Doorgaan naar hoofdcontent

Hemoglobine

Hemoglobine (Hb) is essentieel voor het zuurstoftransport en in mindere mate voor de buffering van bloed en CO2-transport. De laboratoriumtest wordt bvb. uitgevoerd bij vermoeden op anemie of polyglobulie, of vermoeden op veranderingen in de waterhuishouding (dehydratie, hyperhydratie).

Verhoogde waarden van Hb bij:
 • dehydratie (totaal eiwit verhoogd)
 • polycythemie (Ht verhoogd)

Verlaagde waarden van Hb bij o.a.:
 • ijzergebrek (in chronische stadium: MCV verlaagd). Bvb. malabsorptie, chronisch bloedverlies door darmtumor, mijnworm, enz.
 • chronische aandoening (bvb. kanker, reumatoïde artritis, ontsteking). MCV normaal of verlaagd
 • zwangerschap. Lichte verlaging, vooral in 3de trimester; men spreekt van anemie bij een zwangere als Hb <6,8>
 • acuut bloedverlies (anemie treedt pas later eventueel op) - MCV meestal normaal
 • vit. B12- en/of foliumzuurgebrek (MCV verhoogd): bvb. malabsorptie. Andere oorzaken verhoogd MCV: bvb. alcoholisme, hypothyreoïdie, beenmergaandoening, vit. C gebrek, bepaalde medicijnen
 • thalassemie. MCV verlaagd of normaal
 • verhoogde afbraak van ery’s (hemolytische anemie). MCV kan normaal, verhoogd of verlaagd zijn. Hb kan (nog) normaal zijn door compensatoir toegenomen erythropoiese. Voorbeelden:
  • beschadiging van ery-membraan (bvb. uremie, malaria tropica)
  • storing in vorming van Hb of ery’s: verworven (bvb. loodvergiftiging) of erfelijk (negroïde patiënt met sikkelcelziekte)
  • enzymdeficiëntie in de ery’s (bvb. deficiëntie van glucose-6-fosfaatdehydrogenase; provocerende factor in dit geval: bvb. consumptie van tuinbonen)
  • immunologische anemieën

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Fedris gaat elk afgewezen ernstig arbeidsongeval controleren

In 2021 werd 14,8% van de arbeidsongevallen afgewezen door verzekeraars, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Dit aantal bleef in 2022 stijgen naar 15,5%, wat neerkomt op 23.400 geweigerde dossiers. Maar liefst 1 op de 5 ernstige arbeidsongevallen wordt onterecht geweigerd, zo blijkt uit controles van Fedris. Het overheidsorgaan zal vanaf nu alle geweigerde ernstige ongevallen onderzoeken. Procedure na een arbeidsongeval Wanneer iemand een arbeidsongeval heeft, dient deze een beroep te doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Deze verzekeraar besluit dan of het ongeval erkend wordt als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval omvat elke plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens het werk of op de weg van en naar het werk, waarbij er sprake moet zijn van fysieke of mentale schade. Toenemende afwijzingen en de rol van Fedris Uit gegevens blijkt dat in 2021 een recordaantal van 21.808 arbeidsongevallen, oftewel 14,8% van alle aangiftes, d

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal