Doorgaan naar hoofdcontent

Asbestfonds

In een eerdere post heb ik het al even gehad over beroepskankers, meer bepaald over mesotheliomen - steeds veroorzaakt door asbest. Dat is dan ook het enige pluspunt aan deze verschrikkelijke kanker: er hoeft geen oorzakelijk verband aangetoond te worden, het kàn alleen maar door asbest veroorzaakt worden. Dit heeft mee geholpen met het bewijzen dat asbest kankerverwekkend is, het is heel eenvoudig om de mesotheliomen te identificeren. Er kunnen ook andere kankers veroorzaakt worden door asbest, maar bewijs dan maar eens dat het door contact met asbest komt - dan moet je al met een lavage (BAL of broncho-alveolaire lavage: een "spoeling" van de longen) asbestvezels aantonen. Voor zover ik weet, wordt dit tot nog toe enkel in het U.Z. Gasthuisberg gedaan, door de dienst van prof. dr. Ben Nemery (consultatie Beroepsziekten).
Als de betrokkene gerookt heeft (wat de kans op longkanker door asbest dan nog eens vertienvoudigt) wordt het al helemaal ingewikkeld om een aanvraag tot beroepsziekte goedgekeurd te krijgen.

Het is goed dat er nu een "asbestfonds" komt, waardoor ook zelfstandigen en mensen die niet beroepsmatig in contact zijn gekomen met asbest in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.
Er is pas sinds 1993 een totale ban van asbest (in België - in verscheidene delen van de wereld wordt het wel nog toegepast!). Een mesothelioom kan een latentietijd hebben van 30 jaar. Het aantal asbestgerelateerde kankers in België zal de komende jaren waarschijnlijk nog behoorlijk gaan toenemen.

---
De Programmawet van 27 december 2006 voorziet de oprichting van een zogenaamd Asbestfonds dat slachtoffers van ziekten gerelateerd aan asbest moet vergoeden. Het Fonds zou vanaf 1 april 2007 operatief moeten worden. Het Asbestfonds zal minimaal kunnen rekenen op een budget van 10 miljoen € jaarlijks. Daarbovenop wordt het fonds gefinancierd met bijdragen van de werkgevers. In totaal 20 miljoen € jaarlijks.
Wie op zijn werk in contact kwam met asbest, kon al terecht bij het Fonds voor Beroepsziekten. Het Fonds voor Beroepsziekten kan bepaalde categorieën van loontrekkenden echter niet vergoeden (bv. personeel van de NMBS, van de post of militairen). Hetzelfde geldt voor zelfstandigen, waarvan ook een groot aantal in het kader van beroepsactiviteiten aan asbest werden blootgesteld (installateurs van verwarming, garagisten, elektriciens, ...). Tenslotte zijn er de vele slachtoffers die besmet werden door een niet-professionele blootstelling: door een asbestbesmetting in familiale kring, door contact met mensen die werkten met asbest; door blootstelling aan asbest door te wonen in de buurt van een fabriek, door in aanraking te komen met vrij asbest in lokalen, enz.
Door het Asbestfonds komen nu ook die mensen in aanmerking voor een (beperkte) tegemoetkoming. Bovendien moeten de slachtoffers alleen kunnen bewijzen dat ze ooit zijn blootgesteld aan asbest.
Voorlopig is alleen een schadevergoeding voorzien voor mensen met mesothelioom of asbestose, niet voor de andere asbestgebonden ziekten. Maar dat zou in de toekomst kunnen uitgebreid worden.
Er kan ook een schadevergoeding worden toegediend aan de familieleden indien het slachtoffer intussen overleden is.

Komen daarvoor in aanmerking:
• de echtgenoot die op het tijdstip van het overlijden noch uit de echt, noch van tafel en bed gescheiden is, op voorwaarde dat het huwelijk plaatsvond ten minste 365 dagen voor de overlijdensdatum of uit het huwelijk een kind is geboren of op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste is voor wie één van de echtgenoten kinderbijslag ontving;
• de langstlevende echtgenoot die uit de echt of van tafel en bed gescheiden is en die wettelijk of conventioneel onderhoudsgeld genoot ten laste van het slachtoffer;
• de kinderen zolang ze recht hebben op kinderbijslag en in elk geval tot de leeftijd van 18 jaar.
Ongehuwde, samenwonende gezinsleden komen niet in aanmerking voor de schadevergoeding.
Slachtoffers die aanspraak maken op een dergelijke vergoeding, mogen geen procedure meer inspannen tegen diegene die verantwoordelijk is voor de schade (bv. de omwonenden van een asbestfabriek).

Bron: Gezondheid.be. Asbestfonds. 20 april 2007.

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Chloorgas

In de Jordaanse havenstad Aqaba zijn zeker twaalf mensen omgekomen en 250 anderen gewond geraakt bij een ongeval met een container met chloorgas. Het giftige gas kwam vrij toen de container tijdens het transport viel. Het ongeval vond plaats op 27 juni 2022. Een container met 25 ton chloorgas moest per schip naar Djibouti in de Hoorn van Afrika gebracht worden. Maar toen een kraan de container op het schip probeerde te plaatsen, stortte de container naar beneden en meteen kwam een grote gele gifwolk vrij. Bij het ongeval kwamen minstens twaalf mensen om het leven. Nog eens 250 anderen raakten gewond. De gewonden werden overgebracht naar twee openbare ziekenhuizen, een privéziekenhuis en een veldhospitaal. Chloor is bij kamertemperatuur een geelgroen gas met een typische, irriterende geur. Door afkoeling of door drukverhoging wordt het een heldere, amberkleurige vloeistof. Het wordt als vloeistof in aangepaste containers getransporteerd. Het kent vele toepassingen o.a. als bleekmiddel i

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels