Doorgaan naar hoofdcontent

Neeliglow Yellow

In één van de aan mij toegewezen bedrijven, gaf de kleurstof Neeliglow Yellow onverwachte problemen. Ik zeg natuurlijk niet welk bedrijf, de stof wordt trouwens al meer dan twintig jaren in verscheidene bedrijven wereldwijd gebruikt - ik heb er melding van gevonden die teruggaat tot begin jaren tachtig. Maar ik wijk af. De stof werd dus sinds een tijdje als kleurstof toegepast. Nu bleek na enige maanden dat het een speciaal effect gaf. Onder de blacklights van de discotheek lichtten het gelaat en de handen van een werknemer fluorescerend op, waardoor de betrokkene heelwat bekijks had op de dansvloer. Natuurlijk maakte plots iedereen zich zorgen, hoe zou je zelf zijn wanneer het lijkt alsof je een lugubere radioactieve aandoening hebt. Het feit dat dit verscheidene uren na het werk zichtbaar bleef, deed de vanzelfsprekende vraag rijzen of het allemaal wel veilig was.
Ik moet toegeven dat ik het zelf in eerste instantie ook allemaal niet echt koosjer vond. Onwillekeurig maak je bij fluorescentie de link naar kankerverwekkend, ook al is dat niet zo. En het was nog niet zo vanzelfsprekend om er iets over terug te vinden. Op de veiligheidsfiche stond niets speciaals, maar dat kan ook nogal eens gebeuren. Er stond wel op dat bij contact met de ogen deze zorgvuldig moesten gespoeld worden, en de werknemer verwezen naar spoedgevallen. Een mondmasker bij onvoldoende ventilatie. Het zou ook licht irriterend zijn voor de huid, en erger worden bij langdurige blootstelling. Het spul was ook toxisch, de helft van de ratten stierf bij een dosis van 10.000 mg per kg. Klonk allemaal niet echt positief.
Maar wanneer ik alles dan wat dieper uitspitte, kon ik het vanuit een breder perspectief bekijken. Er zijn geen R-zinnen (risicozinnen), omdat het spul niet zo gevaarlijk is. Het is slechts licht irriterend. Indien het (nog niet eens erg, maar gewoon) irriterend was, zou de risicozin R38 of R36 (huid of ogen) op de veiligheidsfiche moeten staan. Toxisch ja, maar om Paracelsus te parafraseren, alles is toxisch als je er maar genoeg van neemt. Ordinair keukenzout doodt de helft van de ratten bij 4.000 mg/kg. Ik zeg nu niet dat men Neeliglow Yellow op de frieten moet strooien (raad ik ook niet aan voor zout, ook al doe ik het zelf, foei foei), maar echt kwaad zou zelfs dat niet kunnen. Het gaat ook niet tot in de longen geraken, de molecule lijkt me daar veel te zwaar voor te zijn.
Ik heb toch geadviseerd om al het spul er na werktijd zo snel mogelijk af te wassen, heeft toch geen pas om op te gloeien als je op stap gaat; en hoe sneller men zich wast, hoe gemakkelijker het eraf gaat.
Zo zie je eigenlijk maar, aan hoeveel stoffen de werkende Vlaming wordt blootgesteld, en vele stoffen erger dan het m.i. onschuldige - maar opvallende - Neeliglow Yellow. Ik vraag me eigenlijk af, of het niet als marker gebruikt kan worden. In het bedrijf heeft men alleszins een blacklight in de wasruimte geplaatst, kwestie van de werknemers te helpen bij het verwijderen van de kleustof. Een dancing op het werk - nog niet zo'n slecht idee.

---
Hierbij mijn advies bij werken met het product Neeliglow Yellow 160:1, soms gebruikt als kleurstof bij solventvernissen.
Dit product heeft als actief bestanddeel "2H-1-benzopyran-2-one, 3-(5-chloro-2-benzoxazolyl)-7-(diethylamino)".

Ik heb geen nadelige gezondheidseffecten teruggevonden in de medische vakliteratuur over dit product.

Hoe lichter een molecule, hoe dieper het in de longen kan doordringen. Dit product is een zeer zwaar molecule (moleculair gewicht van 368,81). Bij inademing gaat het door de zwaartekracht en door de turbulenties in de ingeademde lucht niet ver kunnen doordringen, en in de mond en de keel neerslaan. De stof gaat bijgevolg niet geïnhaleerd worden, maar ingeslikt.

De stof is praktisch niet toxisch (toxiciteitsklasse 5 op de Hodge and Sterner Schaal; gaat tot 6, 1 zijnde het meest toxisch). De LD50 bij ratten bedraagt meer dan 10.000 mg/kg. Dit zou overeen komen met ingestie van meer dan 700g voor een volwassen persoon van 70 kg. Ter vergelijking: de LD50 van keukenzout bedraagt 4.000 mg/kg (toxiciteitsklasse 4 op de Hodge and Sterner Schaal).
Er zijn geen grenswaarden voor deze stof, onder meer omdat ze als quasi niet toxisch wordt beschouwd. Er staan zelfs geen R-zinnen vermeld voor deze stof. Omwille hiervan is het uitvoeren van een meting van de concentratie in de lucht niet echt zinvol (er zijn geen referentiewaarden).
De stof is bij het konijn licht irriterend voor de huid en niet irriterend voor de ogen. Bij de mens is het licht irriterend voor de huid en mogelijk toch ook voor de ogen. Hoe langer de blootstelling duurt, hoe meer uitgesproken dit kan worden. Omwille hiervan raad ik toch aan om de hoeveelheid en duur van de blootstelling aan dit product zo min mogelijk te houden. Bij contact met de ogen dienen deze met veel water uitgespoeld te worden, en dient verwezen te worden naar de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde hospitaal. Bij contact met de huid dienen de besmette delen met veel water en zeep gereinigd te worden. Indien er onvoldoende ventilatie voorhanden is, dient een mondmasker gedragen te worden. Indien er risico is op oogcontact, dient een veiligheidsbril gedragen te worden. Men dient handschoenen te dragen, en lange mouwen. Na werken met het product wordt best een bad of douche genomen. Er mag pas hierna gegeten, gedronken of gerookt worden.

Populaire posts van deze blog

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Artificiële intelligentie op het werk: voorbeeld van een nuttige toepassing voor de preventieadviseurs

Het is moeilijk om specifieke voorspellingen te doen over wat er de komende jaren belangrijk zal zijn op het vlak van preventie op het werk in België, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren zoals de ontwikkelingen op het gebied van technologie, wetgeving en economie. Het is wel waarschijnlijk dat artificiële intelligentie een belangrijke rol zal spelen. EU-OSHA en Eurofound hebben recent rapporten gepubliceerd over hoe AI de arbeidsomstandigheden kan beïnvloeden. Ook zal de nieuwe campagne van EU-OSHA voor 2023-2025 focussen op nieuwe digitale technologieën op het werk. Ik heb daar in de zomer van 2022 al een aantal artikelen aan besteed, en naar aanleiding hiervan heeft Ruben Baes van Amelior me gevraagd om er een workshop over te geven aan preventieadviseurs, wat ik met veel plezier ook heb gedaan. Het is echt een boeiend onderwerp, en mensen beseffen nog niet hoeveel ze nu al in contact komen met AI op het werk. Die suggesties die Outlook geeft om te antwoorden op een m