Doorgaan naar hoofdcontent

Calciumhydroxide in water


Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH)2) in water.
Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water.
“0,17 gram per 100 ml water”.
Bron: Chemiekaarten 19e editie 2004.
“Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l”
In water valt Ca(OH)2 uiteen in Ca2+- en OH--ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3.
“pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)”
Bron: Intox.org
Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8.
“pH (saturated solution): 12.4”
“pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l”
Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide.
“Calcium hydroxide penetrates the skin slowly, extent of damage depends on the duration of contact.”
“May cause severe burns and blistering, depending on duration of contact.”
“May cause severe burns and blistering, depending on duration of contact.”
Naarmate de concentratie toeneemt – en bijgevolg de pH meer basisch wordt – zullen de effecten meer uitgesproken zijn.
“There are two types of caustics:
* acids
* alkalis (also known as bases)
The "pH" measures a product's acidity or alkalinity based on a scale from 1 to 13. A pH of 1 to 2 indicates a strong acid; a pH of 12-13 indicates a strong base; a pH of 7 indicates a neutral product — neither acid nor base — like water.
The stronger an acid or base, the more capable it is of causing severe burns upon contact. The likelihood of your child getting serious burns depends on the pH, the amount of the product involved in an exposure and the duration of her contact with the product.”
Bron: Chop.edu
Er zijn voor calciumhydroxide geen nadelige gevolgen op lange termijn gekend.
“No chronic (long-term) health effects are known at this time.”

Dr. Edelhart Y.Kempeneers

Preventieadviseur - Arbeidsgeneesheer

Encare Prevent

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal