaaienbekken van onder tot boven kan klachtenvrij zijn, en omgekeerd kan iemand met een normale RX gebukt gaan onder de pijn. De beoordeling van de arbeidsongeschiktheid is natuurlijk niet hierop gebaseerd, of toch niet énkel hierop. De behandelende arts gaat een verklaring opstellen dat de betrokken man medisch ongeschikt is voor de bouw. En welke huisarts gaat hier voor zijn trouwe, 56-jarige patiënt, niet op ingaan wanneer deze dat vraagt? Een zelfde situatie doet zich voor bij ontslag om medische redenen bij definitieve ongeschiktheid - zwijg me stil daarvan. Nu, 56-jarige bouwvakkers, daar kan ik wel sympathie voor opbrengen. Om met pijnlijke knoken in weer en wind te moeten blijven doorwerken, da's ook maar niks. Maar wat moeten bijvoorbeeld de schoonmaaksters dan doen? Hun emmertjes water zeulen tot ze 65 zijn... daar is dan weer die medische overmacht voor. Maar waar gaat uiteindelijk het geld vandaan blijven komen?

---
De werknemers van 58 jaar kunnen op prepensioen gaan (zonder medisch onderzoek) volgens de CAO. Er is namelijk een verlenging tot juni 2007, als overgangsmaatregel naar de volgende CAO.
De werknemers van 56 jaar kunnen nog niet op prepensioen gaan (met medische afkeuring) volgens de CAO. De vorige CAO prepensioen bouw voor de leeftijd 56 jaar liep eind 2006 af en is niet verlengd. Er is hier geen overgangsmaatregel voorzien naar de volgende CAO.
De werknemers die al 56 jaar zijn geworden in 2007 en medisch niet meer geschikt zijn voor de bouw kunnen niet in afwachting van de volgende CAO medisch afgekeurd worden. In de vorige CAO was de inwerkingtreding voorzien met terugwerkende kracht, maar de confederatie noch de vakbonden weten of deze clausule zal opgenomen worden in de nieuwe CAO. Om de werknemer en de werkgever niet in problemen te brengen, moeten de betreffende werknemers van 56 jaar wachten totdat de CAO getekend en verschenen is, alvorens zich door de arbeidsgeneesheer te laten afkeuren.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni