Doorgaan naar hoofdcontent

Alcohol en sigaretten gevaarlijker dan marihuana en ecstasy

Alcohol gevaarlijker dan marihuana en ecstasy, okee. Alcohol is uiteindelijk een hard drug, alle studies omtrent de gezondheidsbevorderende effecten ervan ten spijt. Maar beweren dat sigaretten schadelijker zijn dan marihuana, ho maar. Uit het artikel zelf (dat hieronder staat) blijkt dat de onderzoekers kijken naar het aantal ziektegevallen, maar dat vind ik ook geen correcte manier van beschrijven. Er zijn véél, véél meer mensen die sigaretten roken dan marihuana (enfin, dat hoop ik althans). Moest dat aantal gelijk liggen (ook in hoeveelheid van gebruik), zouden er veel meer gezondheidsgerelateerde problemen naar voren komen door marihuana. Waarom men dat spul nog steeds beschouwt als een onschuldig hippieplantje, is mij echt niet duidelijk. Genetisch gemanipuleerd, besproeid met tal van pesticiden, en natuurlijk de hallucinogene werking van de plant zelf. Rook maar op. Iets waar men ook nooit bij stilstaat, is dat men er ook longkanker van kan krijgen, evenzeer als van sigaretten. Veel meer nog zelfs, want er wordt geen filter gebruikt (en ik denk dat het teergehalte er ook veel hoger in is, maar daar ben ik niet zeker van).

---
AMSTERDAM - Alcohol en tabak zijn gevaarlijker dan marihuana en ecstasy. Dat blijkt uit een Brits onderzoek dat vrijdag verschijnt in het medische tijdschrift The Lancet.

In hun artikel stellen professor David Nutt en zijn collega's van de universiteit van Bristol voor om verdovende en verslavende middelen op een andere manier te classificeren, en wel op grond van de werkelijke risico's voor de samenleving.

Alcohol en sigaretten komen dan in de top tien van gevaarlijkste middelen terecht. Heroïne blijkt niet eens zo heel veel gevaarlijker dan alcohol, afgaande op de studie van Nutt.

Factoren
De onderzoekers wogen drie factoren mee bij het bepalen van de schadelijkheid van een middel: de schade aan het lichaam van de gebruiker, de mate waarin het middel verslavend is en de gevolgen voor de samenleving. Ze vroegen twee groepen experts - psychiaters die zijn gespecialiseerd in verslaving en wetenschappelijke of medische experts bij politie en justitie - om twintig verschillende middelen scores toe te kennen, waaronder heroïne, cocaïne, ecstasy, speed en LSD.

Vervolgens rangschikten Nutt en zijn collega's de middelen naar schadelijkheid. Uiteindelijk bleek dat beide groepen experts het met elkaar eens waren, maar dat de uitkomst niet strookt met de manier waarop gevaarlijke middelen in Groot-Brittannië zijn geclassificeerd.

Heroïne
Heroïne en cocaïne kwamen in het onderzoek als gevaarlijkste drugs naar voren, gevolgd door barbituraten (slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen), en methadon. Alcohol komt op de vijfde plaats, tabak op de negende, en cannabis op de elfde. Onder aan de lijst staat ecstasy.

Volgens Nutt en zijn collega's is het huidige Britse classificatiesysteem slecht doordacht. Drugs worden in Groot-Brittannië in drie categorieën ingedeeld, ogenschijnlijk naar de mate van schadelijkheid. Uit wetenschappelijk oogpunt is het uitsluiten van alcohol en tabak uit dat systeem volstrekt willekeurig, menen de onderzoekers.

Ziekenhuizen
Roken ligt ten grondslag aan 40 procent van alle aandoeningen die in ziekenhuizen worden behandeld, en de helft van de gevallen op de afdelingen spoedeisende hulp is toe te schrijven aan alcoholgebruik, aldus het artikel. De wetenschappers hopen dat hun onderzoek in Groot-Brittannië en daarbuiten een discussie zal aanzwengelen over de manier waarop drugs, ook maatschappelijk aanvaarde als sigaretten en alcohol, moeten worden gereguleerd.

Bron: Nu.nl. 23 maart 2007.

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels